Monday, May 23, 2005

தமிழ் வாழ்க - ஒரு பின்னூட்டு

தமிழ் வாழ்க என்ற தலைப்பில் திரு கிச்சு பதிந்த பதிவிற்கான பின்னூட்டு, பெரிதாய் இருந்ததால் அங்கு இடமுடியவில்லை. எனவே இதைத் தனிப்பதிவாக்குகிறேன். பொறுத்துக் கொள்க!

நீங்கள் உங்கள் கட்டுரையின் தொடக்கத்தில் கூறிய தமிழறிஞர் யார் என்று நான் அறியேன். அது முகமையான செய்தியும் அல்ல. "இந்தச் சொல் அங்கிருந்து இங்கு வந்ததல்ல, இங்கிருந்துதான் அங்கு சென்றது" என்று அவரைப் போன்ற சிலர் ஏன் வாதிடுகிறார்கள் என்று நீங்கள் எண்ணிப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? காரணமில்லாமல் அவர்கள் செய்ய மாட்டார்களே? ஆழ்ந்து பார்த்தால் ஏனென்று புலப்படும். முன்னால் இங்கு தேவ மொழி என்று பரப்பட்ட முட்டாள் தனமான மூதிகங்களையும், எல்லாமே வடக்கிருந்து வந்தது தான் என்று சொல்லிச் சொல்லி இந்த மக்களின் பெருமிதத்தைக் குலைத்ததிற்குமாக, இப்பொழுது தாங்கள் கண்ட ஆய்வின் படி உண்மையை நிலைநாட்ட அவர்களைப் போன்றோர் முயலுகிறார்கள். நீங்கள் அவரிடம் பார்த்தது முதல்வினை அல்ல; மறுவினையே. எந்த ஒரு ஆய்வாளனும் செய்யக் கூடியதைத்தான் அவரைப் போன்றோர் செய்திருக்க வேண்டும். இந்த அளவிற்கு இவர்கள் மனத்தை ஆழமாக முற்கால முதல்வினை தாக்கியிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிப் பாருங்களேன். முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும். முதல்வினை பற்றிப் பேசுதற்கு மறுத்துவிட்டு மறுவினையை மட்டும் குறைகூறுவது இந்தக் காலப் பழக்கம் போலும். உங்கள் வாதத்தின் படி, சூரியன் புவியைச் சுற்றிவருகிறது என்று முன்னாளில் உணர்ந்ததைத் தவறு என்றும், புவிதான் சூரியனைச் சுற்றிவருகிறது என்று சொல்லுவதும் தவறுபோலும். ஏனென்றால் இவர்கள் முன்னதை மறுக்கிறார்கள் அல்லவா?

அடுத்து இந்த நாவலந்தீவினில் ஏற்பட்ட சொற்களின் போக்குவரத்தைப் பற்றி அவர் கூறியதைத் தொடர்ந்து, நீங்கள் நாவலந்தீவிற்கும் வெளியிலிருந்து வந்ததாகச் சொல்லப்படும் உள்ளேற்றம் (invasion) பற்றியதோடு தொடர்பு படுத்தி ஒரு பொறி கிளப்புகிறீர்கள் பாருங்கள்; இது தேவையா? எங்கிருந்து எங்கு தாவுகிறீர்கள்? எங்கோ கிடக்கும் இரண்டையும், இங்கு கிடக்கும் இரண்டையும் சேர்த்து நாலு என்பது என்னவிதமான வாதம்? இதற்குப் பெயர்தான் இட்டுக் கட்டிய வாக்குவாதம்.

மொழியியல் என்பது அதற்கென சில ஒழுங்கு முறைகளை வைத்துக் கொண்டு அதன்படியே தன் ஆய்வுகளைக் கையாளுகிறது. மொழியியலும் ஓர் அறிவியல் தான். மொழியியலுக்கு வெளியில் உள்ளோருக்கு மொழியியலுக்குள் கையாளும் சொல்லொப்புமை வாதங்கள் சரியா, இல்லையா என்று புரியாமல் போகலாம். அது ஒன்றும் வியப்பில்லை. அந்தந்த அறிவியலுக்கு என்று சில நடைமுறைகளும் நெறிமுறைகளும் இருக்கின்றன. அது அறியாதோருக்கு எல்லாம் மாயம் போலவும், கலைந்து போன நூற்கண்டில் முடிவு எது தொடக்கம் எது எனப் புரிபடாததாகவும், காட்சியளிக்கும். அந்தத் துறைக்கு வெளியிருப்போர் அதைப்பற்றி அரைகுறை அறிவோடு முன்னிகை (comments) அளிப்பது தவிர்க்கப் படவேண்டியது. வேதியியலில் இந்த மூலக்கூறு இன்னொன்றோடு தொடர்பு உடையதா இல்லையா, ஒரு கரைசலுக்குள் இருக்கும் அடிப்படைப் புனைகளில் (components) எத்தனை விதமங்களை (species) உன்னிக்க முடியும், அவற்றில் எத்தனையை அடையாளம் காணமுடியும், அவற்றின் உருவாக்க நெறிமுறைகள் யாவை என்பதை கரிமவேதியலிலோ, உயிர்க் கரிம வேதியலிலோ விவரம் தெரிந்தோருக்குத் தான் புலப்படும். வெளியாருக்கு அது மாய மந்திரிகமாகத் தான் தெரியும். அறியாமல் இன்னோர் இயலைப் பற்றிக் குறை சொல்லுவது படித்தவருக்கு அழகல்ல.

மொழி என்பது நம் எண்ணங்களை அடுத்தவருக்கு சேர்ப்பிக்க உதவும் கருவி மட்டுமல்ல. அதற்கும் மேற்பட்டது. இது பற்றிப் பல பதிவுகளும், கட்டுரைகளும் எழுதியிருக்கிறேன். எந்த நேரத்தில், எதுபோன்ற நிகழ்வுகளில் குலவை இட வேண்டும் என்று தெரிந்திருந்தால் தான் குலவை இடுவதற்குப் பொருளுண்டு. தென்பாண்டி நாட்டுப் பழக்கம் தெரியாதவனுக்குக் குலவை இடுவது புரிபடாததாகத் தான் இருக்கும். என்னுடைய பண்பாடு, பழக்க வழக்கம் தெரியாதவனுடன், "மாலை இனிதாக இருக்கிறது" என்றால் அவன் விளங்காது நிற்பான். ஆங்கிலக்காரன் நம்மிடம் வந்து "உங்கள் வெதுவெதுப்பான வரவேற்பிற்கு நன்றி" என்றால் நாம் ஙே என்று விழிப்போம். மொழி ஒரு கருவி என்ற வாதம் வெறும் தட்டையான வாதம். இதைக் கேட்டுக் கேட்டுப் புளித்துப் போயிற்று. வேறு ஏதாவது புதிய வாதம் சொல்லிப் பாருங்கள். தமிழ் மொழி என்பது தமிழர் குமுகாயத்தின் கூட்டுப் பட்டறிவின் (collective experience) வெளிப்பாட்டு உத்தி. ஒரு தமிழன் பேசுவதே இன்னொரு தமிழனுக்கு, ஒரேவிதப் பின்புலம் இல்லையென்றால், புரியாத போது, இது போன்ற மொட்டையடி அடிப்பது சரியல்ல. "என்னண்ணே, இப்படி நட்டமே நின்னா எப்படி, அப்புறம் புழிஞ்சு விட்டுருவாக, பையப் பாத்து நடங்க" எங்கே இன்னொரு மொழிக்காரனிடம், ஏன் சிவகங்கைப் புழக்கம் இல்லாத தமிழனிடம், என் எண்ணத்தை இது சேர்ப்பித்து விடுமா? "மொழி என்பது நம் எண்ணங்களை அடுத்தவருக்கு சேர்ப்பிக்க உதவும் கருவி" - என்ன ஒரு வறட்டுத் தனமான புரிதல். இசைத்தட்டுக் கீற்றல் போல மீண்டும், மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் எப்படி?

ஆங்கிலத்தில் படிப்பதற்கும் சொவ்வறை/ மென்பொருள் எழுதுவதற்கும் எந்தத் தொடர்பும் கிடையாது என்று அதில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களுக்குத் தெரியும். மொட்டைத்தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சுப் போட்டே பேசுவேன் என்றால் நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. எந்த ஒரு புது விதயத்தையும் தமிழிலும் சொல்லத் தெரியாது, ஆங்கிலத்திலும் சொல்லத் தெரியாது, இரண்டுகெட்டான் வாழ்க்கையில் ஒரு பரம்பரையே உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு வழி ஆங்கிலத்தில் படிப்பதாம்?!

பொதினச் செலுத்தத்தில் (பொதினச் செலுத்தம் = business process) வெளியூற்றைத் (வெளியூற்று = outsource) தேடுகிற இன்னொரு துறையில் ஆங்கிலம் பேசத் தெரிந்திருக்க வேண்டுமே ஒழிய அடிப்படை இயல்களைப் புரிந்துகொள்ள ஆங்கிலம் தேவையில்லை. இது போன்ற பம்மாத்துக்கள் இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு நிலைக்கும் என்று பார்ப்போம். ஆங்கிலத்தில் படித்தறியா, ஆனால் ஆங்கிலம் பேசச் சொல்லிக் கொடுத்த சீனரும், மெக்சிகரும், பிலிப்பினோவும் பொதினச் செலுத்த வெளியூற்றைச் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். எல்லாம் கூலிவீதம் எவ்வளவு என்ற கணக்குத்தான். ஒரு இந்தியனின் மணி நேரக் கூலி 9 வெள்ளி என்றால் பிலிப்பினோவின் கூலி 11 வெள்ளி, மெக்சிகனின் கூலி 10 வெள்ளி, சீனனின் கூலி 7 வெள்ளி. நாளைக்கு யாரோ ஒரு சிங்களக்காரன் 6 வெள்ளிக்கும், ஒரு பங்களாதேசி 5 வெள்ளிக்கும் வந்தால் BPO அங்கு பறக்கும். நீங்கள் என்னவென்றால் இந்தக் கூலி விவரங்களின் ஆழம் புரியாமல் மெய்யறிவியல் (philosophy) சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். என்னவோ, ஆங்கிலம் படித்தால், அடுத்த நுணுத்தமே, குபேரன் நம் வீட்டைத் தட்டிக் கொண்டு வந்து விடுவான் போலச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். (மறுபடியும் நான் அழுத்திச் சொல்ல வேண்டும். ஆங்கிலம் பேசத் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று நூற்றிற்கு நூறு ஒப்புக் கொள்ளுவேன்.)

அறிவியல், கணக்கு போன்றவற்றையாவது ஆங்கிலத்தில் கற்பிக்கலாமே என்ற உங்கள் எண்ணம் முற்றிலும் தவறு. நீங்கள் கேட்ட பையன் விடை சொல்லாததினாலேயே சட்டென்று எப்படிப் பொதுமைப் படுத்தினீர்கள்? அந்தப் பையனுக்கு அறிவியலின் மேல் ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கலாம். இவன் புரியாமல் வெறுமனே மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கலாம். அந்தக் கேள்வியைப் படிக்காதிருந்து இருக்கலாம். அவனுக்குச் சரியான ஆசிரியர் இல்லாது இருக்கலாம். அடிப்படையில் அவன் படித்த பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கும் நடைமுறை, ஒழுங்கு போன்றவை சரியில்லாது இருக்கலாம். இது போன்ற நூறு காரணங்கள் இருக்கலாம். இதை வைத்துக் கொண்டு, காக்கை உட்காரப் பனம்பழம் விழுந்த கதைஒயாக ஒரு அரங்கில் பெரிய வாக்குவாதம் செய்ய வந்துவிட்டது எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது.

இனி அடுத்த மாநிலத்தவர் நம்மேல் வெறுப்புக் கொள்ளுவது பற்றி வியப்புக் கொள்ளுகிறீர்கள். இதில் என்ன வியப்பு. இது போன்ற உணர்வுகள் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ இருக்கத்தான் செய்யும். அவர்கள் நம் அண்டை நாட்டார் தானே? பிரஞ்சு நாட்டில் ஆங்கில எதிர்ப்பும், சுபெயின் நாட்டில் பிரஞ்சு எதிர்ப்பும், பெல்சிய நாட்டில் டச்சு, பிரஞ்சுக் காரர் இருவருக்கும் இடையில் எதிர்ப்பும் ..... இப்படி எதிர்ப்பு எங்குதான் இல்லை? ஊராருக்கு நல்லுரை சொல்லுமுன்னால், மற்ற நாடுகளையும் கொஞ்சம் பாருங்கள் அய்யா!

மற்ற மாநிலத்தவர் பற்றிச் சொல்லி ஆந்திரக்காரர் அவ்வளவு வெறுப்புக் கொள்ளாததற்கு, பெரியார் ஈ.வெ.ரா. காரணமோ என்ற அய்யப் பாடு. இது என்ன போகிற போக்கில் சேறடிப்பா? பெரியார் ஈ.வே.ரா. கன்னடமொழி பேசிய நாயக்கர். அவர் கொடிவழி தெலுங்கு பேசியதில்லை.

வேற்றுமொழியை விரட்டுவோம் என்று தமிழன் ஒரு நாளும் சொல்லாது இருந்ததால் தான் கி.பி. 200 முதல், 1800 ஆண்டுகளுக்கு இந்த நாட்டில் தமிழ் அரசாணை மொழியாக ஆகாமல் இருந்தது. "அட, வெட்கம் கெட்ட தமிழா, இன்னும் ஊமையாய் இருந்தால், உன்னைச் சூறையாடிவிட்டுப் போய்விடுவார்கள். உன் நாட்டிலாவது தமிழைப் பேசு, தமிழை ஆள வை" என்று சொல்லுவது உங்களுக்குத் தவறாகத் தெரிகிறது. நாங்கள் வேறு ஊர்களில் தமிழ் ஆளவேண்டும் என்று சொன்னால் தான் அது வன்முறை. எங்கள் மக்களிடம், "இனிமேலும் அடிமைப் பட்டம் கட்டிக் கொண்டு நிற்காதீர்கள், இங்கு தமிழ்தான் ஆளவேண்டும்" என்று சொல்லுவது எங்கள் உரிமையை உணர்த்தும் ஒரு செயல்முறை.

வடமொழி தேவமொழி என்று எங்கள் நடுவிலேயே சொல்லி, பலக்கிய தன்மை (complex) உண்டு பண்ணிக் கொண்டிருந்ததை எங்கு போய்ச் சொல்லுவது? "முடியிருக்கிறவ, கொண்டைமுடிவா" என்பது நாட்டுப்புறச் சொலவடை. தமிழின் தொன்மை சொல்லுவதால் எல்லாம் எந்த ஒரு மலையாளியோ, கன்னடரோ, ஆந்திரரோ முரண்டு பண்ணிக் கொள்ளவில்லை. "காவிரியில் தண்ணீர் கேட்கிறோம், மேற்கில் விழும் ஆறுகளில் அணை கட்டித் தண்ணீரைத் திருப்பிவிடச் சொல்லுகிறோம், தெலுகு கங்கையில் தண்ணீர் விடவில்லையே, பணம் கொடுத்தோமே" என்று கேட்கிறோம். ஆக இது எல்லாமே பொருளியல் வரிதியான சிக்கல். அதனால் அவர்கள் முரண்டு பண்ணிக் கொள்ளுகிறார்கள். மராட்டியத்திற்கும் - கன்னடத்திற்கும், கன்னடத்திற்கும் - ஆந்திரத்திற்கும், மராட்டியத்திற்கும் - ஆந்திரத்திற்கும் இடையே இருக்கும் சிக்கல் எல்லாம் மொழியால் வந்ததாய்க் கதைவிட்டுப் பாருங்களேன்? கேப்பையில் நெய்வடிகிறது என்று கேட்பதற்கு ஆட்கள் அங்கு இருக்கிறார்களா என்று பார்ப்போம்.

மொழி ஒரு இனமா என்று கேட்டிருந்தீர்கள். மொழியும் இனம். இந்தியத் தமிழர்களுக்கும் , ஈழத் தமிழர்களுக்கும் உள்ள வெறுப்பும் பொருளியல், அந்தக்கால பண்னைக் குமுகாய சாதிச் சிக்கல்களின் அடிப்படையில் எழுந்தது. கொஞ்சம் வரலாறு படியுங்கள். கூட்டிப் பெருக்குவது போல் முன்னிகை தந்து கொண்டு இருக்காதீர்கள்.

இனி அடுத்து ஈழத் தமிழர்கள் மேல் ஒரு கரிசனம். அப்பாடா, இப்பொழுதாவது இது போல ஒரு சிலருக்கு தமிழ் என்ற உணர்வு, ஒரே கருப்பையில் பிறந்தவன், அண்ணன் - தம்பி என்ற புரிதல் வருகிறதே? தமிழ்நாட்டில் தான் ஈழம் என்று பேசினாலே பேர்சொல்ல முடியாத "வரிவிலங்கு" என்று பட்டமிட்டு பொடா, தடா என்று விடுவார்களே, அப்புறம் எங்கே எல்லோரும் பேசுவது? நடுவண் அரசிற்கும், தமிழக ரசிற்கும், நாங்கள் ஈழத் தமிழர்கள் பற்றிப் பேசுவோம் என்று ஒரு விண்ணப்பம் போடுவீர்களா?

அப்புறம், சாதி உணர்வைத் தூண்டி விடுவது யார் என்று ஒருபக்க வாதம் போடாமல், மொத்தமாகப் பாருங்கள். புரையோடிப் போன புண்கள் ஆறுவதற்கு நாட்கள் ஆகும்.

ழ் என்பதைப் பலுக்குவோம். ழ என்பதை ஒழுங்காக உயிர்தரிக்க (=உச்சரிக்க)ப் பழகுவோம்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

Sunday, May 22, 2005

Liberty, Freedom, Independance

கீழே உள்ள மடல் அகத்தியர் மடற்குழுவில் மரு. செயபாரதி எழுதியதற்கு, மறுமொழியாய் எழுதியது.
-------------------------------------------------------------------------------
மரு.செயபாரதி எழுதியிருந்தார்:
"விடுதலைக்கும் சுதந்திரத்துக்கும் இடையே வித்தியாசம் இருக்கிறது. Liberty, Freedom, Independance ஆகியவற்றிற்கும் இடையே வித்தியாசம் உண்டு. சிந்தனைக்கு...."

சென்ற மடலில் liberal பற்றிய என் முன்நாள் மடலைத் திருப்பி அனுப்பியிருந்தேன். இனித் தொடர்ச்சி.

எழுவரல் என்பது liberal என்பதற்கு ஆவது போல் எழுவுதி என்பதே liberty என்பதற்குச் சரிவரும். இங்கே எழுவுதி என்பது எழ முடிகிற தன்மை; தாழாத தன்மை; யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாத தன்மை. ஆனால் இந்தச் சொல்லிற்கு ஈடாகச் சுதந்திரம், விடுதலை என்று பலரும் மாறி மாறிப் பயன்படுத்துகிறார்கள். துல்லியம் கருதினால் சொல்லாட்சிகளை மாற்றவேண்டும் என்றே நான் எண்ணுகிறேன். சில ஆங்கில வாக்கியங்களைப் பார்ப்போம்.

I have the liberty to do it.
அதைச் செய்ய எனக்கு எழுவுதி உண்டு.
They lost the liberty and became slaves.
எழுவுதியை இழந்து அடிமைகள் ஆனார்கள்.
Liberty is in-alienable birth right.
எழுவுதி என்பது என்னிடம் இருந்து அயலிக்க முடியாத பிறப்புரிமை.

இனி freedom என்ற சொல்லைப் பார்ப்போம். சொற்பிறப்பியலின் படி,

freedom:

The prehistoric ancestor of free was a term of affection uniting the members of a family in a common bond, and implicitly excluding their servants or slaves - those who were not 'free'. It comes ultimately from Indo -european *prijos, whose signification ' dear, beloved' is revealed in such collateral descendents as Sanskrit priyas ' dear', Russian 'prijatel' 'friend', and indeed English friend. Its Germanic offspring *frijaz, displays the shift from 'affection' to 'liberty,' as shown in German frei, Dutch vrij, Sweedish and Danish fri, and English free. Welsh rhydd 'free' comes from the same Indo-European source.

இந்த விளக்கத்தின் படி "தமிழில் உறவின்முறை என்று தென்மாவட்டங்களில் சொல்லுகிறார்கள் பாருங்கள், அந்த உறவின்முறையில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் free; மற்றவர்கள் free இல்லாதவர்கள்". இந்த உறவின் முறையில் உள்ள நம்மவர்கள் எல்லாம் பரிவுள்ளவர்கள்; பரிவுக்கு உரியவர்கள். மற்றவர்கள் பரிவுக்கு உள்ளுறாதாவர்கள். "பால்நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சாலப் பரிந்து" என்ற பாட்டை எண்ணிப் பாருங்கள். பரிதல் என்பது உற்றவருக்கு உரியது. இந்தப் பரிவு நம் உறவுக்கும், வகுப்பினருக்கும், இனத்தவருக்கும், மொழியினருக்கும் நாட்டினருக்கும் மட்டும் அல்ல, மாந்தனாய்ப் பிறந்த எல்லோருக்கும் உரியது என்பது இன்றையச் சிந்தனை. இதில் பரியுடைமை என்பதே freedom. தமிழ் உடைமை கொண்டாடுவது தமிழுடைமை - tamildom; அரசன் உரிமை கொண்டாடுவது அரசனுடைமை - kingdom. இறைவர் எல்லோர் மேலும் உடைமை கொண்டவர் ஆதலால் அவர் உடையார். தஞ்சைப் பெருவுடையார் என்ற சொல்லை ஓர்ந்து பாருங்கள். அதைப் போலப் பரிய உரிமை கொண்டாடுவது பரியுடைமை.

"அவனுக்குப் பரிந்து நீ கேள்வி கேட்க வருகிறாயே?" என்றால் அவன் பரியுடைமையை நானோ, என் பரியுடைமையை அவனோ விட்டுக் கொடுக்க இயலாது என்றுதானே பொருள்? "நான் பரியாமல் வேறு யார் பரிவார்கள்? நான் அவன் உறவுக்காரன்; அவன் ஊர்க்காரன்; அவன் நாட்டுக்காரன்; அவன் மொழிக்காரன்; அவனும் மாந்தன் நானும் மாந்தன்" என்று இந்தப் பரியுடைமை நமக்குள்ளே விரியும். பரிதன்மை தான் freeness. அதைப் பரியுமை என்றும் சுருக்கிச் சொல்லலாம். பரிதன்மையை உடைமையாகக் கொண்டால் அது பரியுடைமை. இந்தப் பரியுடைமை என்பது நம்மோடு கூடப் பிறந்தது தான். இதைத் தான் விட்ட வெளித் தன்மை என்றும் விடுதலை என்றும் மொழி பெயர்க்கிறோம். ஒருவகையில் அது சரியென்றாலும், அடிப்படைப் பொருளை, விட்ட வெளித் தன்மை / விடுதலை என்பது, தனித்து நின்று, கொண்டு வரவில்லை என்றே நான் எண்ணுகிறேன். ஒரு குறுகிய அரங்கை (range) மட்டும் பார்த்து இந்தச் சொல் 19ம் நூற்றாண்டு, 20-ம் நூற்றாண்டுகளில் எழுந்திருக்கிறது. குறுகிய அரங்கு என்று ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் விடுதலை என்னும் போது நாம் முன்னர் அடைபட்ட நிலை உள்ளே தொக்கி நிற்கிறது. அடைதலைக்குப் புறந்தலையாக, விடுதலை என்று என்னும் போது ஏதோ ஒரு குறை, ஒரு எதிர்மறைச் சொல் போலத் தொனிக்கிறது. பரியுடைமை என்பது நேரடியாக பரிந்து வரும் போக்கைச் சுட்டுகிறது.

எழுவுதியும் பரியுடைமையும் ஒன்றா என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுதான்; ஆனால் ஒரு நுணுகிய வேறுபாடு உண்டு. எழுவுதியில் தன்முனைப் போக்கு முகமையானது. பரியுடைமையில் சுற்றியிருப்போரையும் கருதும் போக்கு முகமையானது. அடிமைத்தளையில் இருந்து பரியுடைமை நிலைக்கு வருகிறோம். இதைச் செய்ய எனக்கு எழுவுதி வேண்டும். எழுவுதியை நிலைநாட்டி அதன் மூலம் பரியுடைமையை அடைகிறோம்.

அடுத்து independence:

"புடலங்காய் பந்தலில் இருந்து தொங்குகிறது".
"நீல விதானத்து நித்திலப்பூம் பந்தற்கீழ் மாலை மாற்றினர்".

இப்படி பந்தல் என்பது மேலே இருந்து தொங்குகிறது. அது காலில் நிற்கலாம். மேலே மோட்டு வளையில் முட்டுக் கொடுத்தும் தொங்கலாம். பந்துதல் என்பதன் அடிப்படைப் பொருள் கட்டுவதே. அந்தக் கட்டுமானத்திற்குப் பெயர் பந்தல்/பந்தர். பந்தர் என்பது ஒலை, துணி, தகரம் எனக் கட்டும் பொருளுக்குத் தக்க அசையும்; ஆடும்; உயரும்; தாழும். இத்தகைய இயக்கம் மேலும் இல்லாமல், கீழும் இல்லாமல் நடுத்தர நிலையில் இருப்பதால் அது பந்தரித்தல் என்றும் பந்தரம் என்றும் அந்தரம் என்றும் உருத் திரியும். பந்தப் படுவது என்பது கட்டப் படுவதே. ஒன்றைச் சார்ந்து அல்லது அடுத்து, பந்தப்படுவதே depend எனப்படுகிறது. அதாவது பந்தடுத்து அல்லது பந்தப்பட்டு நிற்பது என்பதே இந்த depend என்ற நிலை. பந்தப்பட்ட நிலை என்பது dependent status. பந்தப்படா நிலை = independent status. அதாவது இன்னொன்றைச் சாராநிலை. இதைத் தன்காலிலே நிற்கும் நிலை என்று பொருள் கொண்டு வடமொழி வழியே சுவ தந்திரம் என்று மொழிபெயர்த்தார்கள். தனிப்பட்ட, தனிநிற்றல், தன்னாளுமை என்றே நல்ல தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கலாம். வெறுமே independent என்று சொல்வதில் பொருள் வராது. independent of what என்ற கேள்வி உடனெயெழும். பல இடங்களில் இதற்கான விடை தொக்கி நிற்கலாம். இப்படித் தொக்கி நிற்கும் இடங்களில் விடுதலை என்பது சரியாக அமையக் கூடும்.

சில ஆங்கில வாக்கியங்களைப் பார்க்கலாம்.

India became independent in August 15, 1947.

இங்கே independent of British rule என்பது தொக்கி நிற்கிறது. எனவே இந்தியா 1947 -ல் ஆகசுடு 15 -இல் விடுதலை அடைந்தது என்று சொல்லலாம். அல்லது 1947- ஆகசுடு 15- இல் பந்தம் விடுத்தது என்றும் சொல்லலாம்.

There are 4 independent producers other than the MNC's for this drug in India.
இங்கே விடுதலையும் சரிவராது; சுதந்திரமும் சரி வராது. தனித்த, தனிப்பட்ட, சாராத, பந்திலாத போன்றவைதான் சரி வரும். தனிப்பட்ட/ தனித்த என்பது மிகச் சரியாகப் பொருந்தும்.

இந்தியாவில் இந்த மருந்திற்கு பன்னாட்டுக் குழுமங்களைத் தவிர்த்து 4 தனித்த விளைப்பாளிகள் உள்ளனர்.

independence = பந்திலாமை; தன்னாளுமை; விடுதலை

freedom என்பதற்கும் independence என்பதற்கும் ஒற்றுமைகள் நிறைய இருந்தாலும் நுணுகிய வேறுபாடும் உண்டு.

காட்டாகப் பரியுடைமை என்பது இனி இந்தியாவைப் பொறுத்த வரையில் எதிர்காலத்துக்கும் உண்டு; அதை எந்நாளும் கையாளலாம்; கூடவே அதைக் காப்பாற்ற வேண்டும். தன்னாளுமை என்பது வந்து சேர்ந்து விட்டது. இனி இழக்காத வரையில், அதைப் பற்றிக் கவலைப் படவேண்டாம்.

இதுவரை கூறிய விளக்கங்கள் போதும் என்று எண்ணுகிறேன். துல்லியம் கருதி கீழ்க்கண்ட சொற்களைத் தமிழில் புழங்கலாம் என்பது என் பரிந்துரை.

Liberty = எழுவுதி
freedom = பரியுடைமை
independence = பந்திலாமை; தன்னாளுமை; விடுதலை

அன்புடன்,
இராம.கி.In TSCII:

Liberty, Freedom, Independance

¸£§Æ ¯ûÇ Á¼ø «¸ò¾¢Â÷ Á¼üÌØÅ¢ø ÁÕ. ¦ºÂÀ¡Ã¾¢ ±Ø¾¢Â¾üÌ, ÁÚ¦Á¡Æ¢Â¡ö ±Ø¾¢ÂÐ.
-------------------------------------------------------------------------------
ÁÕ.¦ºÂÀ¡Ã¾¢ ±Ø¾¢Â¢Õó¾¡÷:
"Ţξ¨ÄìÌõ ;ó¾¢ÃòÐìÌõ þ¨¼§Â Å¢ò¾¢Â¡ºõ þÕ츢ÈÐ. Liberty, Freedom, Independance ¬¸¢ÂÅüÈ¢üÌõ þ¨¼§Â Å¢ò¾¢Â¡ºõ ¯ñÎ. º¢ó¾¨ÉìÌ...."

¦ºýÈ Á¼Ä¢ø liberal ÀüȢ ±ý Óý¿¡û Á¼¨Äò ¾¢ÕôÀ¢ «ÛôÀ¢Â¢Õó§¾ý. þÉ¢ò ¦¾¡¼÷.

±ØÅÃø ±ýÀÐ liberal ±ýÀ¾üÌ ¬ÅÐ §À¡ø ±Ø×¾¢ ±ýÀ§¾ liberty ±ýÀ¾üÌî ºÃ¢ÅÕõ. þí§¸ ±Ø×¾¢ ±ýÀÐ ±Æ Óʸ¢È ¾ý¨Á; ¾¡Æ¡¾ ¾ý¨Á; ¡áÖõ ¾ÎòÐ ¿¢Úò¾ ÓÊ¡¾ ¾ý¨Á. ¬É¡ø þó¾î ¦º¡øÄ¢üÌ ®¼¡¸î ;ó¾¢Ãõ, Ţξ¨Ä ±ýÚ ÀÄÕõ Á¡È¢ Á¡È¢ô ÀÂýÀÎòи¢È¡÷¸û. ÐøÄ¢Âõ ¸Õ¾¢É¡ø ¦º¡øġ𺢸¨Ç Á¡üȧÅñÎõ ±ý§È ¿¡ý ±ñϸ¢§Èý. º¢Ä ¬í¸¢Ä š츢Âí¸¨Çô À¡÷ô§À¡õ.

I have the liberty to do it.
«¨¾î ¦ºö ±ÉìÌ ±Ø×¾¢ ¯ñÎ.
They lost the liberty and became slaves.
±Ø×¾¢¨Â þÆóÐ «Ê¨Á¸û ¬É¡÷¸û.
Liberty is in-alienable birth right.
±Ø×¾¢ ±ýÀÐ ±ýÉ¢¼õ þÕóÐ «ÂÄ¢ì¸ ÓÊ¡¾ À¢ÈôÒâ¨Á.

þÉ¢ freedom ±ýÈ ¦º¡ø¨Äô À¡÷ô§À¡õ. ¦º¡üÀ¢ÈôÀ¢ÂÄ¢ý ÀÊ,

freedom:

The prehistoric ancestor of free was a term of affection uniting the members of a family in a common bond, and implicitly excluding their servants or slaves - those who were not 'free'. It comes ultimately from Indo -european *prijos, whose signification ' dear, beloved' is revealed in such collateral descendents as Sanskrit priyas ' dear', Russian 'prijatel' 'friend', and indeed English friend. Its Germanic offspring *frijaz, displays the shift from 'affection' to 'liberty,' as shown in German frei, Dutch vrij, Sweedish and Danish fri, and English free. Welsh rhydd 'free' comes from the same Indo-European source.

þó¾ Å¢Çì¸ò¾¢ý ÀÊ "¾Á¢Æ¢ø ¯ÈÅ¢ýÓ¨È ±ýÚ ¦¾ýÁ¡Åð¼í¸Ç¢ø ¦º¡øÖ¸¢È¡÷¸û À¡Õí¸û, «ó¾ ¯ÈÅ¢ýӨȢø ¯ûÇÅ÷¸û ±øÄ¡õ free; ÁüÈÅ÷¸û free þøÄ¡¾Å÷¸û". þó¾ ¯ÈÅ¢ý ӨȢø ¯ûÇ ¿õÁÅ÷¸û ±øÄ¡õ Àâ×ûÇÅ÷¸û; Àâ×ìÌ ¯Ã¢ÂÅ÷¸û. ÁüÈÅ÷¸û Àâ×ìÌ ¯ûÙÈ¡¾¡Å÷¸û. "À¡ø¿¢¨ÉóÐ °ðÎõ ¾¡Â¢Ûõ º¡Äô ÀâóÐ" ±ýÈ À¡ð¨¼ ±ñ½¢ô À¡Õí¸û. Àâ¾ø ±ýÀÐ ¯üÈÅÕìÌ ¯Ã¢ÂÐ. þó¾ô ÀÃ¢× ¿õ ¯È×ìÌõ, ÅÌôÀ¢ÉÕìÌõ, þÉò¾ÅÕìÌõ, ¦Á¡Æ¢Â¢ÉÕìÌõ ¿¡ðÊÉÕìÌõ ÁðÎõ «øÄ, Á¡ó¾É¡öô À¢Èó¾ ±ø§Ä¡ÕìÌõ ¯Ã¢ÂÐ ±ýÀÐ þý¨ÈÂî º¢ó¾¨É. þ¾¢ø Àâר¼¨Á ±ýÀ§¾ freedom. ¾Á¢ú ¯¨¼¨Á ¦¸¡ñ¼¡ÎÅÐ ¾Á¢Ø¨¼¨Á - tamildom; «Ãºý ¯Ã¢¨Á ¦¸¡ñ¼¡ÎÅÐ «ÃºÛ¨¼¨Á - kingdom. þ¨ÈÅ÷ ±ø§Ä¡÷ §ÁÖõ ¯¨¼¨Á ¦¸¡ñ¼Å÷ ¬¾Ä¡ø «Å÷ ¯¨¼Â¡÷. ¾ï¨ºô ¦ÀÕר¼Â¡÷ ±ýÈ ¦º¡ø¨Ä µ÷óÐ À¡Õí¸û. «¨¾ô §À¡Äô Àâר¼¨Á.

"«ÅÛìÌô ÀâóÐ ¿£ §¸ûÅ¢ §¸ð¸ ÅÕ¸¢È¡§Â?" ±ýÈ¡ø «Åý Àâר¼¨Á¨Â ¿¡§É¡, ±ý Àâר¼¨Á¨Â «Å§É¡ Å¢ðÎì ¦¸¡Îì¸ þÂÄ¡Ð ±ýÚ¾¡§É ¦À¡Õû? "¿¡ý Àâ¡Áø §ÅÚ Â¡÷ Àâš÷¸û? ¿¡ý «Åý ¯È×측Ãý; «Åý °÷측Ãý; «Åý ¿¡ðÎ측Ãý; «Åý ¦Á¡Æ¢ì¸¡Ãý; «ÅÛõ Á¡ó¾ý ¿¡Ûõ Á¡ó¾ý" ±ýÚ þó¾ô Àâר¼¨Á ¿ÁìÌû§Ç ŢâÔõ. Àâ¾ý¨Á ¾¡ý freeness. Àâ¾ý¨Á¨Â ¯¨¼¨Á¡¸ì ¦¸¡ñ¼¡ø «Ð ÀâԨ¼¨Á. þó¾ô ÀâԨ¼¨Á ±ýÀÐ ¿õ§Á¡Î ܼô À¢Èó¾Ð ¾¡ý. þ¨¾ò ¾¡ý Ţ𼠦ÅÇ¢ò ¾ý¨Á ±ýÚõ Ţξ¨Ä ±ýÚõ ¦Á¡Æ¢ ¦ÀÂ÷츢§È¡õ. ´ÕŨ¸Â¢ø «Ð ºÃ¢¦ÂýÈ¡Öõ, «ÊôÀ¨¼ô ¦À¡Õ¨Ç, Ţ𼠦ÅÇ¢ò ¾ý¨Á / Ţξ¨Ä ±ýÀÐ, ¾É¢òÐ ¿¢ýÚ, ¦¸¡ñÎ ÅÃÅ¢ø¨Ä ±ý§È ¿¡ý ±ñϸ¢§Èý. ´Õ ÌÚ¸¢Â «Ãí¨¸ (range) ÁðÎõ À¡÷òÐ þó¾î ¦º¡ø 19õ áüÈ¡ñÎ, 20-õ áüÈ¡ñθǢø ±Øó¾¢Õ츢ÈÐ. ÌÚ¸¢Â «ÃíÌ ±ýÚ ²ý ¦º¡øÖ¸¢§Èý ±ýÈ¡ø Ţξ¨Ä ±ýÛõ §À¡Ð ¿¡õ ÓýÉ÷ «¨¼Àð¼ ¿¢¨Ä ¯û§Ç ¦¾¡ì¸¢ ¿¢ü¸¢ÈÐ. «¨¼¾¨ÄìÌô ÒÈó¾¨Ä¡¸, Ţξ¨Ä ±ýÚ ±ýÛõ §À¡Ð ²§¾¡ ´Õ ̨È, ´Õ ±¾¢÷Á¨Èî ¦º¡ø §À¡Äò ¦¾¡É¢ì¸¢ÈÐ. Àâר¼¨Á ±ýÀÐ §¿ÃÊ¡¸ ÀâóÐ ÅÕõ §À¡ì¨¸î Íðθ¢ÈÐ.

±Ø×¾¢Ôõ ÀâԨ¼¨ÁÔõ ´ýÈ¡ ±ýÈ¡ø ¸¢ð¼ò¾ð¼ ´ýÚ¾¡ý; ¬É¡ø ´Õ Ñϸ¢Â §ÅÚÀ¡Î ¯ñÎ. ±Ø×¾¢Â¢ø ¾ýÓ¨Éô §À¡ìÌ Ó¸¨Á¡ÉÐ. Àâר¼¨Á¢ø ÍüȢ¢Õô§À¡¨ÃÔõ ¸ÕÐõ §À¡ìÌ Ó¸¨Á¡ÉÐ. «Ê¨Áò¾¨Ç¢ø þÕóÐ ÀâԨ¼¨Á ¿¢¨ÄìÌ ÅÕ¸¢§È¡õ. þ¨¾î ¦ºö ±ÉìÌ ±Ø×¾¢ §ÅñÎõ. ±Ø×¾¢¨Â ¿¢¨Ä¿¡ðÊ «¾ý ãÄõ Àâר¼¨Á¨Â «¨¼¸¢§È¡õ.

«ÎòÐ independence:

"Ò¼Äí¸¡ö Àó¾Ä¢ø þÕóÐ ¦¾¡í̸¢ÈÐ".
"¿£Ä Å¢¾¡ÉòÐ ¿¢ò¾¢Äôâõ Àó¾ü¸£ú Á¡¨Ä Á¡üÈ¢É÷".

þôÀÊ Àó¾ø ±ýÀÐ §Á§Ä þÕóÐ ¦¾¡í̸¢ÈÐ. «Ð ¸¡Ä¢ø ¿¢ü¸Ä¡õ. §Á§Ä §Á¡ðΠŨÇ¢ø ÓðÎì ¦¸¡ÎòÐõ ¦¾¡í¸Ä¡õ. Àóоø ±ýÀ¾ý «ÊôÀ¨¼ô ¦À¡Õû ¸ðÎŧ¾. «ó¾ì ¸ðÎÁ¡Éò¾¢üÌô ¦ÀÂ÷ Àó¾ø/Àó¾÷. Àó¾÷ ±ýÀÐ ´¨Ä, н¢, ¾¸Ãõ ±Éì ¸ðÎõ ¦À¡ÕÙìÌò ¾ì¸ «¨ºÔõ; ¬Îõ; ¯ÂÕõ; ¾¡Øõ. þò¾¨¸Â þÂì¸õ §ÁÖõ þøÄ¡Áø, ¸£Øõ þøÄ¡Áø ¿Îò¾Ã ¿¢¨Ä¢ø þÕôÀ¾¡ø «Ð Àó¾Ã¢ò¾ø ±ýÚõ Àó¾Ãõ ±ýÚõ «ó¾Ãõ ±ýÚõ ¯Õò ¾¢Ã¢Ôõ. Àó¾ô ÀÎÅÐ ±ýÀÐ ¸ð¼ô ÀÎŧ¾. ´ý¨Èî º¡÷óÐ «øÄÐ «ÎòÐ, Àó¾ô ÀÎŧ¾ depend ±ÉôÀθ¢ÈÐ. «¾¡ÅÐ Àó¾ÎòÐ «øÄÐ Àó¾ôÀðÎ ¿¢üÀÐ ±ýÀ§¾ þó¾ depend ±ýÈ ¿¢¨Ä. Àó¾ôÀð¼ ¿¢¨Ä ±ýÀÐ dependent status. Àó¾ôÀ¼¡ ¿¢¨Ä = independent status. «¾¡ÅÐ þý¦É¡ý¨Èî º¡Ã¡¿¢¨Ä. þ¨¾ò ¾ý¸¡Ä¢§Ä ¿¢üÌõ ¿¢¨Ä ±ýÚ ¦À¡Õû ¦¸¡ñΠż¦Á¡Æ¢ ÅÆ¢§Â ÍÅ ¾ó¾¢Ãõ ±ýÚ ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ò¾¡÷¸û. ¾É¢ôÀð¼, ¾É¢¿¢üÈø, ¾ýÉ¡Ù¨Á ±ý§È ¿øÄ ¾Á¢Æ¢ø ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ò¾¢Õì¸Ä¡õ. ¦ÅÚ§Á independent ±ýÚ ¦º¡øž¢ø ¦À¡Õû ÅáÐ. independent of what ±ýÈ §¸ûÅ¢ ¯¼¦É¦ÂØõ. ÀÄ þ¼í¸Ç¢ø þ¾ü¸¡É Å¢¨¼ ¦¾¡ì¸¢ ¿¢ü¸Ä¡õ. þôÀÊò ¦¾¡ì¸¢ ¿¢üÌõ þ¼í¸Ç¢ø Ţξ¨Ä ±ýÀÐ ºÃ¢Â¡¸ «¨ÁÂì ÜÎõ.

º¢Ä ¬í¸¢Ä š츢Âí¸¨Çô À¡÷ì¸Ä¡õ.

India became independent in August 15, 1947.

þí§¸ independent of British rule ±ýÀÐ ¦¾¡ì¸¢ ¿¢ü¸¢ÈÐ. ±É§Å þó¾¢Â¡ 1947 -ø ¬¸ÍÎ 15 -þø Ţξ¨Ä «¨¼ó¾Ð ±ýÚ ¦º¡øÄÄ¡õ. «øÄÐ 1947- ¬¸ÍÎ 15- þø Àó¾õ Å¢Îò¾Ð ±ýÚõ ¦º¡øÄÄ¡õ.

There are 4 independent producers other than the MNC's for this drug in India.
þí§¸ Ţξ¨ÄÔõ ºÃ¢ÅáÐ; ;ó¾¢ÃÓõ ºÃ¢ ÅáÐ. ¾É¢ò¾, ¾É¢ôÀð¼, º¡Ã¡¾, Àó¾¢Ä¡¾ §À¡ýȨž¡ý ºÃ¢ ÅÕõ. ¾É¢ôÀð¼/ ¾É¢ò¾ ±ýÀÐ Á¢¸î ºÃ¢Â¡¸ô ¦À¡ÕóÐõ.

þó¾¢Â¡Å¢ø þó¾ ÁÕó¾¢üÌ ÀýÉ¡ðÎì ÌØÁí¸¨Çò ¾Å¢÷òÐ 4 ¾É¢ò¾ Å¢¨ÇôÀ¡Ç¢¸û ¯ûÇÉ÷.

independence = Àó¾¢Ä¡¨Á; ¾ýÉ¡Ù¨Á; Ţξ¨Ä

freedom ±ýÀ¾üÌõ independence ±ýÀ¾üÌõ ´üÚ¨Á¸û ¿¢¨È þÕó¾¡Öõ Ñϸ¢Â §ÅÚÀ¡Îõ ¯ñÎ.

¸¡ð¼¡¸ô Àâר¼¨Á ±ýÀÐ þÉ¢ þó¾¢Â¡¨Åô ¦À¡Úò¾ Ũâø ±¾¢÷¸¡ÄòÐìÌõ ¯ñÎ; «¨¾ ±ó¿¡Ùõ ¨¸Â¡ÇÄ¡õ; ܼ§Å «¨¾ì ¸¡ôÀ¡üÈ §ÅñÎõ. ¾ýÉ¡Ù¨Á ±ýÀÐ ÅóÐ §º÷óРŢð¼Ð. þÉ¢ þÆ측¾ Ũâø, «¨¾ô ÀüÈ¢ì ¸Å¨Äô À¼§Åñ¼¡õ.

þÐŨà ÜȢ ŢÇì¸í¸û §À¡Ðõ ±ýÚ ±ñϸ¢§Èý. ÐøÄ¢Âõ ¸Õ¾¢ ¸£úì¸ñ¼ ¦º¡ü¸¨Çò ¾Á¢Æ¢ø ÒÆí¸Ä¡õ ±ýÀÐ ±ý ÀâóШÃ.

Liberty = ±Ø×¾¢
freedom = Àâר¼¨Á
independence = Àó¾¢Ä¡¨Á; ¾ýÉ¡Ù¨Á; Ţξ¨Ä

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

Saturday, May 21, 2005

masked facists and hard liberal - 3

இந்த இழையில் இது மூன்றாவது பகுதி.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
அன்பிற்குரிய பாலா,

நீங்கள் எழுவரற் புரட்சி என்ற சொல்லை இரண்டு நாட்களுக்கு முன் ஆளுவதைப் படித்தேன்; மிக்க மகிழ்ச்சி. சிறுதுளி பெருவெள்ளம்; செய்யுங்கள். நான் உங்களிடம் சொன்னபடி இத்தொடரில் இது 3 ஆம் மடல்.

விட்டுப் போன சொற்கள்: mask, மற்றும் hard

mask என்பது, அரபியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் கடன்பெற்ற சொல். அரபியில் கோமாளிகளுக்கு, முகமூடி இட்டு அனுப்புவது வழக்கம். அதற்கு உக்குளி என்ற பொருளும் உண்டு (உக்குதல் = அஞ்சுதல்; ஆங்கில ugly; In English, the word was borrowed from Old Norse uggligr, a derivative of the verb ugga 'fear'; நாளாவட்டத்தில் அருவருப்புப் பொருளையும் பெற்றது. காக்காய் உட்காரப் பனம்பழம் விழுந்தகதையாகத் தோன்றினும் ஒப்புமை கொஞ்சம் வியப்பாயில்லே?).

இன்றும் கூட முகமூடியிட்ட பேரைக் கண்டு அஞ்சுகிறோம்; கோமாளியென உகளுகிறோம் (அதாவது தாவுகிறோம்; ஒடித் திரிகிறோம்; துள்ளுகிறோம்; பிறழுகிறோம்; நழுவி விழுகிறோம். இவை அத்தனையையும் சருக்கசுக் கோமாளி செய்கிறான்; உக்குளி உகளியாடுவது தமிழில் மட்டுந்தாங்க; மொழியியல் பொறி எங்கோ தட்டுகிறது; கையில் வெண்ணெயை வைத்துக் கொண்டு நெய்க்கு அலைகிறோமே?)

முகம் மூடிய பொதுக்கையர் தங்களின் உள்ளக் கிடக்கையை பதுக்கி வைத்துக் கொண்டு செயலாற்றுவதால் அவர்கள் masked fascists என்று ஆகின்றனர். இதே போல கடு, கடிய, கரடு என்ற அறிந்த சொற்களைக் கொண்டு கடிய எழுவரலை (hard liberal)க் காட்டிவிடலாம்.

முகம் மூடிய பொதுக்கையரும், கடு எழுவரலும் = masked facists and hard liberal

இந்தச் சொற்றொடரைப் பயன்படுத்துமுன் ஒந்றைச் சொல்ல வேண்டும். கூடிய மட்டும் இச்சொற்களை முதன்முதலில் தமிழில் ஆளும்பொழுது "முகமூடி போட்ட பொதுக்கைக் காரர்கள்; கரட்டுத் தனமான எழுவரல்" என்று கொஞ்சம் நீட்டிமுழக்கி விளக்கியெழுதி அப்புறம் கட்டுரையில் மூன்றாவது நான்காவது இடத்தில் சுருக்குங்கள்; சொல் வழக்கிற்குச் சிறிது சிறிதாய் வந்துவிடும். சொற்புழக்கத்தின் சூக்குமமே இப்புரிதல் தெரிவது தான். அது வரும்வரை, படிப்போர் மனதில் ஏதோ மந்திரம் போலும் மருட்சியே மிஞ்சும்.

இம்மடல் எழுதவந்தது வெறுமே 2, 3 சொற்களுக்காக அல்ல. உங்கள் எல்லோரின் சிந்தனையும் இதில் ஒன்றவேண்டும் என்பதற்கே எழுதுகிறேன். தமிழில் கடந்த சில நூற்றாண்டுகளாகவே சொந்தச் சிந்தனை குறைந்து வடமொழியிலிருந்து சரமாரியாகக் கடன்வாங்கி மணிப்பவள நூல்கள் கூடிப்போன காரணத்தால், தடுமாறிப் போயிருக்கிறோம்; இப்போது பரவலாக ஆங்கிலமொழித் தாக்கம். பலரும் சொல்லுவது போல சகட்டு மேனிக்கு ஆங்கிலச் சொற்களை இறக்கி நமக்கு ஆகின்ற வேலைகளைச் செய்து கொள்ளலாம் தான். அப்படிச் செய்தால், அதன் முடிவில் (வட மொழி கலந்து தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், துளு எனத் தமிழிய மொழிகள் உருவானது போல,) இன்னொரு விதமான தமிழிய மொழி தமிங்கிலம் என உருவாகும். அப்படி ஆகிவிட வேண்டாம் என்று நினைப்பதால் தான், இப்படித் தமிழாக்கச் சொற்களை நாம் நாடிக் கொண்டுள்ளோம்.

தமிழில் இப்பொழுது உள்ள சொற்கள் 300,000 என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள்; ஆங்கிலமோ 1,000,000 சொற்களுக்கு மேல் உருவாக்கியுள்ளது (எப்படி உருவாக்கியது என்பது வேறுகதை.) இந்த 300,000-த்தில் ஒரு இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் மட்டும் தெரிந்து கொண்டு நாம் காலத்தைத் தள்ளிவிடலாம். சென்னையிலுள்ள சேரிவாசி இவ்வளவுதான் அறிவான். இதற்குமேல் அன்றாட வாழ்க்கையில், புதிய பொருட்கள், புதிய கருத்துக்கள் வரும் பொழுது மேல்தட்டுக்காரன் தமிழறியாமல் ஆங்கிலம் பலுக்குவதைப் பார்த்து, கீழ்த்தட்டுக்காரனும் அப்படியே ஈயடிச்சானாய்ப் படியெடுப்பான். (மேல்த்தட்டுக் காரனுக்கும், கீழ்த்தட்டுக் காரனுக்கும் குறைந்த அளவுதான் தமிழ் தெரியும்; இந்த நடுத்தட்டு தான் இரண்டுங்கெட்டான். தமிழில் ஏகப் பட்ட சொற்களைத் தெரிந்து வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்வதெனத் தெரியாமல் விழிபிதுங்கி...... நல்ல பொழைப்புங்க!) இந்த வளையம் அப்படியே சுற்றிச் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கும்;

இதுக்கு நடுவில் ஒரு கூட்டத்தார் "தமிழில் இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது; தமிழில் பண்டிதத்தனம் வேண்டுமா, அப்படியே ஆங்கிலச் சொற்களைச் சொன்னால் என்ன?" என்று அங்கலாய்க்கிறார். தமிழில் 300,000 சொற்களூடே வேர்ச்சொற்கள் பலவும் இருக்கின்றன. மொழியியலின் வழியே, ஆய்வு செய்யும் பொழுது இவ் வேர்ச்சொற்களுக்கும், இந்தையிரோப்பிய சொற்களுக்கும் ஓர் உள்ளூர உறவு இருப்பதைப் புரிந்து கொள்ளுகிறோம். இவற்றின் உதவியால் மேலும் கொஞ்சம் ஆழம்போய் புதிய சொற்களைக் காணலாம்; அதன்மூலம் மேலைச்சொற்களுக்கு ஈடாக தமிழ்ச்சொற்கள் உருவாக முடியும் என்று நன்றாகவே உணரலாம்.

"அமாவாசை எப்ப வறது? தர்ப்பணம் எப்பப் பண்றது? " என்று சிலர் கேட்பது எனக்கு விளங்குகிறது. "மனசிருந்தா மார்க்கம் உண்டுங்க!"

இந்த மொழியியல் அடிப்படையைப் புரிந்து கொள்ளூங்கள்; முயலுங்கள்; நீங்களும் உருவாக்கலாம். ஈரானியக் கதை ஒன்று கேள்விப் பட்டிருக்கிறேன். சதுரங்கத் தட்டில் 64 கட்டங்கள் இருக்கும். ஒரு அரசனிடம் பரிசு பெறப் போன முதியவரிடம், அரசன் "உமக்கு என்ன பரிசு வேண்டும்?" என்றானாம். "ஒன்றுமில்லை அய்யா! முதற்கட்டத்தில் ஒரு கூலத்தை (அரிசி, கோதுமை போன்ற தானியங்களின் பொதுப்பெயர்) வையுங்கள்; இரண்டாவதில் இரண்டு வையுங்கள், மூன்றாவதில் நாலு வையுங்கள்; அடுத்ததில் 4*4 = 16. இப்படியே ஒவ்வொன்றையும் அடுத்தடுத்துப் பெருக்கிக் கொண்டு போக வேண்டியது தான்". "பூ, இவ்வளவு தானா? ஏய், யாரங்கே, இந்த முதியவர் கேட்பது போலச் செய்யுங்கள்". முதியவர் கேட்டதுபோல் செய்ய முற்பட்டால், அரண்மனைக் களஞ்சியமும் போதவில்லை; நாட்டின் விளைச்சலும் போதவில்லை.

எல்லாமே முடிவில் கூட்டலும் பெருக்கலும் தான். 300,000 சொற்கள் 3,000,000 ஆகும் நாட்கள் வெகு தொலைவில் இல்லை, எல்லோரும் ஒரு சேரப் பணி புரிந்தால். இதில் எத்தனை பயிர்கள் பால்பிடித்து மணிகொண்டு நிற்கும், எத்தனை சாவியாகும், என்பது எனக்குத் தெரியாது; அப்படி நிலைப்பது என்பது பயிர் வளர்ச்சியைப் பொறுத்தது. எனக்குக் கண் முன் தோன்றுவது எல்லாம்,

"அதைச் சொல்லிடும் திறமை தமிழினுக்கு இல்லை
என்றந்தப் பேதை உரைத்தான் - ஆ
இந்த வசை எனக்கு எய்திடலாமோ?
சென்றிடுவீர் எட்டுத் திக்கும் -கலைச்
செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர் "

என்ற வரிகள் தாம். ஏகப்பட்ட வேலை கிடக்கு. இன்னொரு முறை சந்திக்கலாம், பாலா.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

masked facists and hard liberal - 3

þó¾ þ¨Æ¢ø þÐ ãýÈ¡ÅÐ À̾¢.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
«ýÀ¢üÌâ À¡Ä¡,

¿£í¸û ±ØÅÃü ÒÃ𺢠±ýÈ ¦º¡ø¨Ä þÃñÎ ¿¡ð¸ÙìÌ Óý ¬ÙŨ¾ô ÀÊò§¾ý; Á¢ì¸ Á¸¢ú. º¢ÚÐÇ¢ ¦ÀÕ¦ÅûÇõ; ¦ºöÔí¸û. ¿¡ý ¯í¸Ç¢¼õ ¦º¡ýÉÀÊ þó¾ò ¦¾¡¼Ã¢ø þÐ ãýÈ¡ÅÐ Á¼ø.

Å¢ðÎô §À¡É ¦º¡ü¸û: mask, ÁüÚõ hard

mask ±ýÀÐ, «ÃÀ¢Â¢ø þÕóÐ ¸¼ý¦ÀüÈ ¦º¡ø. «ÃÀ¢Â¢ø §¸¡Á¡Ç¢¸ÙìÌ, Ó¸ãÊ þðÎ «ÛôÒÅÐ ÅÆì¸õ. «¾üÌ ¯ìÌÇ¢ ±ýÈ ¦À¡ÕÙõ ¯ñÎ (¯ì̾ø = «ï;ø; ¬í¸¢Ä ugly; In English, the word was borrowed from Old Norse uggligr, a derivative of the verb ugga 'fear'; ¿¡Ç¡Åð¼ò¾¢ø «ÕÅÕôÀ¡É ±ýÈ ¦À¡Õ¨ÇÔõ ¦ÀüÈÐ. ¸¡ì¸¡ö ¯ð¸¡Ãô ÀÉõ ÀÆõ Å¢Øó¾ ¸¨¾Â¡ò §¾¡ýȢɡÖõ ´ôÒ¨Á ¦¸¡ïºõ Å¢ÂôÀ¡ þÕìÌø§Ä?).

þýÚõ ܼ Ó¸ãÊ¢𼠧À¨Ãì ¸ñÎ «ï͸¢§È¡õ; §¸¡Á¡Ç¢¦ÂÉ ¯¸Ù¸¢§È¡õ («¾¡ÅÐ ¾¡×¸¢§È¡õ; ´Êò ¾¢Ã¢¸¢§È¡õ; ÐûÙ¸¢§È¡õ; À¢Èظ¢§È¡õ; ¿ØÅ¢ Ţظ¢§È¡õ. þ¨Å «ò¾¨É¨ÂÔõ ºÕì¸ì §¸¡Á¡Ç¢ ¦ºö¸¢È¡ý; ¯ìÌÇ¢ ¯¸Ç¢Â¡ÎÅÐ ¾Á¢Æ¢ø ÁðÎó¾¡í¸; ¦Á¡Æ¢Â¢Âø ¦À¡È¢ ±í§¸¡ ¾ðθ¢ÈÐ; ¨¸Â¢ø ¦Åñ¦½¨Â ¨ÅòÐì ¦¸¡ñÎ ¦¿öìÌ «¨Ä¸¢§È¡§Á?)

Ó¸õ ãÊ ¦À¡Ð쨸Â÷ ¾í¸Ç¢ý ¯ûÇì ¸¢¼ì¨¸¨Â ÀÐ츢 ¨ÅòÐì ¦¸¡ñÎ ¦ºÂÄ¡üÚž¡ø «Å÷¸û masked fascists ±ýÚ ¬¸¢ýÈÉ÷. þ§¾ §À¡Ä ¸Î, ¸ÊÂ, ¸ÃÎ ±ýÈ «È¢ó¾ ¦º¡ü¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¸Ê ±ØÅÃ¨Ä (hard liberal)ì ¸¡ðÊÅ¢¼Ä¡õ.

Ó¸õ ãÊ ¦À¡Ð쨸ÂÕõ, ¸Ê ±ØÅÃÖõ = masked facists and hard liberal

þó¾î ¦º¡ü¦È¡¼¨Ãô ÀÂýÀÎòÐÓý ´ó¨Èî ¦º¡øÄ §ÅñÎõ. ÜÊ ÁðÎõ þó¾î ¦º¡ü¸¨Ç Ó¾ýӾĢø ¾Á¢Æ¢ø ¬Ùõ ¦À¡ØÐ "Ó¸ãÊ §À¡ð¼ ¦À¡Ðì¨¸ì ¸¡Ã÷¸û; ¸ÃðÎò ¾ÉÁ¡É ±ØÅÃø" ±ýÚ ¦¸¡ïºõ ¿£ðÊ ÓÆ츢 Å¢Ç츢 ±Ø¾¢ «ôÒÈõ ¸ðΨâø ãýÈ¡ÅÐ ¿¡ý¸¡ÅÐ þ¼ò¾¢ø ÍÕìÌí¸û; ¦º¡ø ÅÆ츢üÌî º¢È¢Ð º¢È¢¾¡ö ÅóÐÅ¢Îõ. ¦º¡üÒÆì¸òòý ÝìÌÁ§Á þó¾ Òâ¾ø ¯ûÇ ¦¾Ã¢Ô¨Á ¾¡ý. «Ð ÅÕõ Ũâø, ÀÊô§À¡÷ Áɾ¢ø þÐ ²§¾¡ Áó¾¢Ãõ §À¡Öõ ±ýÈ ÁÕ𺢠¾¡ý Á¢ïÍõ.

þó¾Á¼ø ±Ø¾ Åó¾Ð ¦ÅÚ§Á þÃñÎ, ãýÚ ¦º¡ü¸Ù측¸ «øÄ. ¯í¸û ±ø§Ä¡Ã¢ý º¢ó¾¨ÉÔõ þ¾¢ø ´ýÈ §ÅñÎõ ±ýÀ¾ü¸¡¸ò¾¡ý ±Øи¢§Èý. ¾Á¢Æ¢ø ¸¼ó¾ º¢Ä áüÈ¡ñθǡ¸§Å ¦º¡ó¾î º¢ó¾¨É ̨ÈóРż¦Á¡Æ¢Â¢ø þÕóÐ ºÃÁ¡Ã¢Â¡¸ì ¸¼ý Å¡í¸¢ Á½¢ô ÀÅÇ áø¸û ÜÊô§À¡É ¸¡Ã½ò¾¡ø, ¿¡õ ¾ÎÁ¡È¢ô §À¡Â¢Õ츢§È¡õ; þô¦À¡ØÐ ÀÃÅÄ¡¸ ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ò ¾¡ì¸õ. ÀÄÕõ ¦º¡øÖÅÐ §À¡Ä º¸ðÎ §ÁÉ¢ìÌ ¬í¸¢Äî ¦º¡ü¸¨Ç þÈ츢 ¿ÁìÌ ¬¸¢ýÈ §Å¨Ä¸¨Çî ¦ºöÐ ¦¸¡ûÇÄ¡õ ¾¡ý. «ôÀÊî ¦ºö¾¡ø, «¾ý ÓÊÅ¢ø (ż ¦Á¡Æ¢ ¸ÄóÐ ¦¾ÖíÌ, ¸ýɼõ, Á¨Ä¡Çõ, ÐÙ ±Éò ¾Á¢Æ¢Â ¦Á¡Æ¢¸û ¯ÕÅ¡ÉÐ §À¡Ä,) þý¦É¡ÕÅ¢¾Á¡É ¾Á¢Æ¢Â ¦Á¡Æ¢ ¯ÕÅ¡Ìõ. «ôÀÊ ¬¸¢Å¢¼ §Åñ¼¡õ ±ýÚ ¿¢¨ÉôÀ¾¡ø ¾¡ý, þôÀÊò ¾Á¢Æ¡ì¸î ¦º¡ü¸¨Ç ¿¡õ ¿¡Êì ¦¸¡ñÎ þÕ츢§È¡õ.

¾Á¢Æ¢ø þô¦À¡ØÐ ¯ûÇ ¦º¡ü¸û 300,000 ±ýÚ ¨ÅòÐì ¦¸¡ûÙí¸û; ¬í¸¢Ä§Á¡ 1,000,000 ¦º¡ü¸ÙìÌ §Áø ¯Õš츢¢Õ츢ÈÐ (±ôÀÊ ¯Õš츢ÂÐ ±ýÀÐ §Å¦È¡Õ ¸¨¾.) þó¾ 300,000-ò¾¢ø ´Õ þÃñ¼¡Â¢Ãõ 㚢Ãõ ÁðÎõ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ñÎ ¸¡Äò¨¾ò ¾ûǢŢ¼Ä¡õ. ¦ºý¨É¢ø þÕìÌõ §ºÃ¢Å¡º¢ þùÅÇ×¾¡ý «È¢Å¡ý. þ¾üÌ §Áø «ýÈ¡¼ Å¡ú쨸¢ø, Ò¾¢Â ¦À¡Õð¸û, Ò¾¢Â ¸ÕòÐì¸û ÅÕõ ¦À¡ØÐ §Áø¾ðÎì ¸¡Ãý ¾Á¢ú «È¢Â¡Áø ¬í¸¢Äõ ÀÖìÌŨ¾ô À¡÷òÐ, ¸£úò ¾ðÎì ¸¡ÃÛõ «ôÀʧ ®ÂÊý Á¡¾¢Ã¢ ÀÊ ±ÎôÀ¡ý. (§Áøò ¾ðÎì ¸¡ÃÛìÌõ, ¸£úò¾ðÎì ¸¡ÃÛìÌõ ̨Èó¾ «Ç×¾¡ý ¾Á¢ú ¦¾Ã¢Ôõ; þó¾ ¿Îò ¾ðÎ ¾¡ý þÃñÎí ¦¸ð¼¡ý. ¾Á¢Æ¢ø ²¸ô Àð¼ ¦º¡ü¸¨Çò ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ñÎ ±ýÉ ¦ºöÅÐ ±ýÚ ¦¾Ã¢Â¡Áø ŢƢ À¢Ðí¸¢...... ¿øÄ ¦À¡¨ÆôÒí¸!) þó¾ ŨÇÂõ «ôÀʧ ÍüÈ¢î ÍüÈ¢ ÅóÐ ¦¸¡ñÊÕìÌõ;

þÐìÌ ¿ÎÅ¢ø ´Õ Üð¼ò¾¡÷ "¾Á¢Æ¢ø ¦º¡øÄ ÓÊ¡Ð; ¾Á¢Æ¢ø Àñʾò¾Éõ §ÅñÎÁ¡, «ôÀʧ ¬í¸¢Äî ¦º¡ü¸¨Çî ¦º¡ýÉ¡ø ±ýÉ?" ±ýÚ «í¸Ä¡ö츢ȡ÷¸û. ¾Á¢Æ¢ø 300,000 ¦º¡ü¸é§¼ §Å÷¡ü¸û ÀÄ×õ þÕ츢ýÈÉ. ¦Á¡Æ¢Â¢ÂÄ¢ý ÅÆ¢§Â, ¬ö× ¦ºöÔõ ¦À¡ØÐ þó¾ §Å÷î ¦º¡ü¸ÙìÌõ, þó¨¾Â¢§Ã¡ôÀ¢Â ¦º¡ü¸ÙìÌõ µ÷ ¯ûéà ¯È× þÕôÀ¨¾ô ÒâóÐ ¦¸¡ûÙ¸¢§È¡õ. þÅüÈ¢ý ¯¾Å¢Â¡ø §ÁÖõ ¦¸¡ïºõ ¬Æõ §À¡ö Ò¾¢Â ¦º¡ü¸¨Çì ¸¡½Ä¡õ; «¾ý ãÄõ §Á¨Äî ¦º¡ü¸ÙìÌ ®¼¡¸ ¾Á¢úî ¦º¡ü¸û ¯ÕÅ¡¸ ÓÊÔõ ±ýÚ ¿ýÈ¡¸§Å ¯½ÃÄ¡õ.

"«Á¡Å¡¨º ±ôÀ ÅÈÐ? ¾÷ôÀ½õ ±ôÀô ÀñÈÐ? " ±ýÚ º¢Ä÷ §¸ðÀÐ ±ÉìÌ Å¢Çí̸¢ÈÐ. "Áɺ¢Õó¾¡ Á¡÷ì¸õ ¯ñÎí¸!"

þó¾ ¦Á¡Æ¢Â¢Âø «ÊôÀ¨¼¨Âô ÒâóÐ ¦¸¡ûéí¸û; ÓÂÖí¸û; ¿£í¸Ùõ ¯ÕÅ¡ì¸Ä¡õ. ®Ã¡É¢Âì ¸¨¾ ´ýÚ §¸ûÅ¢ô ÀðÊÕ츢§Èý. ºÐÃí¸ò ¾ðÊø 64 ¸ð¼í¸û þÕìÌõ. ´Õ «ÃºÉ¢¼õ ÀÃ¢Í ¦ÀÈô §À¡É Ó¾¢ÂÅâ¼õ, «Ãºý "¯ÁìÌ ±ýÉ ÀÃ¢Í §ÅñÎõ?" ±ýÈ¡É¡õ. "´ýÚÁ¢ø¨Ä «ö¡! Ó¾ü¸ð¼ò¾¢ø ´Õ ÜÄò¨¾ («Ã¢º¢, §¸¡Ð¨Á §À¡ýÈ ¾¡É¢Âí¸Ç¢ý ¦À¡Ðô¦ÀÂ÷) ¨ÅÔí¸û; þÃñ¼¡Å¾¢ø þÃñÎ ¨ÅÔí¸û, ãýȡž¢ø ¿¡Ö ¨ÅÔí¸û; þôÀʧ þÃñÊÃñ¼¡¸ô ¦ÀÕì¸¢ì ¦¸¡ñÎ §À¡¸ §ÅñÊÂÐ ¾¡ý". "â, þùÅÇ× ¾¡É¡? ²ö, ¡Ãí§¸, þó¾ Ó¾¢ÂÅ÷ §¸ðÀÐ §À¡Äî ¦ºöÔí¸û". Ó¾¢ÂÅ÷ §¸ð¼Ð§À¡ø ¦ºö ÓüÀð¼¡ø, «ÃñÁ¨Éì ¸ÇﺢÂÓõ §À¡¾Å¢ø¨Ä; ¿¡ðÊý Å¢¨ÇîºÖõ §À¡¾Å¢ø¨Ä.

±øÄ¡§Á ÓÊÅ¢ø Üð¼Öõ ¦ÀÕì¸Öõ ¾¡ý. 300,000 ¦º¡ü¸û 3,000,000 ¬Ìõ ¿¡ð¸û ¦ÅÌ ¦¾¡¨ÄÅ¢ø þø¨Ä, ±ø§Ä¡Õõ ´Õ §ºÃô À½¢ Òâó¾¡ø. þ¾¢ø ±ò¾¨É À¡ø À¢ÊòÐ Á½¢ ¦¸¡ñÎ ¿¢üÌõ, ±ò¾¨É º¡Å¢Â¡Ìõ, ±ýÀÐ ±ÉìÌò ¦¾Ã¢Â¡Ð; «ôÀÊ ¿¢¨ÄôÀÐ ±ýÀÐ À¢÷ ÅÇ÷¨Âô ¦À¡Úò¾Ð. ±ÉìÌì ¸ñ Óý §¾¡ýÚŦ¾øÄ¡õ,

"«¨¾î ¦º¡øÄ¢Îõ ¾¢È¨Á ¾Á¢Æ¢ÛìÌ þø¨Ä
±ýÈó¾ô §À¨¾ ¯¨Ãò¾¡ý - ¬
þó¾ Ũº ±ÉìÌ ±ö¾¢¼Ä¡§Á¡?
¦ºýÈ¢ÎÅ£÷ ±ðÎò ¾¢ìÌõ -¸¨Äî
¦ºøÅí¸û ¡×õ ¦¸¡½÷ó¾¢íÌ §º÷ôÀ£÷ "

±ýÈ Åâ¸û ¾¡õ. ²¸ô Àð¼ §Å¨Ä ¸¢¼ìÌ. þý¦É¡Õ Ó¨È ºó¾¢ì¸Ä¡õ, À¡Ä¡.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

Friday, May 20, 2005

masked facists and hard liberals - 2

இந்த வரிசையில் இது இரண்டாவது பகுதி

--------------------------------------------------------------------
அன்புள்ள பாலா,

"masked facsists and hard liberals" பற்றித் தமிழாக்கம் கேட்டிருந்தீர்கள். fascists பற்றி இந்த இழையில் முன் எழுதினேன். உங்களிடம் இருந்து மறுவினையோ, பின்னூட்டோ இல்லை; வேலை அதிகமோ? கேள்விகள் எழுப்புவதோடு நிறுத்திக் கொண்டுவிட்டீர்கள். இருந்தாலும், சொன்னதைச் செய்து விடவேண்டும் என்று எண்ணித் தொடர்கிறேன். இந்த இழையில், அடுத்த சொல்லாக, "liberals" பற்றி வருகிறேன்.

liberal, liberty போன்றவை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய சொற்கள். நான் பெரிதும் எடுத்துக் காட்டும் "Dictionary of word origins" - இல்

"Latin word for 'free' was liber. It came from the same prehistoric source as Greek eleutheros 'free', which may have denoted 'people, nation' (in which case the underlying etymological meaning of the word would be 'being a member of the (free) people' as opposed to 'being a slave'). From liber was derived liberalis 'of freedom', which passed into English via Old French liberal. Its earliest English meanings were 'generous' and ' appropriate to the cultural pursuits of a 'free' man' (as in 'the liberal arts'). The connotations of 'tolerance' and 'lack of prejudice' did not emerge until th 18th century, and the word's use as a designation of a particulara political party in Britain dates from the early 19th century.

Also fom Latin liber came English libertine and liberty"

என்று குறித்திருக்கிறார். இச்சொல்லுக்குத் தமிழாக்கம் காணுவதற்கு முன், நாம் தமிழ்ச் சொற்கடலுக்குள் கொஞ்சம் ஆழம் புக வேண்டும். அடியாழம் போய் அங்கிருந்து மேல்வர வேண்டும். நாம் தொடங்கும் அடியாழம் தமிழில் உள்ள பல சொற்களுக்கு வித்தாக இருந்த அடிவேரான ஊகாரச் சுட்டு

இவ் ஊகாரச்சுட்டு முதலில் முன்மைநிலையையும், தோற்றப் பொருளையும், வெளிவிடுதலையும், பிறகு உயர்ச்சிப்பொருளையும் காட்டப் பயன்படுகிறது. இங்கே முன்னிலை, தோற்றப் பொருள்களைத் தவிர்த்து, வெளிவிடுதலையும், உயர்ச்சிப் பொருளை மட்டும் காட்ட விழைகிறேன்.

கீழேவரும் சொற்களில், நுணுகிய வகையில் ஒரு கருத்திலிருந்து இன்னொரு கருத்து கிளர்ந்து தொடர்ச்சியாகப் பொருள் நீட்சியாவதைப் பார்க்கலாம். இந்த இயல்பு மலர்ச்சியே, மொழியின் வளர்ச்சி. இதைப் புரிந்துகொண்டால், தமிழ் என்பது ஓர் இயற்கை மொழி; நாட்பட்ட மொழி என்பது புரிந்துவிடும். (வழக்கம் போல, மொழி ஞாயிறு பாவாணருக்கு நம் கடம்படுகிறோம்.)

ஊ>உ>உய்>உய்த்தல் = முன்தள்ளல், செலுத்துதல்
உய்>உயிர்; உயிர்த்தல் = மூச்சுவிடுதல்; மூச்சே உயிர்ப்பு எனப் பட்டது
ஊ>ஊது = காற்றிச் சேர்த்து வெளியிடு
ஊது>உது>உதை = காலால் முன் செலுத்து
உது>உந்து = முன் தள்ளூ

உய்>உய்தல் = முன் செல்லுதல், செல்லுதல்
உய்>உய்ம்பு>உயும்பு> உயம்பு = முன்செலுத்து; மேல் செலுத்து
உயம்பு>அம்பு = முன் செலுத்திய கூரான கம்பு
உய்>ஒய்; ஒய்தல் = செலுத்துதல்
உய்>எய்; எய்தல் = அம்பைச் செலுத்துதல்.

(வில்லில் இருந்து புறப்பட்ட அம்பு பரவளைவாய் (parabola) உயரப் போய் பின் தாழவந்து தாக்குவதை ஓர்ந்து பார்த்தால் விளங்கும். இந்த பரவளைவான போக்கே உயரச் செலுத்துதலையும், முன் செலுத்துதலையும் அடுத்தடுத்த பொருள் நீட்சியாகக் கொள்ள வகை செய்கிறது. பறவை, அம்பு போன்றவை இபடிப் பரவளைவாகப் போவதைக் கண்ணுற்ற ஆதி மனிதனுக்கு உயரச் செல்லுதலும், முன்னே செல்லுதலும் ஒன்று மற்றொன்றின் வளர்ச்சியாகவே தென்படும். அம்பு மட்டும் அன்றி, இற்றைக்கால ஏவுகணைகளும் இப்படியே பரவளைவாக எய்யப் படுகின்றன.)

உய்>உயங்கு> ஊங்கு = உயர்வு, மிகுதி
உய்>உயர்>உயரம்
உயர்>ஊர்; ஊர்தல் = ஏறுதல், ஏறிச் செல்லல்
ஊர்>ஊர்தி
ஊர்>ஊர்த்தம்> ஊர்த்வம் (வட மொழி); முயலகன் மேலேறித் தாண்டவம் ஆடியதால் அது ஊர்த்துவ தாண்டவம் (அத்தாண்டவத்தில் தன்னை மறந்தே, "இனித்தம் உடைய எடுத்த பொற்பாதமும் காணப் பெற்றால் மனித்தப் பிறவியும் வேண்டுவதோ இம்மாநிலத்தே!" என்ற வரிகள் கிளர்ந்தன.)

உய்>ஒய்>ஒய்யல் = உயர்ச்சி
ஒய்யல் >ஒய்யாரம் = உயர் நிலை ("ஒய்யாரக் கொண்டையாம் தாழம் பூவாம், உள்ளே இருக்குமாம் ஈரும் பேனும்" என்ற சொலவடையை எண்ணிப் பர்க்கலாம்.)
ஒய்>ஒயில் = ஒய்யாரம், உயரக் குதித்தாடும் கும்மி; ஒயிலாட்டம் = குதித்து ஆடும் ஆட்டம் (மயிலாட்டம் ஒரு மாதிரி, ஒயிலாட்டம் இன்னொரு மாதிரி.)
ஓய்>ஓய்ங்கு>ஓங்கு = உயரம் (ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி.......)
ஓங்கு>ஓக்கு>ஓக்கம் =உயரம், பெருமை
ஓய்>ஓய்ச்சு>ஓச்சு= உயர்த்து (கடிதோச்சி மெல்ல எறிக, குறள் 572)
ஓய்>ஓப்பு; ஓப்புதல் உயர்த்துதல்
ஓப்பு>ஓம்பு; ஓம்புதல் = உடல் உயருமாறு வளர்த்தல்; பேணுதல், காத்தல்
உய்>உய்கு>உக்கு>உக்கம் = தலை, கட்டித் தூக்கும் கயிறு

எய்>ஏ>ஏவு; ஏவுதல் = செலுத்துதல், தூண்டுதல்;
ஏவு>ஏவல்>ஏவலன்
ஏவு=அம்பு; ஏவு கணை
எய்>எயின்>எயினன் = அம்பு எய்யும் வேடர் குடி; குறிஞ்சி நில மக்கள்
எய்>எயில் = மறவர் இருந்து எய்யும் மதில்
உ>உன்; உன்னுதல் = உயர எழுதல்
உன்னு>உன்னதம் = உயர்ந்தது (உன்னதம் வடமொழி என்று பலரும் எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறோம்.)
உன்னு>உன்னிப்பு = உயரம்

உயும்பு>உயும்புதல் = மேல் எழும்ப வைத்தல்
உயும்பு = jump (yu என்ற மாற்றொலியோடு பலுக்கிப்பார்க்கின்,  விளங்கும்)
உயும்பு>உசும்பு; உசும்புதல் = உறங்கியவன் மெல்ல உடம்பசைத்து எழுதல்
உசும்பு>உசுப்பு = உறக்கத்தில் இருந்து எழுப்பு (பிறவினை)

உய்>உய்கு>உகு>உகல்; உகலுதல் = அலையெழுதல்
உகல்>உகள்>உகளுதல் = குதித்தல் = உயர எழும்புதல்
உகு>உகை; உகைத்தல் = எழுதல், எழுப்புதல்; உயரக் குதித்தல்
குதி>கொதி; கொதித்தல் = உயர எழும்புதல் (பால் கொதி வந்திருச்சா?)
குது>கொது>கொந்து>கொந்து அளித்தல் = கடல் கிளர்ந்தெழல்
குது>குது களித்தல் = உயர எழும்பி மகிழல் (குதுகலித்தலென எழுதுவதும் உண்டு)

புளித்துப் பொங்குதலும், உவர்த்துப் பொங்குதலும் உயர எழுவதே.

உகு>உகின்>எகின் = புளி
உய்>உய்வு>உவு>உவர்>உவரி = உவர் நீர்க்கடல், திருச் செந்தூருக்கு அருகில் உள்ள ஒரு ஊர்
உவு>உவண் = உப்பு
உவணம் = உயரப் பறக்கும் பருந்து
உவணை = தேவர் உலகம்
உவச்சன்>ஓச்சன்>ஓசன் = தெய்வத்தை ஏத்துபவன்
உய்>உய்வு>உய்பு>உய்ப்பு>உப்பு; உப்புதல் = எழுதல், பருத்தல், வீங்குதல்
உப்பு>உம்பு>உம்பர் = மேல், மேலிடம், தேவர் (up, upper என்ற சொற்களும் அதே பொருளைத் தருகின்றன)

உய்>உய்து>உய்த்து>உத்து>உத்தம்>உத்தரம் = உயர்ந்த இடம்
உத்தரியம் = மேலாக அணிந்து கொள்ளும் துணி (வடமொழிச் சொல்)
உகு>உகத்தல் = உயர்தல் "உகப்பே உயர்வு" (தொல். உரியியல், 8)
உத்தம்>உச்சம் = உயர்ச்சி
உத்து>உச்சு>உச்சி = உச்சமான இடம்

ஏ>எ>எஃகுதல் = ஏறுதல்
ஏ>ஏகு>ஏகுதல் = மேலே செல்லுதல்
எக்குதல் = வெளித் தள்ளுதல்
எக்கர் = கடல் வெளித் தள்ளிய மணல் மேடு
எகிர்தல் = எழுதல், குதித்தல்
எய்>எய்ல்>எல் = வெளிவருதல்; இடைவிடாது நாள் தோறும் தோன்றி மறையும் கதிரவன்; (helios) ஒளி
எல்>எள்>எள்+து>எட்டு = உயர்ந்து அல்லது நீண்டு தொடு
எட்டு>எட்டம் = உயரம், தூரம் (சிவகங்கை மாவட்ட வழக்கு)
எட்டன் = உயர்ந்தோன்
ஏட்டன்>சேட்டன் = தமக்கு உயர்ந்தோன்; அண்ணன் (மலையாள வழக்கு)
சேட்டன்>சேத்தி>சேச்சி = அக்காள் (மலையாள வழக்கு)
எட்டர் = அரசனுக்கு நாழிகைக் க்ணக்குக் கூறும் ஏத்தாளர்
எட்டி = உயர்ந்தவன், சிறந்தவன், பண்டைத் தமிழரசர் வணிகர் தலைவனுக்கு வழங்கிய சிறப்புப் பட்டம்
எட்டி>செட்டி = வணிகன்
எட்டு>செட்டு = வணிகனின் தன்மை
எட்டி>ஏட்டி>சேட்டி>சிரேஷ்டி (வடமொழியில் வணிகனின் பெயர்)
ஏட்டு>சேட்டு = வடநாட்டு வ்ணிகன்

எட்டு>எடு = தூக்கு, நிறுத்து
எடுப்பு = உயர்வு
எடு>எடை = நிறை
எள்+னு= எண்ணு = மென்மேலும் கருது; கணக்கிடு
எண் = மென்மேலும் செல்லும் தொகை

எய்>எய்ம்பு>எம்பு; எம்புதல் =எழுதல், குதித்தல்
எய்>எய்வு>எவ்வு; எவ்வுதல் = எழுதல், குதித்தல்
எய்>எழு; எழுதல் = உயர்தல், கிளர்தல்
எழு>எழுவு; எழுவுதல் = எழச் செய்தல்
எழு>எழுச்சி = எழுந்த செயல்; எழு நிலை
எழு என்பது கட்டப் பட்ட நிலையில் இருந்து விடுபடும் நிலையையும் குறிப்பதே

எழுந்துநிற்கும் தோற்றம் பொலிவானதால், அது எழிலெனக் கூறப்படுகிறது.
உயரத்தில் இருக்கும் மேகம் எழிலி
உயரமான திரைச் சீலை = எழினி
எழல் = எழும்பல்
எழுமை = உயர்ச்சி
எழுவன் உயர்ந்தவன் ஆகிறான், எளியன் தாழ்ந்தவன் ஆகிறான்.
உயர்ந்த நிலை, மிகுதியான நிலையும் ஆனபடியால் அதற்குத் தாராளப் பொருளும் வந்துவிடுகிறது.

போதல், என்ற சொல் போதரல், போதருதல் என்று ஆவது போல் (இதற்கு கழக இலக்கியங்களில் ஏகப்பட்டதைக் காட்ட முடியும்), எழுதல் எழுதரலாகும். இப்படித் துணைவினை கொண்டு முடிப்பதும் ஒரு வழக்குத்தான். இளி என்றாலே இகழ்ச்சி. இளிவரல், இளிவரவு என்பதும் இகழ்ச்சிதான். இந்த வரல் என்பதும் துணைவினையாக வர இயலும். இப்படிப் புதிதாக அமைவது தான் எழுவரல்

எழுவல்>எழுவரல் = liberal

"இந்த வருசம் ரொம்ப மோசங்க; தேர்வு ரொம்பக் கடினம், எழுவரலா மதிப்பெண் (liberal-ஆ mark) போட்டாத் தான் பொழைக்கலாம்"

"என்ன படிக்கிறீங்க?"
"எழுவரற் கலைங்க; வரலாறு"

"தமிழகத்தில் குறிப்பிட்ட சில கட்சிகள் எழுவரற் பார்வை (liberal view) கொண்டவை; எல்லாவற்றையும் பொதுக்கையர் (fascists) என்ற சொல்ல முடியாது. இன்னும் சில கட்சிகள் எழுவரற் பார்வைக்கும் மேலாய்ப் புரட்சிப் பார்வை (revolutionary view) கொண்டவை. அவர்கள் தாழ்ந்த மக்கள் (dalit people ; தலித் என்று மராட்டிய வழக்கைப் பலுக்காமல், தமிழ் வழக்கையே சொல்லலாமே?) கட்சியாக இருந்தால் புரட்சி என்பது மறுக்காமல் இருக்கும்."

எழுவரல் என்னும் போது "ஏற்றுக் கொள்ளூம் தன்மை" (tolerance), "பிரித்துப் பார்க்காத தன்மை (lack of prejudice) போன்றவை கூடவே புலப்படும்.

"liberal" என்ற சொல்லுக்கு முலம் "எழுதல்" நம்மிடம் இருந்தாலும், இந்த வளர்ந்த கருத்து நமக்கு அண்மையில் வெளியில் இருந்து வந்தது தான்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

masked facists and hard liberals - 2

þó¾ Å⨺¢ø þÐ þÃñ¼¡ÅÐ À̾¢

--------------------------------------------------------------------
«ýÒûÇ À¡Ä¡,

"masked facsists and hard liberals" ÀüÈ¢ò ¾Á¢Æ¡ì¸õ §¸ðÊÕó¾£÷¸û. fascists ÀüÈ¢ þó¾ þ¨Æ¢ø Óý ±Ø¾¢§Éý. ¯í¸Ç¢¼õ þÕóÐ ÁÚÅ¢¨É§Â¡, À¢ýë𧼡 þø¨Ä; §Å¨Ä «¾¢¸§Á¡? §¸ûÅ¢¸û ±ØôÒŧ¾¡Î ¿¢Úò¾¢ì ¦¸¡ñÎÅ¢ðË÷¸û. þÕó¾¡Öõ, ¦º¡ýɨ¾î ¦ºöРŢ¼§ÅñÎõ ±ýÚ ±ñ½¢ò ¦¾¡¼÷¸¢§Èý. þó¾ þ¨Æ¢ø, «Îò¾ ¦º¡øÄ¡¸, "liberals" ÀüÈ¢ ÅÕ¸¢§Èý.

liberal, liberty §À¡ýȨŠ´ýÚ즸¡ýÚ ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ¦º¡ü¸û. ¿¡ý ¦ÀâÐõ ±ÎòÐì ¸¡ðÎõ "Dictionary of word origins" - þø

"Latin word for 'free' was liber. It came from the same prehistoric source as Greek eleutheros 'free', which may have denoted 'people, nation' (in which case the underlying etymological meaning of the word would be 'being a member of the (free) people' as opposed to 'being a slave'). From liber was derived liberalis 'of freedom', which passed into English via Old French liberal. Its earliest English meanings were 'generous' and ' appropriate to the cultural pursuits of a 'free' man' (as in 'the liberal arts'). The connotations of 'tolerance' and 'lack of prejudice' did not emerge until th 18th century, and the word's use as a designation of a particulara political party in Britain dates from the early 19th century.

Also fom Latin liber came English libertine and liberty"

±ýÚ ÌÈ¢ò¾¢Õ츢ȡ÷¸û. þó¾î ¦º¡øÖìÌò ¾Á¢Æ¡ì¸õ ¸¡ÏžüÌ Óý, ¿¡õ ¾Á¢úî ¦º¡ü¸¼ÖìÌû ¦¸¡ïºõ ¬Æõ Ò¸ §ÅñÎõ. «Ê¡Æò¾¢üÌô §À¡ö «í¸¢ÕóÐ ÅçÅñÎõ. ¿¡õ ¦¾¡¼íÌõ «Ê ¬Æõ ¾Á¢Æ¢ø ¯ûÇ ÀÄ ¦º¡ü¸ÙìÌ Å¢ò¾¡¸ þÕó¾ «Ê§ÅÃ¡É °¸¡Ãî ÍðÎ

þó¾ °¸¡Ãî ÍðΠӾĢø Óý¨Á ¿¢¨Ä¨ÂÔõ, §¾¡üÈô ¦À¡Õ¨ÇÔõ, ¦ÅǢŢξ¨ÄÔõ, À¢ÈÌ ¯Â÷ô ¦À¡Õ¨ÇÔõ ¸¡ð¼ô ÀÂýÀθ¢ÈÐ. þí§¸ ÓýÉ¢¨Ä, §¾¡üÈô ¦À¡Õû¸¨Çò ¾Å¢÷òÐ, ¦ÅǢŢξ¨ÄÔõ, ¯Â÷ô ¦À¡Õ¨Ç ÁðÎõ ¸¡ð¼ Å¢¨Æ¸¢§Èý.

¸£§Æ ÅÕõ ¦º¡ü¸Ç¢ø, Ñϸ¢Â Ũ¸Â¢ø ´Õ ¸Õò¾¢ø þý¦É¡Õ ¸ÕòÐ ¸¢Ç÷óÐ ¦¾¡¼÷¡¸ô ¦À¡Õû ¿£ðº¢Â¡Å¨¾ô À¡÷ì¸Ä¡õ. þó¾ þÂøÒ ÁÄ÷¾¡ý, ¦Á¡Æ¢Â¢ý ÅÇ÷. þ¨¾ô ÒâóÐ ¦¸¡ñ¼¡ø, ¾Á¢ú þÂü¨¸ ¦Á¡Æ¢; ¿¡ðÀð¼ ¦Á¡Æ¢ ±ýÀÐ ÒâóÐÅ¢Îõ. (ÅÆì¸õ §À¡Ä, ¦Á¡Æ¢ »¡Â¢Ú À¡Å¡½ÕìÌ ¿õ ¸¼õÀθ¢§È¡õ.)

°>¯>¯ö>¯öò¾ø = Óý¾ûÇø, ¦ºÖòоø
¯ö>¯Â¢÷; ¯Â¢÷ò¾ø = ãîÍŢξø; ã ¯Â¢÷ôÒ ±Éô Àð¼Ð
°>°Ð = ¸¡üÈ¢î §º÷òÐ ¦ÅǢ¢Î
°Ð>¯Ð>¯¨¾ = ¸¡Ä¡ø Óý ¦ºÖòÐ
¯Ð>¯óÐ = Óý ¾ûé

¯ö>¯ö¾ø = Óý ¦ºøÖ¾ø, ¦ºøÖ¾ø
¯ö>¯öõÒ>¯ÔõÒ> ¯ÂõÒ = Óý¦ºÖòÐ; §Áø ¦ºÖòÐ
¯ÂõÒ>«õÒ = Óý ¦ºÖò¾¢Â ÜÃ¡É ¸õÒ
¯ö>´ö; ´ö¾ø = ¦ºÖòоø
¯ö>±ö; ±ö¾ø = «õ¨Àî ¦ºÖòоø.

(Å¢øÄ¢ø þÕóÐ ÒÈôÀð¼ «õÒ ÀÃŨÇÅ¡ö (parabola) ¯ÂÃô §À¡ö À¢ý ¾¡Æ ÅóÐ ¾¡ìÌŨ¾ µ÷óÐ À¡÷ò¾¡ø Å¢ÇíÌõ. þó¾ ÀÃŨÇÅ¡É §À¡ì§¸ ¯ÂÃî ¦ºÖòо¨ÄÔõ, Óý ¦ºÖòо¨ÄÔõ «Îò¾Îò¾ ¦À¡Õû ¿£ðº¢Â¡¸ì ¦¸¡ûÇ Å¨¸ ¦ºö¸¢ÈÐ. ÀȨÅ, «õÒ §À¡ýȨŠþÀÊô ÀÃŨÇÅ¡¸ô §À¡Å¨¾ì ¸ñÏüÈ ¬¾¢ ÁÉ¢¾ÛìÌ ¯ÂÃî ¦ºøÖ¾Öõ, Óý§É ¦ºøÖ¾Öõ ´ýÚ Áü¦È¡ýÈ¢ý ÅÇ÷¡¸§Å ¦¾ýÀÎõ. «õÒ ÁðÎõ «øÄ¡Ð, þü¨Èì ¸¡Ä ²×¸¨½¸û ܼ þôÀÊò¾¡ý ÀÃŨÇÅ¡¸ ±öÂô Àθ¢ýÈÉ.)

¯ö>¯ÂíÌ> °íÌ = ¯Â÷×, Á¢Ì¾¢
¯ö>¯Â÷>¯ÂÃõ
¯Â÷>°÷; °÷¾ø = ²Ú¾ø, ²È¢î ¦ºøÄø
°÷>°÷¾¢
°÷>°÷ò¾õ> °÷òÅõ (ż ¦Á¡Æ¢); ÓÂĸý §Áø ²È¢ò ¾¡ñ¼Åõ ¬Ê¾¡ø «Ð °÷òÐÅ ¾¡ñ¼Åõ («ó¾ò ¾¡ñ¼Åò¾¢ø ¾ý¨É ÁÈóÐ ¾¡§É, "þÉ¢ò¾õ ¯¨¼Â ±Îò¾ ¦À¡üÀ¡¾Óõ ¸¡½ô ¦ÀüÈ¡ø ÁÉ¢ò¾ô À¢ÈÅ¢Ôõ §ÅñÎŧ¾¡ þó¾ Á¡¿¢Äò§¾!" ±ýÈ Åâ¸û ¸¢Ç÷ó¾É.)

¯ö>´ö>´öÂø = ¯Â÷
´öÂø >´ö¡Ãõ = ¯Â÷ ¿¢¨Ä ("´ö¡Ãì ¦¸¡ñ¨¼Â¡õ ¾¡Æõ âÅ¡õ, ¯û§Ç þÕìÌÁ¡õ ®Õõ §ÀÛõ" ±ýÈ ¦º¡ÄŨ¼¨Â ±ñ½¢ô À÷ì¸Ä¡õ.)
´ö>´Â¢ø = ´ö¡Ãõ, ¯ÂÃì ̾¢ò¾¡Îõ ÌõÁ¢; ´Â¢Ä¡ð¼õ = ̾¢òÐ ¬Îõ ¬ð¼õ (Á¢ġð¼õ ´Õ Á¡¾¢Ã¢, ´Â¢Ä¡ð¼õ þý¦É¡Õ Á¡¾¢Ã¢.)
µö>µöíÌ>µíÌ = ¯ÂÃõ (µí¸¢ ¯ÄÌ «Çó¾ ¯ò¾Áý §À÷À¡Ê.......)
µíÌ>µìÌ>µì¸õ =¯ÂÃõ, ¦ÀÕ¨Á
µö>µöîÍ>µîÍ= ¯Â÷òÐ (¸Ê§¾¡îº¢ ¦ÁøÄ ±È¢¸, ÌÈû 572)
µö>µôÒ; µôÒ¾ø ¯Â÷òоø
µôÒ>µõÒ; µõÒ¾ø = ¯¼ø ¯ÂÕÁ¡Ú ÅÇ÷ò¾ø; §ÀϾø, ¸¡ò¾ø
¯ö>¯öÌ>¯ìÌ>¯ì¸õ = ¾¨Ä, ¸ðÊò àìÌõ ¸Â¢Ú

±ö>²>²×; ²×¾ø = ¦ºÖòоø, àñξø;
²×>²Åø>²ÅÄý
²×=«õÒ; ²× ¸¨½
±ö>±Â¢ý>±Â¢Éý = «õÒ ±öÔõ §Å¼÷ ÌÊ; ÌȢﺢ ¿¢Ä Áì¸û
±ö>±Â¢ø = ÁÈÅ÷ þÕóÐ ±öÔõ Á¾¢ø
¯>¯ý; ¯ýÛ¾ø = ¯Âà ±Ø¾ø
¯ýÛ>¯ýɾõ = ¯Â÷ó¾Ð (¯ýɾõ ż¦Á¡Æ¢ ±ýÚ ÀÄÕõ ±ñ½¢ì ¦¸¡ñÎ þÕ츢§È¡õ.)
¯ýÛ>¯ýÉ¢ôÒ = ¯ÂÃõ

¯ÔõÒ>¯ÔõÒ¾ø = §Áø ±ØõÀ ¨Åò¾ø
¯ÔõÒ = jump (yu ±ýÈ þ¾ý Á¡üÚ ´Ä¢§Â¡Î ÀÖ츢ô À¡Õí¸û; Å¢ÇíÌõ)
¯ÔõÒ>¯ÍõÒ; ¯ÍõÒ¾ø = ¯Èí¸¢ÉÅý ¦ÁøÄ ¯¼õÒ «¨ºòÐ ±Ø¾ø
¯ÍõÒ>¯ÍôÒ = ¯Èì¸ò¾¢ø þÕóÐ ±ØôÒ (À¢ÈÅ¢¨É)

¯ö>¯öÌ>¯Ì>¯¸ø; ¯¸Ö¾ø = «¨Ä¦Âؾø
¯¸ø>¯¸û>¯¸Ù¾ø = ̾¢ò¾ø = ¯Âà ±ØõÒ¾ø
¯Ì>¯¨¸; ¯¨¸ò¾ø = ±Ø¾ø, ±ØôÒ¾ø; ¯ÂÃì ̾¢ò¾ø
̾¢>¦¸¡¾¢; ¦¸¡¾¢ò¾ø = ¯Âà ±ØõÒ¾ø (À¡ø ¦¸¡¾¢ Åó¾¢Õ?)
ÌÐ>¦¸¡Ð>¦¸¡óÐ>¦¸¡óÐ «Ç¢ò¾ø = ¸¼ø ¸¢Ç÷óÐ ±Ø¾ø
ÌÐ>ÌÐ ¸Ç¢ò¾ø = ¯Âà ±ØõÀ¢ Á¸¢úóÐ þÕó¾ø (ÌиĢò¾ø ±ýÚ ±ØÐÅÐõ ¯ñÎ)

ÒÇ¢òÐô ¦À¡í̾Öõ, ¯Å÷òÐô ¦À¡í̾Öõ ¯Âà ±ØÅо¡ý.

¯Ì>¯¸¢ý>±¸¢ý = ÒÇ¢
¯ö>¯ö×>¯×>¯Å÷>¯Åâ = ¯Å÷ ¿£÷츼ø, ¾¢Õî ¦ºóàÕìÌ «Õ¸¢ø ¯ûÇ ´Õ °÷
¯×>¯Åñ = ¯ôÒ
¯Å½õ = ¯ÂÃô ÀÈìÌõ ÀÕóÐ
¯Å¨½ = §¾Å÷ ¯Ä¸õ
¯Åîºý>µîºý>µºý = ¦¾öÅò¨¾ ²òÐÀÅý
¯ö>¯ö×>¯öÒ>¯öôÒ>¯ôÒ; ¯ôÒ¾ø = ±Ø¾ø, ÀÕò¾ø, Å£í̾ø
¯ôÒ>¯õÒ>¯õÀ÷ = §Áø, §ÁÄ¢¼õ, §¾Å÷ (up, upper ±ýÈ ¦º¡ü¸Ùõ «§¾ ¦À¡Õ¨Çò ¾Õ¸¢ýÈÉ)

¯ö>¯öÐ>¯öòÐ>¯òÐ>¯ò¾õ>¯ò¾Ãõ = ¯Â÷ó¾ þ¼õ
¯ò¾Ã¢Âõ = §ÁÄ¡¸ «½¢óÐ ¦¸¡ûÙõ н¢ (ż¦Á¡Æ¢î ¦º¡ø)
¯Ì>¯¸ò¾ø = ¯Â÷¾ø "¯¸ô§À ¯Â÷×" (¦¾¡ø. ¯Ã¢Â¢Âø, 8)
¯ò¾õ>¯îºõ = ¯Â÷
¯òÐ>¯îÍ>¯îº¢ = ¯îºÁ¡É þ¼õ

²>±>±·Ì¾ø = ²Ú¾ø
²>²Ì>²Ì¾ø = §Á§Ä ¦ºøÖ¾ø
±ì̾ø = ¦ÅÇ¢ò ¾ûÙ¾ø
±ì¸÷ = ¸¼ø ¦ÅÇ¢ò ¾ûǢ Á½ø §ÁÎ
±¸¢÷¾ø = ±Ø¾ø, ̾¢ò¾ø
±ö>±öø>±ø = ¦ÅÇ¢ÅÕ¾ø; þ¨¼Å¢¼¡Ð ¿¡û §¾¡Úõ §¾¡ýÈ¢ Á¨ÈÔõ ¸¾¢ÃÅý; (helios) ´Ç¢
±ø>±û>±û+Ð>±ðÎ = ¯Â÷óÐ «øÄÐ ¿£ñÎ ¦¾¡Î
±ðÎ>±ð¼õ = ¯ÂÃõ, àÃõ (º¢Å¸í¨¸ Á¡Åð¼ ÅÆìÌ)
±ð¼ý = ¯Â÷󧾡ý
²ð¼ý>§ºð¼ý = ¾ÁìÌ ¯Â÷󧾡ý; «ñ½ý (Á¨ÄÂ¡Ç ÅÆìÌ)
§ºð¼ý>§ºò¾¢>§ºîº¢ = «ì¸¡û (Á¨ÄÂ¡Ç ÅÆìÌ)
±ð¼÷ = «ÃºÛìÌ ¿¡Æ¢¨¸ì ì½ìÌì ÜÚõ ²ò¾¡Ç÷
±ðÊ = ¯Â÷ó¾Åý, º¢Èó¾Åý, Àñ¨¼ò ¾Á¢Æú÷ Ž¢¸÷ ¾¨ÄÅÛìÌ ÅÆí¸¢Â º¢ÈôÒô Àð¼õ
±ðÊ>¦ºðÊ = Ž¢¸ý
±ðÎ>¦ºðÎ = Ž¢¸É¢ý ¾ý¨Á
±ðÊ>²ðÊ>§ºðÊ>º¢§Ã‰Ê (ż¦Á¡Æ¢Â¢ø Ž¢¸É¢ý ¦ÀÂ÷)
²ðÎ>§ºðÎ = ż¿¡ðÎ ù½¢¸ý

±ðÎ>±Î = àìÌ, ¿¢ÚòÐ
±ÎôÒ = ¯Â÷×
±Î>±¨¼ = ¿¢¨È
±û+Û= ±ñÏ = ¦Áý§ÁÖõ ¸ÕÐ; ¸½ì¸¢Î
±ñ = ¦Áý§ÁÖõ ¦ºøÖõ ¦¾¡¨¸

±ö>±öõÒ>±õÒ; ±õÒ¾ø =±Ø¾ø, ̾¢ò¾ø
±ö>±ö×>±ù×; ±ù×¾ø = ±Ø¾ø, ̾¢ò¾ø
±ö>±Ø; ±Ø¾ø = ¯Â÷¾ø, ¸¢Ç÷¾ø
±Ø>±Ø×; ±Ø×¾ø = ±Æî ¦ºö¾ø
±Ø>±Ø = ±Øó¾ ¦ºÂø; ±Ø ¿¢¨Ä
±Ø ±ýÀÐ ¸ð¼ô Àð¼ ¿¢¨Ä¢ø þÕóРŢÎÀÎõ ¿¢¨Ä¨ÂÔõ ÌÈ¢ôÀ§¾

±ØóÐ ¿¢üÌõ §¾¡üÈõ ¦À¡Ä¢Å¡¸ þÕ츢ÈÐ. «Ð ±Æ¢ø ±ý§È ÜÈô Àθ¢ÈÐ.
¯ÂÃò¾¢ø þÕìÌõ §Á¸õ ±Æ¢Ä¢
¯ÂÃÁ¡É ¾¢¨Ãî º£¨Ä = ±Æ¢É¢
±Æø = ±ØõÀø
±Ø¨Á = ¯Â÷
±ØÅý ¯Â÷ó¾Åý ¬¸¢È¡ý, ±Ç¢Âý ¾¡úó¾Åý ¬¸¢È¡ý.
¯Â÷ó¾ ¿¢¨Ä, Á¢Ì¾¢Â¡É ¿¢¨ÄÔõ ¬ÉÀÊ¡ø «¾üÌò ¾¡Ã¡Çô ¦À¡ÕÙõ ÅóÐŢθ¢ÈÐ.

§À¡¾ø, ±ýÈ ¦º¡ø §À¡¾Ãø, §À¡¾Õ¾ø ±ýÚ ¬ÅÐ §À¡ø (þ¾üÌ ¸Æ¸ þÄ츢Âí¸Ç¢ø ²¸ôÀð¼¨¾ì ¸¡ð¼ ÓÊÔõ), ±Ø¾ø ±Ø¾Ãø ¬Ìõ. þôÀÊò Ш½Å¢¨É ¦¸¡ñÎ ÓÊôÀÐõ ´Õ ÅÆìÌò¾¡ý. þÇ¢ ±ýÈ¡§Ä þ¸ú
þÇ¢ÅÃø, þÇ¢ÅÃ× ±ýÀÐõ þ¸ú¾¡ý. þó¾ ÅÃø ±ýÀÐõ Ш½Å¢¨É¡¸ Åà þÂÖõ. þôÀÊô Ò¾¢¾¡¸ «¨ÁÅÐ ¾¡ý ±ØÅÃø

±ØÅø>±ØÅÃø = liberal

"þó¾ ÅÕºõ ¦Ã¡õÀ §Á¡ºí¸; §¾÷× ¦Ã¡õÀì ¸ÊÉõ, ±ØÅÃÄ¡ Á¾¢ô¦Àñ (liberal-¬ mark) §À¡ð¼¡ò¾¡ý ¦À¡¨Æì¸Ä¡õ"

"±ýÉ ÀÊ츢ȣí¸?"
"±ØÅÃü ¸¨Äí¸; ÅÃÄ¡Ú"

"¾Á¢Æ¸ò¾¢ø ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ º¢Ä ¸ðº¢¸û ±ØÅÃü À¡÷¨Å (liberal view) ¦¸¡ñ¼¨Å; ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¦À¡Ð쨸Â÷ (fascists) ±ýÈ ¦º¡øÄ ÓÊ¡Ð. þýÛõ º¢Ä ¸ðº¢¸û ±ØÅÃü À¡÷¨ÅìÌõ §ÁÄ¡öô ÒÃðº¢ô À¡÷¨Å (revilutionary view) ¦¸¡ñ¼¨Å. «Å÷¸û ¾¡úó¾ Áì¸û (dalit people ; ¾Ä¢ò ±ýÚ ÁáðÊ ÅÆ쨸ô ÀÖ측Áø, ¾Á¢ú ÅÆ쨸§Â ¦º¡øÄÄ¡§Á?) ¸ðº¢Â¡¸ þÕó¾¡ø ÒÃ𺢠±ýÀÐ ÁÚ측Áø þÕìÌõ."

±ØÅÃø ±ýÛõ §À¡Ð "²üÚì ¦¸¡ûéõ ¾ý¨Á" (tolerance), "À¢Ã¢òÐô À¡÷측¾ ¾ý¨Á (lack of prejudice) §À¡ýȨŠܼ§Å ÒÄôÀÎõ.

"liberal" ±ýÈ ¦º¡øÖìÌ ÓÄõ "±Ø¾ø" ¿õÁ¢¼õ þÕó¾¡Öõ, þó¾ ÅÇ÷ó¾ ¸ÕòÐ ¿ÁìÌ «ñ¨Á¢ø ¦ÅǢ¢ø þÕóÐ Åó¾Ð ¾¡ý.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

masked facists, hard liberal - 1

இன்றைக்கு நாம் எல்லோரும் மின்னுலகில் தமிழில் எழுதிக் கொண்டு இருக்கிறோம் எனில் அதற்கு 23 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஊக்கம் கொடுத்த முன்னவர் சிலரில் பாலாப் பிள்ளையும் ஒருவர். அவர் மலேசியக்காரர்; ஒரு காலம் சிட்னியிலும் இருந்தார். அவர் ஒருமுறை தமிழ் இணையம் மடற்குழுவில் masked facists, hard liberal என்பதற்குத் தமிழாக்கம் கேட்டிருந்தார். அதற்கு மறுமொழிக்கப் போனது, சுவையான பங்களிப்பிற்கு உதவியது. அடுத்து 3 பதிவுகள் இத்தொடர்ச்சியில் வெளிவரும்.

---------------------------------------------------
அன்பிற்குரிய பாலா,

நெடுநாட்களுக்குப் பின் உங்களுக்கு மடல் எழுதுகிறேன்.
"masked fascists, hard liberal" என 2 சொல் தொடர்களுக்கு தமிழாக்கம் கேட்டிருந்தீர்கள். பாலாவிற்கு விளக்கம் எழுதவேண்டும் போல் தோன்றியது; தொடங்கி விட்டேன். 3, 4 மடல்களில் இவ்விளக்கம் தொடரும்.

நேரடியாகத் தமிழாக்கம் தந்து, நறுக்கென்று போகலாமெனினும், கொஞ்சம் உரையாடிப் போகலாமென்ற உந்தலில் இம்மடல்களை எழுதுகிறேன்.

fascism என்ற சொல் தமிழகப் பொதுவுடைமை இயக்கங்களில் அப்படியே எழுத்துப் பெயர்ப்பு செய்து, "பாசிசம்" என்றே எழுதுகிறார். பலரும் இச் சொல்லின் வேர்மூலம் தேடியதில்லை. அவருக்கு ஏதோ ஒரு கூட்டம் பற்றிச் சொல்ல வேண்டும்; அதை எழுத்துப் பெயர்ப்பு மூலம் சொன்னால் என்ன என்ற மெத்தனம் தான், இப்படி பாசிசம் என்று எழுதுவதற்குக் காரணமாய் இருக்க வேண்டும்! (அது அவரின் குமுகாயத்திலிருந்து எழுந்த கருத்து அல்லவே! வேறெங்கோ வெளியிலிருந்து எழுந்தது தானே? அதனால் தான் வெறும் எழுத்துப்பெயர்ப்பில் அவர்கள் சரி செய்து கொள்கிறார்.) எங்கோ மேலை நாட்டின் ஒரு மூலையில் எழுந்த கருத்தையும் சொல்லையும் சடங்கு போலக் கீழை நாடுகளில் இவர் எடுத்தாளுவதும் கூட ஒரு வியப்புத்தான்; எவ்வளவு இடங்களில் இச் சொல்லை ஆளுகிறார்? (காரணம் புரியாமல் கார் உவாவில் - அமாவாசையில்- தருப்பணம் செய்வது போல் இச் சொற்சடங்குகளும் அமைகின்றன.)

இச்சொல் இத்தாலிய மொழியில் மூட்டை, பொதி, bundle, என்ற பொருள் வரும் "fascio" என்ற சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டாலும், "group, association" போன்ற வழக்கிலேயே பயன்பட்டது. இந்த இத்தாலியச் சொல் இலத்தீன் "fascis" என்ற மூலத்திலிருந்து உருவானது.

சரியான தமிழாக்கம் காணுமுன், இதனோடு தொடர்புடைய மூட்டை, பொதி போன்றவற்றின் தமிழ் வழக்கை முதலிற் காண்போம். இங்கே எனக்குத் துணை வருபவர் தஞ்சைப் பல்கலைக் கழகச் சொல்லாய்வு அறிஞர் ப.அருளி.அவர் நூலிலிருந்து இங்கு மிக எடுத்தாளுகிறேன். (தமிழ், சமற்கிருதம் மற்றும் பிற இந்திய மொழிகளின் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் அருளி ஆற்றிய மொழியியல் உரைகள்; வெளியீடு: ப.அருளி, அறிவன் பதிப்பகம், தனித்தமிழ் மனை, காளிகோயில் தெரு, தமிழூர் (திலாசுப் பேட்டை), பாண்டிச்சேரி - 605009)

புல் எனும் பொருந்தற் கருத்தில் இவ்விளக்கம் தொடங்குகிறது. புல்லுதல் என்பது பொருந்துதல் பொருள் காட்டும். பொருந்தலில் இருந்து ஒட்டுதல், பற்றுதல், கூடுதல் எனப் பொருள் விரியும்

புல்>புள்>பொள்
பொள்+து>பொட்டு (நம் நெற்றியில் பொருந்த வைக்கும் காரணத்தால் அது பொட்டு)

கூல (தானியம்) வகைகளின் மேல் பற்றி விளைந்திருக்கும் தோலும், தொலியும் கூட, பண்டையில் "பொட்டு" என்ற சொல்லால் குறிக்கப் பெற்றன. (கூடுதல், பொருந்துதல், பற்றுதல், ஒட்டுதல் ஆகிய கருத்துக்கள் செறிந்த) "உம்" என்னும் மூலத்தில் இருந்து, கூலங்களின் (அதாவது, அரிசி, பருப்பு போன்ற தவச வகைகளின்) மீது ஒட்டி இருக்கும் தொலி, உம்>உமி என்றவாறு குறிப்பிடப்படுவது, இங்கு ஒப்பு நோக்கிக் காணவேண்டிய ஒன்றாகும். (கன்னடம்) உம்மி, (தெலுங்கு) உமக்க, என்ற ஆட்சிகளை ஓர்ந்து பார்க்கலாம். கூடவே உமியை "உமுக்கு" என்னும் நாட்டுப் புற வழக்கு தமிழகத்தில் பரவலாக உள்ளதையும் எண்ணிப் பார்க்கலாம். "அவனும், நானும் சென்றோம்" என்ற தொடரில் வரும் உம்மைப் பொருளை ஓர்ந்து பார்த்தால் கூட விளங்கும்.

பொட்டு என்ற தமிழ்ச் சொல்லின் வடிவத் திரிபுகள் தமிழிய மொழிகளில் பரந்து பட்டு வழங்குகின்றன.

Malayalam: Pottu = Blighted ear of Corn
Pottil = husk
Kota: Pot = husks of grain
Kannada: Pottu = Chaff, husk
Tulu: Pottu = husk, Chaff, fruit or seed without kernal, blighted ear of corn
Telugu: Pottu = husk of grain, Chaff
Kolami: Pott = skin of fruit
Pota = husks
Kui: Boti = Chaff of millet

ஆங்கில மொழியில் "பொட்டு" என்னும் சொல் வடிவம் "pod" என்றவாறு திரிபு எய்திய நிலையில் வழங்கப் பெறுகின்றது. ஆக்சுபொர்டு அகர முதலியே இதன் மூலம் தெரியவில்லை என்று குறித்திருக்கிறது.

கூலத்தினின்று நீங்கிய அல்லது நீக்கப் பெற்ற உமியும் தொலியுமாகிய பொருள், அளவில் அமைந்துள்ள சிறுமை காரணமாக "துகள்" என்னும் கருத்து நிலைத்தது. பொட்டு என்பது பொட்டு>பொடு>பொடி என்றவாறு துகள் பொருளை வழங்குகிறது.

பொட்டு>பொடு>பொடு+கு>பொடுகு= சிறுமை

சிறிய பனங்காயை பொடுகுப் பனங்காய் என்பர் யாழ்ப்பாணத்தமிழர்.
பொடுகுக்காய் = சிறுகாய்
பொடுகன்= சிறிய உருவமுள்ளவன், குள்ளன்
பொடியன் = சிறியவன்
பொடுகு = dandruff
பொட்டு = துளி "ஒரு பொட்டு மழையும் பெய்யவில்லை"
பொட்டு>பொத்து = ஒன்று கூடு, இணை, சேர் (பொது மக்களே, ஒன்று கூடுங்கள்)

(ஒன்றுகைப் பொருள் மூடுகைப் பொருளையும் தழுவும் என்ற பரவலான உண்மையை, அடை, தகை, போர்வு போன்ற பல்வேறு சொல் வளர்ச்சி ஆக்கங்களில் தெளியக் காணலாகும்.)
பொத்துதல் = தைத்தல், மூட்டுதல்
வாயைப் பொத்துதல், கண்ணைப் பொத்துதல், காதைப் பொத்துதல் - போன்றவை நடைமுறை வழக்குகள் ஆகும்
பொத்து = மூடுகை, அடைப்பு
பொத்துதல் = புதைத்தல்
தோலுரிக்கப் பெறாத பனங் கிழங்கும், சோளக்கதிரின் மேலுறையும் "பொத்தி" என்னும் சொல்வழி வழங்கப் பெறுகின்றன. மடல் விரியாத வாழைப் பூவை "பொத்தி" என்ற சொல்லால் யாழ்ப்பாணத்தமிழர் வழங்குகின்றனர்.
பொத்து >பொது+இ>பொதி

பொதி=பிணிப்பு, தொகுதி, கட்டுச் சோறு,
பொதி = மூடு, மறை, உள்ளடக்கு, பிணித்தலைச் செய்
பொதித்த = மூடப்பட்ட

பொத்து என்ற செந்தமிழ்ச் சொல், தமிழிய மொழிகள் சிலவற்றில் "poj" என்றவாறான வடிவில் மாறித் திரிந்து உலவுகின்றன. (மதுரை என்னும் சொல்லை "மெஜீரா" என்று ஆங்கிலேயர் ஒலித்ததைப் போன்ற திரிபு இது! 30, 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்கூட வெள்ளைக்காரர்களை மறுபலிப்பதாய் எண்ணிக் கொண்டு நம்மூர் படித்த மக்கள் இப்படிப் பலுக்கிக்கொண்டு இருந்தார்; இப்பொழுது அப்படிக் காணோம்.)

Kui: Poja = to pack, make or bundle, act of packing
Kuwi: Pojali = to tie up in a cloth
Pozinai = to wrap
Kurukh: Pojjinaa = to wrap (paper, cloth) around some object
Malto: Poje = to wrap
Pojgre = to be wrapped

பொட்டு என்ற சொல்லின் பின்றையத் திரிபான பொத்து, பொதி என்பன, மூடுதல், கட்டுதல், தைத்தல் என்ற பொருள்களில் பல படியாகவும், மிக ஆழமாகவும், மிகத் தெளிவாகவும் சங்க இலக்கியங்களில் பரவலாகக் காணப் பெறுகின்றன. கூலத்தின் மேல் தொலியான தவிட்டைக் குறிக்கவும் பொதி என்ற சொல் வழங்கப் பெற்றது. மண்டையோட்டின் பொருத்துப் பகுதியும் பொட்டு என்று வழங்கப் பட்டது.

பொட்டுதல் = கட்டுதல், முடுதல், பொருத்துதல்
பொட்டு + அலம் = பொட்டலம் (ஒ.நோ. மண்டு+அலம் = மண்டலம்); அலம் ஓர் ஈறு
பொட்டு + அணம் = பொட்டணம் (ஒ.நோ. கட்டு + அணம் = கட்டணம்); அணம் ஓர் ஈறு.
பொட்டணம் = சிறு மூட்டை, சிறு கட்டு
பொட்டலம்>பொட்டலா (சமற்கிருதம்)

வடபால் மொழிகளில் திரிபு எய்தியவை:

Prakrit: Pottala = bundle
= pottaliya, puttala (whence pottaliya = porter)

(எத்தனை முறை விவரம் தெரியாமல் " porter" என்று, தொடர்வண்டி நிலையத்தில் பொதி சுமப்பவரை ஆங்கிலத்தில் கூப்பிட்டிருப்போம்? அவரைப் " பொதியாள்" என்று தமிழில் அழைப்பதே நமக்குச் சரியான முறை; இதைப் புரியப் பிராகிருதம் போய் வர வேண்டியிருக்கிறது)

Sindhi: Potiri = bag, satchel
Punjabi: Pot = bag, load
Nepali: Poti = bulb (e.g. of garlic)
Potinu = ears to be filled with grain
Potilo = filled with grain (of an ear)
Hindi: Pot = bundle, bale
Potla = small bundle
Gujarati: Pot = bundle
Potku = packet
Bengali: Potlaa = bundle
Oriya: Potala
Marathi: Potlaa = bundle of stuff

பொத்து என்பது பொது என்று ஆகி முடு, மறை என்ற பொருளும் தரும்.

பொது>பொது+கு>பொதுக்கு = மறை, மூடு,
பொதுக்குதல் = மறைத்தல்; இது யாழ்ப்பாண வழக்கு. காயைக் கனியாக்க, இலை தழை முதலியவற்றால் மூடிப் பழுக்க வைத்தலைப் "பொதுக்குதல்" என்பது தமிழக வழக்கு.

பொது என்பது கூட்டம் என்ற பொருளில் தான் இன்று பொது மக்களே என்று வழங்குகிறோம். பொதியில் = பொதுவில் = பொதுமக்கள் கூடும் இடம். பொதுவில் வைப்போம் என்ற ஆட்சியையும் பாருங்கள்.

"பொதுக்கையாட்டம் வருகிறான் பாருங்கள்" என்னும் போது பருமனாக சேர்ந்தாற் போல் வருகிறான் என்று பொருள். இதே போல "பொதுக்(கு)" என்று புகுந்தான் - என்னும் போது மொத்தையாக இருந்ததைக் குறிக்கிறோம்.

இந்தப் பொதுக்கையர் (= கூட்டமாக, மொத்தையாக மூட்டையாக இருப்பவர்கள்) தான் பாசிஸ்ட்டுகள். பொதுக்கையர் என்னும் போது எளிதில் விளங்குகிற பொருள், Fascist என்னும் போது வராது. பொது, fascis என்று திரிபு ஆன கதை மேலே மதுரை mejura ஆன கதைதான்.

பிள்ளைப் பருவத்தில் ஒருவர் கண்ணைப் பொத்தி, மற்றவர்கள் ஒளிய, பிறகு இவர் தேட, "கண்ணாம் பொத்தி" விளையாட்டு ஆடியிருக்கிறீர்களோ, அது நாளாவட்டத்தில் "கண்ணாம் பொச்சி"யாகி, முடிவில் கண்ணாம்பூச்சி யாகிவிட்டது; நாமும் இது இன்னொரு பூச்சியோ என மலைக்கிறோம். இத்தகைய ஒலி மாற்றங்கள் கணக்கில. துளுவில் இப்படி ஏகப்பட்ட சொற்கள் த்>ச்>ஜ் என ஒலி மாறிக் கிடக்கின்றன.

இனி mask-ற்கு வரவேண்டும். அடுத்த மடலில் பார்ப்போம்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

masked facists, hard liberal - 1

þý¨ÈìÌ ¿¡õ ±ø§Ä¡Õõ Á¢ýÛĸ¢ø ¾Á¢ú ±Ø¾¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢§È¡õ ±ýÈ¡ø «¾üÌ °ì¸õ ¦¸¡Îò¾ ÓýÉÅ÷¸û ´Õ º¢Äâø À¡Ä¡ô À¢û¨Ç ´ÕÅ÷. «Å÷ Á§Äº¢Â측Ã÷; þô¦À¡ØÐ º¢ðɢ¢ø þÕ츢ȡ÷. «Å÷ ´ÕÓ¨È ¾Á¢ú þ¨½Âõ Á¼üÌØÅ¢ø masked facists, hard liberal ±ýÀ¾üÌò ¾Á¢Æ¡ì¸õ §¸ðÊÕó¾¡÷. «¾üÌ ÁÚ¦Á¡Æ¢ì¸ô §À¡ÉÐ, ͨÅÂ¡É Àí¸Ç¢ôÀ¢üÌ ¯¾Å¢ÂÐ. «ÎòÐ ´Õ ¿¡¨ÄóÐ À¾¢×¸û þó¾ò ¦¾¡¼÷¢ø ¦ÅÇ¢ÅÕõ.

---------------------------------------------------
«ýÀ¢üÌâ À¡Ä¡,

¦¿Î ¿¡ð¸ÙìÌô À¢ý ¯í¸ÙìÌ Á¼ø ±Øи¢§Èý.
"masked fascists, hard liberal" ±É þÕ ¦º¡ø ¦¾¡¼÷¸ÙìÌ ¾Á¢Æ¡ì¸õ §¸ðÊÕó¾£÷¸û. À¡Ä¡Å¢üÌ Å¢Çì¸õ ±Ø¾ §ÅñÎõ §À¡ø §¾¡ýÈ¢ÂÐ; ¦¾¡¼í¸¢ Å¢ð§¼ý. ãýÚ, ¿¡ýÌ Á¼ø¸Ç¢ø þó¾ Å¢Çì¸õ ¦¾¡¼Õõ.

§¿ÃÊ¡¸ò ¾Á¢Æ¡ì¸õ ¾óÐ, ¿Ú즸ýÚ §À¡öÅ¢¼Ä¡õ ±ýÈ¡Öõ, ¦¸¡ïºõ ¯¨Ã¡Êô §À¡¸Ä¡õ ±ýÈ ¯ó¾Ä¢ø þó¾ Á¼ø¸¨Ç ±Øи¢§Èý.

fascism ±ýÈ ¦º¡ø ¾Á¢Æ¸ô ¦À¡Ðר¼¨Á þÂì¸í¸Ç¢ø «ôÀʧ ±ØòÐô ¦ÀÂ÷ôÒ ¦ºöÐ, "À¡º¢ºõ" ±ý§È ±Øи¢È¡÷¸û. ÀÄÕõ þó¾î ¦º¡øÄ¢ý §Å÷ãÄõ §¾ÊÂÐ þø¨Ä. «Å÷¸ÙìÌ ²§¾¡ ´Õ Üð¼õ ÀüÈ¢î ¦º¡øÄ §ÅñÎõ; «¨¾ ±ØòÐô ¦ÀÂ÷ôÒ ãÄõ ¦º¡ýÉ¡ø ±ýÉ ±ýÈ ´Õ ¦Áò¾Éõ ¾¡ý, þôÀÊ À¡º¢ºõ ±ýÚ ±ØОüÌì ¸¡Ã½Á¡ö þÕì¸ §ÅñÎõ! («Ð «Å÷¸Ç¢ý ÌÓ¸¡Âò¾¢ø þÕóÐ ±Øó¾ ¸ÕòÐ «øħÅ! §Å¦Èí§¸¡ ¦ÅǢ¢ø þÕóÐ ±Øó¾Ð ¾¡§É, «¾É¡ø ¾¡ý ¦ÅÚõ ±ØòÐô ¦ÀÂ÷ôÀ¢ø «Å÷¸û ºÃ¢ ¦ºöÐ ¦¸¡ûÙ¸¢È¡÷¸û.) ±í§¸¡ §Á¨Ä ¿¡ðÊý ´Õ ã¨Ä¢ø ±Øó¾ ¸Õò¨¾Ôõ ¦º¡ø¨ÄÔõ º¼íÌ §À¡Äì ¸£¨Æ ¿¡Î¸Ç¢ø þÅ÷¸û ±Îò¾¡ÙÅÐõ ܼ ´Õ Å¢ÂôÒò¾¡ý; ±ùÅÇ× þ¼í¸Ç¢ø þó¾î ¦º¡ø¨Ä ¬Ù¸¢È¡÷¸û? (¸¡Ã½õ Òâ¡Áø ¸¡÷ ¯Å¡Å¢ø - «Á¡Å¡¨ºÂ¢ø- ¾ÕôÀ½õ ¦ºöÅÐ §À¡ø þó¾î ¦º¡üº¼í̸Ùõ «¨Á¸¢ýÈÉ.)

þó¾î ¦º¡ø þò¾¡Ä¢Â ¦Á¡Æ¢Â¢ø ãð¨¼, ¦À¡¾¢, bundle, ±ýÈ ¦À¡Õû ÅÕõ "fascio" ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ø þÕóÐ ¦ÀÈôÀð¼¡Öõ, "group, association" §À¡ýÈ ÅÆ츢§Ä§Â ÀÂýÀð¼Ð. þó¾ þò¾¡Ä¢Âî ¦º¡ø þÄò¾£ý "fascis" ±ýÈ ãÄò¾¢ø þÕóÐ ¯ÕÅ¡ÉÐ.

ºÃ¢Â¡É ¾Á¢Æ¡ì¸õ ¸¡ÏÓý, þ¾§É¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ãð¨¼, ¦À¡¾¢ §À¡ýÈÅüÈ¢ý ¾Á¢ú ÅÆ쨸 ӾĢü ¸¡ñ§À¡õ. þí§¸ ±ÉìÌò Ш½ ÅÕÀÅ÷ ¾ï¨ºô Àø¸¨Äì ¸Æ¸î ¦º¡øÄ¡ö× «È¢»÷ À.«ÕÇ¢. (¾Á¢ú, ºÁü¸¢Õ¾õ ÁüÚõ À¢È þó¾¢Â ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ¬Ã¡ö ¿¢ÚÅÉò¾¢ø «ÕÇ¢ ¬üȢ ¦Á¡Æ¢Â¢Âø ¯¨Ã¸û; ¦ÅǢ£Î: À.«ÕÇ¢, «È¢Åý À¾¢ôÀ¸õ, ¾É¢ò¾Á¢ú Á¨É, ¸¡Ç¢§¸¡Â¢ø ¦¾Õ, ¾Á¢è÷ (¾¢Ä¡Íô §Àð¨¼), À¡ñÊâ - 605009)

Òø ±ýÛõ ¦À¡Õóоü ¸Õò¾¢ø þó¾ Å¢Çì¸õ ¦¾¡¼í̸¢ÈÐ. ÒøÖ¾ø ±ýÀÐ ¦À¡Õóоø ±ýÈ ¦À¡Õû ¸¡ðÎõ. ¦À¡Õó¾Ä¢ø þÕóÐ ´ðξø, ÀüÚ¾ø, Üξø ±Éô ¦À¡Õû ŢâÔõ

Òø>Òû>¦À¡û
¦À¡û+Ð>¦À¡ðÎ (¿õ ¦¿üȢ¢ø ¦À¡Õó¾ ¨ÅìÌõ ¸¡Ã½ò¾¡ø «Ð ¦À¡ðÎ)

ÜÄ (¾¡É¢Âõ) Ũ¸¸Ç¢ý §Áø ÀüÈ¢ Å¢¨Çó¾¢ÕìÌõ §¾¡Öõ, ¦¾¡Ä¢Ôõ ܼ, Àñ¨¼Â¢ø "¦À¡ðÎ" ±ýÈ ¦º¡øÄ¡ø ÌÈ¢ì¸ô ¦ÀüÈÉ. (Üξø, ¦À¡Õóоø, ÀüÚ¾ø, ´ðξø ¬¸¢Â ¸ÕòÐì¸û ¦ºÈ¢ó¾) "¯õ" ±ýÛõ ãÄò¾¢ø þÕóÐ, ÜÄí¸Ç¢ý («¾¡ÅÐ, «Ã¢º¢, ÀÕôÒ §À¡ýÈ ¾Åº Ũ¸¸Ç¢ý) Á£Ð ´ðÊ þÕìÌõ ¦¾¡Ä¢, ¯õ>¯Á¢ ±ýÈÅ¡Ú ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀÎÅÐ, þíÌ ´ôÒ §¿¡ì¸¢ì ¸¡½§ÅñÊ ´ýÈ¡Ìõ. (¸ýɼõ) ¯õÁ¢, (¦¾ÖíÌ) ¯Áì¸, ±ýÈ ¬ðº¢¸¨Ç µ÷óÐ À¡÷ì¸Ä¡õ. ܼ§Å ¯Á¢¨Â "¯ÓìÌ" ±ýÛõ ¿¡ðÎô ÒÈ ÅÆìÌ ¾Á¢Æ¸ò¾¢ø ÀÃÅÄ¡¸ ¯ûǨ¾Ôõ ±ñ½¢ô À¡÷ì¸Ä¡õ. "«ÅÛõ, ¿¡Ûõ ¦ºý§È¡õ" ±ýÈ ¦¾¡¼Ã¢ø ÅÕõ ¯õ¨Áô ¦À¡Õ¨Ç µ÷óÐ À¡÷ò¾¡ø ܼ Å¢ÇíÌõ.

¦À¡ðÎ ±ýÈ ¾Á¢úî ¦º¡øÄ¢ý ÅÊÅò ¾¢Ã¢Ò¸û ¾Á¢Æ¢Â ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ÀÃóÐ ÀðÎ ÅÆí̸¢ýÈÉ.

Malayalam: Pottu = Blighted ear of Corn
Pottil = husk
Kota: Pot = husks of grain
Kannada: Pottu = Chaff, husk
Tulu: Pottu = husk, Chaff, fruit or seed without kernal, blighted ear of corn
Telugu: Pottu = husk of grain, Chaff
Kolami: Pott = skin of fruit
Pota = husks
Kui: Boti = Chaff of millet

¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢Â¢ø "¦À¡ðÎ" ±ýÛõ ¦º¡ø ÅÊÅõ "pod" ±ýÈÅ¡Ú ¾¢Ã¢Ò ±ö¾¢Â ¿¢¨Ä¢ø ÅÆí¸ô ¦ÀÚ¸¢ýÈÐ. ¬ìͦÀ¡÷Î «¸Ã ӾĢ§Â þ¾ý ãÄõ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä ±ýÚ ÌÈ¢ò¾¢Õ츢ÈÐ.

ÜÄò¾¢É¢ýÚ ¿£í¸¢Â «øÄÐ ¿£ì¸ô ¦ÀüÈ ¯Á¢Ôõ ¦¾¡Ä¢ÔÁ¡¸¢Â ¦À¡Õû, «ÇÅ¢ø «¨ÁóÐûÇ º¢Ú¨Á ¸¡Ã½Á¡¸ "иû" ±ýÛõ ¸ÕòÐ ¿¢¨Äò¾Ð. ¦À¡ðÎ ±ýÀÐ ¦À¡ðÎ>¦À¡Î>¦À¡Ê ±ýÈÅ¡Ú Ð¸û ¦À¡Õ¨Ç ÅÆí̸¢ÈÐ.

¦À¡ðÎ>¦À¡Î>¦À¡Î+Ì>¦À¡ÎÌ= º¢Ú¨Á

º¢È¢Â ÀÉí¸¡¨Â ¦À¡ÎÌô ÀÉí¸¡ö ±ýÀ÷ ¡úôÀ¡½ò¾Á¢Æ÷.
¦À¡ÎÌ측ö = º¢Ú¸¡ö
¦À¡Î¸ý= º¢È¢Â ¯ÕÅÓûÇÅý, ÌûÇý
¦À¡ÊÂý = º¢È¢ÂÅý
¦À¡ÎÌ = dandruff
¦À¡ðÎ = ÐÇ¢
"´Õ ¦À¡ðÎ Á¨ÆÔõ ¦ÀöÂÅ¢ø¨Ä"
¦À¡ðÎ>¦À¡òÐ = ´ýÚ ÜÎ, þ¨½, §º÷ (¦À¡Ð Á츧Ç, ´ýÚ ÜÎí¸û)

(´ýÚ¨¸ô ¦À¡Õû ãΨ¸ô ¦À¡Õ¨ÇÔõ ¾Ø×õ ±ýÈ ÀÃÅÄ¡É ¯ñ¨Á¨Â, «¨¼, ¾¨¸, §À¡÷× §À¡ýÈ Àø§ÅÚ ¦º¡ø ÅÇ÷ ¬ì¸í¸Ç¢ø ¦¾Ç¢Âì ¸¡½Ä¡Ìõ.)
¦À¡òоø = ¨¾ò¾ø, ãðξø
Å¡¨Âô ¦À¡òоø, ¸ñ¨½ô ¦À¡òоø, ¸¡¨¾ô ¦À¡òоø - §À¡ýȨŠ¿¨¼Ó¨È ÅÆì̸û ¬Ìõ
¦À¡òÐ = ãΨ¸, «¨¼ôÒ
¦À¡òоø = Ò¨¾ò¾ø
§¾¡Öâì¸ô ¦ÀÈ¡¾ ÀÉí ¸¢ÆíÌõ, §º¡Ç츾¢Ã¢ý §ÁÖ¨ÈÔõ "¦À¡ò¾¢" ±ýÛõ ¦º¡øÅÆ¢ ÅÆí¸ô ¦ÀÚ¸¢ýÈÉ. Á¼ø Ţ⡾ Å¡¨Æô â¨Å "¦À¡ò¾¢" ±ýÈ ¦º¡øÄ¡ø ¡úôÀ¡½ò¾Á¢Æ÷ ÅÆí̸¢ýÈÉ÷.
¦À¡òÐ >¦À¡Ð+þ>¦À¡¾¢

¦À¡¾¢=À¢½¢ôÒ, ¦¾¡Ì¾¢, ¸ðÎî §º¡Ú,
¦À¡¾¢ = ãÎ, Á¨È, ¯ûǼìÌ, À¢½¢ò¾¨Äî ¦ºö
¦À¡¾¢ò¾ = ã¼ôÀð¼

¦À¡òÐ ±ýÈ ¦ºó¾Á¢úî ¦º¡ø, ¾Á¢Æ¢Â ¦Á¡Æ¢¸û º¢ÄÅüÈ¢ø "poj" ±ýÈÅ¡È¡É ÅÊÅ¢ø Á¡È¢ò ¾¢Ã¢óÐ ¯Ä׸¢ýÈÉ.
(ÁШà ±ýÛõ ¦º¡ø¨Ä "¦Áƒ£Ã¡" ±ýÚ ¬í¸¢§ÄÂ÷ ´Ä¢ò¾¨¾ô §À¡ýÈ ¾¢Ã¢Ò þÐ! 30, 40 ¬ñθÙìÌ Óý ܼ ¦Åû¨Çì ¸¡Ã÷¸¨Ç ÁÚÀÄ¢ôÀ¾¡ö ±ñ½¢ì ¦¸¡ñÎ ÀÊò¾ Áì¸û þôÀÊô ÀÖì¸¢ì ¦¸¡ñÎ þÕó¾¡÷¸û; þô¦À¡ØÐ «ôÀÊì ¸¡§½¡õ.)

Kui: Poja = to pack, make or bundle, act of packing
Kuwi: Pojali = to tie up in a cloth
Pozinai = to wrap
Kurukh: Pojjinaa = to wrap (paper, cloth) around some object
Malto: Poje = to wrap
Pojgre = to be wrapped

¦À¡ðÎ ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ý À¢ý¨ÈÂò ¾¢Ã¢À¡É ¦À¡òÐ, ¦À¡¾¢ ±ýÀÉ, ãξø, ¸ðξø, ¨¾ò¾ø ±ýÈ ¦À¡Õû¸Ç¢ø ÀÄ ÀÊ¡¸×õ, Á¢¸ ¬ÆÁ¡¸×õ, Á¢¸ò ¦¾Ç¢Å¡¸×õ ºí¸ þÄ츢Âí¸Ç¢ø ÀÃÅÄ¡¸ì ¸¡½ô ¦ÀÚ¸¢ýÈÉ. ÜÄò¾¢ý §Áø ¦¾¡Ä¢Â¡É ¾Å¢ð¨¼ì ÌÈ¢ì¸×õ ¦À¡¾¢ ±ýÈ ¦º¡ø ÅÆí¸ô ¦ÀüÈÐ. Áñ¨¼§Â¡ðÊý ¦À¡ÕòÐô À̾¢Ôõ ¦À¡ðÎ ±ýÚ ÅÆí¸ô Àð¼Ð.

¦À¡ðξø = ¸ðξø, Óξø, ¦À¡Õòоø
¦À¡ðÎ + «Äõ = ¦À¡ð¼Äõ (´.§¿¡. ÁñÎ+«Äõ = Áñ¼Äõ); «Äõ µ÷ ®Ú
¦À¡ðÎ + «½õ = ¦À¡ð¼½õ (´.§¿¡. ¸ðÎ + «½õ = ¸ð¼½õ); «½õ µ÷ ®Ú.
¦À¡ð¼½õ = º¢Ú ãð¨¼, º¢Ú ¸ðÎ
¦À¡ð¼Äõ>¦À¡ð¼Ä¡ (ºÁü¸¢Õ¾õ)

żÀ¡ø ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ¾¢Ã¢Ò ±ö¾¢Â¨Å:

Prakrit: Pottala = bundle
= pottaliya, puttala (whence pottaliya = porter)

(±ò¾¨É Ó¨È Å¢ÅÃõ ¦¾Ã¢Â¡Áø " porter" ±ýÚ, ¦¾¡¼÷ÅñÊ ¿¢¨ÄÂò¾¢ø ¦À¡¾¢ ÍÁôÀŨà ¬í¸¢Äò¾¢ø ÜôÀ¢ðÊÕô§À¡õ? «Å¨Ãô " ¦À¡¾¢Â¡û" ±ýÚ ¾Á¢Æ¢ø «¨ÆôÀ§¾ ¿ÁìÌî ºÃ¢Â¡É Ó¨È; þ¨¾ô ÒâÂô À¢Ã¡¸¢Õ¾õ §À¡ö Åà §ÅñÊ¢Õ츢ÈÐ)

Sindhi: Potiri = bag, satchel
Punjabi: Pot = bag, load
Nepali: Poti = bulb (e.g. of garlic)
Potinu = ears to be filled with grain
Potilo = filled with grain (of an ear)
Hindi: Pot = bundle, bale
Potla = small bundle
Gujarati: Pot = bundle
Potku = packet
Bengali: Potlaa = bundle
Oriya: Potala
Marathi: Potlaa = bundle of stuff

¦À¡òÐ ±ýÀÐ ¦À¡Ð ±ýÚ ¬¸¢ ÓÎ, Á¨È ±ýÈ ¦À¡ÕÙõ ¾Õõ.

¦À¡Ð>¦À¡Ð+Ì>¦À¡ÐìÌ = Á¨È, ãÎ,
¦À¡Ðì̾ø = Á¨Èò¾ø; þР¡úôÀ¡½ ÅÆìÌ. ¸¡¨Âì ¸É¢Â¡ì¸, þ¨Ä ¾¨Æ ӾĢÂÅüÈ¡ø ãÊô ÀØì¸ ¨Åò¾¨Äô "¦À¡Ðì̾ø" ±ýÀÐ ¾Á¢Æ¸ ÅÆìÌ.

¦À¡Ð ±ýÀÐ Üð¼õ ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ¾¡ý þýÚ ¦À¡Ð Áì¸§Ç ±ýÚ ÅÆí̸¢§È¡õ. ¦À¡¾¢Â¢ø = ¦À¡ÐÅ¢ø = ¦À¡ÐÁì¸û ÜÎõ þ¼õ. ¦À¡ÐÅ¢ø ¨Åô§À¡õ ±ýÈ ¬ðº¢¨ÂÔõ À¡Õí¸û.

"¦À¡Ð쨸¡ð¼õ ÅÕ¸¢È¡ý À¡Õí¸û" ±ýÛõ §À¡Ð ÀÕÁÉ¡¸ §º÷ó¾¡ü §À¡ø ÅÕ¸¢È¡ý ±ýÚ ¦À¡Õû. þ§¾ §À¡Ä "¦À¡Ðì(Ì)" ±ýÚ ÒÌó¾¡ý - ±ýÛõ §À¡Ð ¦Á¡ò¨¾Â¡¸ þÕ󾨾ì ÌȢ츢§È¡õ.

þó¾ô ¦À¡Ð쨸Â÷ (= Üð¼Á¡¸, ¦Á¡ò¨¾Â¡¸ ãð¨¼Â¡¸ þÕôÀÅ÷¸û) ¾¡ý À¡º¢Šðθû. ¦À¡Ð쨸Â÷ ±ýÛõ §À¡Ð ±Ç¢¾¢ø Å¢Çí̸¢È ¦À¡Õû, Fascist ±ýÛõ §À¡Ð ÅáÐ. ¦À¡Ð, fascis ±ýÚ ¾¢Ã¢Ò ¬É ¸¨¾ §Á§Ä ÁШà mejura ¬É ¸¨¾¾¡ý.

À¢û¨Çô ÀÕÅò¾¢ø ´ÕÅ÷ ¸ñ¨½ô ¦À¡ò¾¢, ÁüÈÅ÷¸û ´Ç¢Â, À¢ÈÌ þÅ÷ §¾¼, "¸ñ½¡õ ¦À¡ò¾¢" Å¢¨Ç¡ðÎ ¬Ê¢Õ츢ȣ÷¸§Ç¡, «Ð ¿¡Ç¡Åð¼ò¾¢ø "¸ñ½¡õ ¦À¡îº¢"¡¸¢, ÓÊÅ¢ø ìñ½¡õâ¡¸¢Å¢ð¼Ð; ¿¡Óõ þÐ þý¦É¡Õ â§Â¡ ±É Á¨Ä츢§È¡õ. þò¾¨¸Â ´Ä¢ Á¡üÈí¸û ¸½ì¸¢Ä. ÐÙÅ¢ø þôÀÊ ²¸ôÀð¼ ¦º¡ü¸û ò>î>ˆ ±É ´Ä¢ Á¡È¢ì ¸¢¼ì¸¢ýÈÉ.

þÉ¢ mask-üÌ ÅçÅñÎõ. «Îò¾ Á¼Ä¢ø À¡÷ô§À¡õ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

Monday, May 09, 2005

புறத்திட்டு மானகை (project management)

அண்மையில் நண்பர் ஒருவர் project management பற்றிய சில சொற்களுக்குத் தனிமடலில் தமிழாக்கம் கேட்டிருந்தார். அவருக்கு அனுப்பிய தனிமடல், பலருக்கும் பொதுவில் பயன்படும் என்பதால் இங்கு அனுப்புகிறேன்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

அன்புடையீர்,

நீங்கள் கேட்டிருந்த சொற்களில் முதலானது project. இந்தச் சொல்லோடு, jet, jetty, jettyson, project (v), projective, projectively, projection, projectile, subject (v), subjective, subjectively, subjection, object (v), objection, objectionable, object (n), objective, objectively, reject (v), reject (n), rejection, conjecture (v), conjecture (n) ஆகிய சொற்களை ஒரு தொகுதியாகப் பார்க்கவேண்டும். அப்பொழுதுதான் ஒன்றிய(uniform)தாகச் சொல்லாக்க முடியும். தமிழில் பல நேரம் ஒரு பகுதியை மட்டும் பார்த்துவிட்டு மற்ற தொடர்புள்ள சொற்களுக்கு அது எப்படி அமையும் அல்லது இடறு செய்யும் என்று பாராமலேயே ஒரு பாத்தி கட்டும் போக்கில் (compartmentalized approach) மொழிபெயர்க்க முற்படுகிறோம்.

மேலே கொடுத்துள்ள தொகுதியில் வரும் ஒரு சொல்லான conjecture பற்றி அண்மையில் திரு ரோசா வசந்த் என்னுடைய வலைப்பதிவில் கேட்டிருந்தார். அதற்கு அளித்த மறுமொழியில் இருந்து பலவற்றை மீண்டும் எடுத்து உங்களுக்கு முன்வரிக்கிறேன்.

முதலில் jet என்ற சொல்லைப் பார்க்க வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் எறி என்ற பொருளில் தான் இது வருகிறது. இது முதன்முதல் புழங்கிய ஆண்டு 1420, "to prance, strut, swagger," from M.Fr. jeter "to throw, thrust," from L.L. jectare, abstracted from dejectare, projectare, etc., in place of L. jactare "toss about," freq. of jacere "to throw, cast," from PIE base *ye- "to do" (cf. Gk. iemi, ienai "to send, throw;" Hitt. ijami "I make"). Meaning "to sprout or spurt forth" is from 1692. The noun sense of "stream of water" is from 1696; that of "spout or nozzle for emitting water, gas, fuel, etc." is from 1825. Hence jet propulsion (1867) and the noun meaning "airplane driven by jet propulsion" (1944, from jet engine, 1943). The first one to be in service was the Ger. Messerschmitt Me 262. Jet stream is from 1947. Jet set first attested 1951, slightly before jet commuter plane flights began.

தமிழில் துல் என்னும் வேர் இதுபோன்று மேலிடுவதைக் குறிக்கும். துல்>தெல்>தெற்று என்று திரியும். தெற்று என்ற சொல்லின் பயன்பாட்டை முதலிற் புரிந்து கொள்ளுவோம்.

தெற்றுப் பல் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா? அது வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் பல். It is a tooth which is jetting out. தெற்றுதல் = வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருந்தல். தெற்றுகின்ற பல்லை "தெறுத்திக் கொண்டு இருப்பதா"கவும் சொல்லுவோம். துல் என்ற வேரில் இருந்து துருத்துதலும், துறுத்துதலும் இதே பொருளைக் குறித்துச் சொற்களாய் எழும். நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் எதுவும் துருத்தி தான். "துருத்திக்கிணு வண்டாம் பாரு" என்று சென்னைத்தமிழில் சொல்லுகிறோம் இல்லையா? நீர் நிலையில், ஆற்றில், கடலில், நிலம் நீருக்குள் நீட்டிக் கொண்டு இருந்தாலும் அதைத் துருத்தி என்று தான் சொல்லுவோம். காவிரிக்கும், குடமுருட்டிக்கும் இடையில் உள்ள ஊர் திருபூந்துருத்தி. அப்பரால் பாடப்பெற்ற தலம். மயிலாடுதுறைக்கு அருகில் உள்ள குத்தாலம் என்ற தலம் திருத்துருத்தி என்று அழைக்கப் படும். சிவநெறிக் குரவர் நால்வராலும் பாடப்பெற்ற தலம். துருத்தி என்பது வேறு ஒன்றுமில்லை. ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் jetty தான். This can be a river jetty or sea jetty. Any harbour can have a jetty. எந்தத் துறைமுகத்திலும் துருத்தி இருக்கலாம்.

துருத்து>துருத்தி = jetty

1418, from O.Fr. jetee "a jetty, a projecting part of a building," from fem. pp. of jeter "to throw" (see jet (v.)). Notion is of a structure "thrown out" past what surrounds it.

தெற்றுதல் என்ற வினைச்சொல்லையும், புற என்ற முன்னொட்டையும் வைத்து, project (v), projective, projectively, projection, projectile என்பவற்றிற்கு முறையே புறத்தெற்று, புறத்தெற்றான, புறத்தெற்றாக, புறத்தெற்றம், புறத்தெற்று என்று சொல்லலாம். ஒரே சொல் சிலபோது வினையாகவும் மற்ற போது பெயராகவும் ஆள்வதில் வியப்பில்லை.

துல் என்னும் வேர் துல்>தல்>தள்ளு என்றும் திரியும். இதைப் பயன்படுத்தி எற்றித் தள்ளு = jettyson என்று ஆளமுடியும்.

1425 (n.) "act of throwing overboard," from Anglo-Fr. getteson, from O.Fr. getaison "act of throwing (goods overboard)," especially to lighten a ship in distress, from L.L. jactionem (nom. jactatio), from jactatus, pp. of jectare "toss about" (see jet (v.)). The verb is first attested 1848.

இனித் தெற்று என்பது திற்று எனவும் திரியும். உடம்பில் அல்லது ஆடையில் திற்றுத் திற்றாக அரத்தக் கறை (blood stain) இருக்கிறது என்று சொல்லும் போது இப்படி தெற்றித் தெரிவதையே குறிக்கிறோம். அந்தத் திற்றே சற்று பெரிதாக இருந்தால் அதைத் திட்டு என்று சொல்லுவோம். "அதோ, அந்த மணல் திட்டில் தான் அந்தக் குடிசை இருந்தது." "ஆற்றின் நடுவில் திட்டுக்கள் உள்ளன." நிலத்தின் நடுவில் திட்டுக்களை உருவாக்குவது இந்தக் காலப் பழக்கம். There is a petrochemical project in Manali. இதைச் சொல்வதற்குத் திட்டு என்பதைத்தான் சேர்க்கமுடியும். ஏனென்றால் இது பெரியது அல்லவா?

project (n) = புறத்திட்டு; மணலியில் ஒரு பாறைவேதியல் புறத்திட்டு உள்ளது. [திட்டில் இருந்து திட்டம் என்பதை உண்டாக்கி அதை plan, project, scheme, act இன்னும் என்னென்னவோ பலவற்றிற்கு ஒரு para-acetamol போல "சர்வரோக நிவாரணி"யாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். துல்லியம் (pecision) பார்க்காததால், தமிழில் எதையும் சொல்ல வராது என்று இது போன்றவற்றால் நாமே சொல்லிக் கொள்கிறோம். நேரம் செலவழித்தால் எதையும் செய்யமுடியும். என்ன, கொஞ்சம் விரிவாகப் பார்க்கவேண்டும், அவ்வளவு தான்.]

இனி அடுத்த தொகுதி subject (v), subjective, subjectively, subjection. இதை அகம் என்ற முன்னொட்டை வைத்து எளிதாக அகத்தெற்று, அகத்தெற்றான, அகத்தெற்றாக, அகத்தெற்றம் என்று சொல்லிவிடலாம். அதே பொழுது subject (n) என்பதைத் தெற்று வைத்துச் சொல்லமுடியாது. அதை அகத்திட்டு என்று சொல்லலாம். சிலபோது அகத்தீடு என்றும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அதைக் காட்டிலும் அகத்திட்டு என்பது இன்னும் உகந்தது என்று இப்போது பரிந்துரைக்கிறேன். what is the subject matter of this discussion? இந்த உரையாடலில் அகத்திட்டுப் பொருள் என்ன? How many subjects you have taken? எவ்வளவு அகத்திட்டுகளை நீ எடுத்திருக்கிறாய்? (இதற்குப் பாடம் என்ற சொல்லை இப்போது பயன்படுத்துகிறோம். subject, study, lesson என எல்லாவற்றிற்கும் ஒரே சொல்லைப் பயன்படுத்தி மொழி நடையை மழுங்கடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.)

மூன்றாவது தொகுதி object (v), objection, objectionable இதை மறுத்தெற்று, மறுத்தெற்றம், மறுத்தெற்றான என்று சொல்லலாம். பேச்சுவழக்கில் எற்று என்பதை விடுத்தே சொல்லுகிறோம். இடம், பொருள், ஏவல் பார்த்து அதை அப்படிச் சுருக்கலாம். தவறு இல்லை. சில சட்ட ஆவணங்களில் அப்படி எழுத முடியாது. வெறும் மறுப்பு என்பது தட்டையாக இருக்கும்.

இனி object (n), objective, objectively என்ற தொகுதி. இங்கே வெளி/அல்லது பொது என்ற முன்னொட்டை இடத்திற்குத் தகுந்தாற் போல் பயன்படுத்தலாம். வெளித்திட்டு, வெளித்திட்டான, வெளித்திட்டாக (பொதுத்திட்டு, பொதுத்திட்டான, பொதுத்திட்டாக) என்பவை இயல்பாக அமையும்.

அடுத்தது reject (v), reject (n), rejection, இங்கு விலக்கு என்ற வினையே முன்னொட்டாக அமையும். விலக்கெற்று, விலக்கெற்று, விலக்கெற்றம். மேலே சொன்ன மறுப்பைப் போல எற்று என்ற வினையை விடுத்துச் சுருக்கியும் சிலபோதுகளில் சொல்லலாம்.

முடிவாக conjecture -க்கு வருகிறேன். இதற்குச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி c.1384, from L. conjectura "conclusion, interpretation," from conjectus, pp. of conicere "to throw together," from com- "together" + jacere "to throw." Originally of interpretation of signs and omens; sense of "forming of opinion without proof" is 1535 என்று குறிப்புத் தரும்.

கும்முதல் என்ற வினையில் இருந்து கும் என்ற முன்னொட்டு வரும் என்றாலும் இங்கே சொல்லுவதற்கு எளிதாய் சேர்தல் என்ற வினையைப் பயிலலாம். இனி தெற்று என்ற வினையில் முதல் மெய்யை நீக்கியும் தமிழில் அதே பொருள் வரும். இந்தப் பழக்கம் தமிழில் நெடுநாட்கள் உண்டு. அதாவது எற்று என்றாலும் தள்ளு என்ற பொருள் வரும். "அவன் பந்தை எற்றினான் (எத்தினான்)" என்ற ஆட்சியைப் பாருங்கள். எற்று என்ற சொல்லின் முன்னொலி நீண்டு ஏற்று என்றும் வரும். இதுவும் தள்ளுவது தான். ஆனால் மேலே தள்ளுவது என்ற பொருளைக் கொள்ளும். ஏற்று என்பது பெயர்ச்சொல்லாயும் அமையும்.

conjecture (v), conjecture (n)
சேர்ந்தேற்று, சேர்ந்தேற்று

தெற்று என்பதைப் போல நெற்று>நெற்றி என்பதும் முகத்தில் முன்வந்து மேடாய் இருக்கும் பகுதியைக் குறிக்கும். நகர, மகரப் போலியில் நெற்று மெற்று ஆகி மெற்று>மேற்று>மேட்டு என்றும் மேற்கு என்றும் திரிந்து மேட்டுப் பகுதியையும், மேல்>மேடு என்ற சொல்லையும் உருவாக்கும். இன்னும் பல ஒப்புச் சொற்களை எடுத்துக் கூறலாம். அப்புறம் எல்லாமாய்ப் பெரிது நீண்டுவிடும்.

அடுத்து நீங்கள் கொடுத்த சொல் scope. அளவீடு என்பது மாந்த வாழ்வில் கண் என்னும் புலனால் தான் முதலில் நடக்கிறது. When we say what is the scope, we mean how much of details we can see or indicate. அதாவது எவ்வளவு காணக்கூடும் என்றே பொருள் கொள்ளுகிறோம். சொல்லுவதற்கு, ஆய்வதற்கு, விளக்குவதற்கு, விரிப்பதற்கு scope கிடையாது என்றால் காட்டுவதற்கு அங்கு ஒன்றும் இல்லை என்று பொருள். கண்ணுக்குத் தெரிவது காட்சி என்றாலும், நம்முடைய கட்புலன் (காணுகின்ற புலன்) திறனுக்கு மேல் ஒன்று இருக்குமானால் அதைக் காண நமக்குக் கருவி தேவைப்படுகிறது. தொலைவில் இருப்பதைக் காண உதவும் கருவி telescope. இது போல பல scope கள் உள்ளன.

இந்த scope களை எல்லாம் இதுநாள் வரை தன்வய நோக்கிலேயே தமிழில் பார்த்து "நோக்கி" என்று சொல்லி வந்தார்கள். ஆனால் நோக்கி என்ற சொல், மாந்தனைப் போல, தானாக நோக்கும் தன்மை கொண்டவைகளுக்கு மட்டுமே உள்ள தன்வினைச் சொல். இதைக் கருவிகளுக்கும் நீட்டிச் சொல்லும் ஆட்சி தவறு என்பது என் வாதம். நோக்குதல், காணுதல், பார்த்தல், விழித்தல் என்ற வினைச்சொற்கள் தன்வினைச் சொற்கள். இங்கே நோக்குதல் (அல்லது காணுதல்) என்ற தன்வினைச் சொல்லிற்கு மாறாகக் காண்பித்தல் போன்ற பிறவினைச் சொல்லே பயன்பட வேண்டும். அப்பொழுது தான் கருவி என்ற உட்பொருளை விதப்பாக வெளிப்படுத்தும். எனவே, தொலையைக் காண்பிப்பது தொலைக்காண்பி (telescope) என்று சொல்லுவதே சரி என்று நினைக்கிறேன்.

அடுத்து microscope என்பதற்குப் போகுமுன்னால், ஒரு சில முன்னொட்டுக்களைச் சகட்டுமேனிக்கு ஒரே சொல்லை வைத்து "நுணுக" என்று பிழையாகச் சொல்லுவதைப் பற்றி இங்கு நான் உரைக்க வேண்டும். இப்படி சகட்டுமேனிக்குச் சொல்லுவது மேலோட்டப் பேச்சில் சரியென்றாலும், அறிவியல் என்று வரும்போது நுண்மைத்தன்மை வெளிப்படாது. minute (1/60), milli (1/1000), micro(1/1000000), nano(1/1000000000) என்ற நான்கிற்கும் வேறுபாடு காட்ட வேண்டும் என்பதால் minute என்பதை நுணுத்த என்றும், milli என்பதை நுல்லி(ய) என்றும், micro என்பதை நூக என்றும், nano நூண என்றும் சொல்லுவது நல்லது என்று சொல்லி வருகிறேன். minute changes என்பது நுணுத்த மாற்றங்கள் என்றும், milli flow என்பதை நுல்லிய வெள்ளம் என்றும், microwave oven என்பதை நூகலை அடுப்பு என்றும், microscope என்பதை நூகக் காண்பி என்றும், nano particles என்பதை நூணத் துகள்கள் என்றும் வேறு வேறு ஒட்டுக்களை (அதே பொழுது நூ என்ற ஒரே வேரிலே இருந்து தோன்றிய ஒட்டுக்களை) வைத்து விதப்பான வேறுபாடுகளைக் காட்டலாம்.

இதே போல நெஞ்சுத் துடிப்பைக் காட்டும் கருவியை துடிப்புக் காண்பி (stethoscope) என்று சொல்லலாம்.

இதே போல scope என்னும் பொதுமைக் கருத்திற்கு, கருவி காட்டும் "இ" என்னும் ஈற்றைத் தவிர்த்து, காண்பு என்றே வல்லமைப் பொருளில் சொல்லலாம். "இதற்கு மேல் ஆய்வு செய்ய, விரித்துச் சொல்ல, அதற்குக் காண்பு கிடையாது. There is no more scope to research and describe in an expanded manner. ஒரு பொருளுக்குக் காண்பு இருந்தால் தான் காட்சி நமக்குக் கிடைக்கும்.

மூன்றாவது சொல் risk

இதைப் பற்றி நான் உங்களிடம் நேரில் பேசும் போது கூறினேன். வழக்குச் சொல்லே சிவகங்கைப் பக்கம் இருக்கிறது. இக்கு என்ற சொல் இங்கு பெரிதும் பொருந்தும். "இதில் ஒரு இக்கும் கிடையாது. There is no risk in this". "உங்களிடம் இக்கான வேலையை நான் சொல்லவில்லை. I am not telling you a risky job". "நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு இக்கிக் கொள்ளுகிறீர்கள்? why do you risk yourself this much?"

நாலாவது சொல் communication. இதற்கு இணையாக வெறுமே தொடர்பு என்று சொல்லுவதில் எனக்கு ஒருப்பாடு கிடையாது. இங்கும் ஒரு பெரிய தொகுதி இருக்கிறது. முன்பு தமிழ் இணையத்திலோ, தமிழ் உலகத்திலோ இது பற்றிப் பேசியிருக்கிறோம். communication என்ற சொல்லைப் பார்ப்பதற்கு முன், அது தொடர்பான மற்ற சொற்களை வரிசையாகப் பார்க்க வேண்டும். அவை:

1. common (n,adj)
2. commune (n)
3. commune (v)
4. community (n)
5. communal (adj)
6. communism (n)
7. communion (n)
8. communique (n)
9. communicable (adj)
10. communicate (v)
11. communication (n)
12. ex-communication (n)

அடிப்படை வேர்ப் பொருள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டி, ஒரு etymological dictionary -யில் com (=together) + munis (=to share) என்று இருப்பதைப் பார்த்தேன். எல்லா இடங்களிலும் இப்படி உடைத்துப் பார்த்துப் பொருள் கொள்வது இந்தோ-ஈரோப்பிய மொழிகளுக்குப் பழக்கம். சிலபொழுது மூலம் தெரியாமல் இப்படிப் பிரிப்பது ஆழம் தெரியாமல் காலை விடுவது போல சிக்கலில் மாட்டிவிடும் என்பதால் என்னால் முற்றிலும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை. குறிப்பாக munis என்ற பிரிப்பைப் பற்றி எனக்கு மிகவே கேள்விக்குறி. இந்தச் சொற்கள் எல்லாம் ஒரு குழுவினரிடையே/ குழுவினரைப் பற்றிய சொற்களாகத் தான் தொடக்கத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும். இப்பொழுது குழுவைப் பற்றிய கருத்து உட்பொருளாக இருந்து அதே பொழுது வெளிப்படுவதில்லை. (அதாவது குழுவினருக்குள் மட்டும் இல்லாமல் யாரும் யாருக்கும் communicate செய்யலாம்.)

சரி, தமிழ் வேர்ப் பொருள் பார்ப்போம் என்று துணிந்தேன்.

தமிழில் 'குல்' என்னும் அடிவேரில் இருந்து கூடுதல், சேருதல், குவிதல் என்னும் பொருளில் பல சொற்கள் பிறந்திருக்கினறன. அவற்றில் பல இந்தோ-ஈரோப்பிய மொழிகளில் ஊடாடியும் வந்திருக்கின்றன. இங்கு தொடர்புள்ளதை மட்டும் குறிப்பிடுகிறேன்.

குல்-குள்-குழு-குழுமுதல்;
கும்முதல்=கூடுதல்;
கும்-கும்பு, கும்புதல்=கூடுதல், கும்பல்,
கும்-குமி-குவி, குமி - குமியல்,
குவிதல் = கூடுதல், கூம்புதல்,
கும்-குமு-குமுக்கு=கூட்டம்
குல்-குலம்=வீடு, tribe, clan etc.
கும்பு-குப்பு-குப்பம்=சிற்றூர், குப்பு - குப்பை, குப்பு-குப்பி
கும்-குமு-குமுதம் = பகலில் குவியும் ஆம்பல்

இதில் கும் என்னும் அடிச்சொல் com, con, col, cor, co என்று ஆங்கிலத்திலும், sym, syn, syl என்று கிரேக்கத்திலும், ஸம் என்று வட மொழியிலும் திரிந்து ஆயிரக்கணக்கான சொற்களைத் தோற்றுவித்துள்ளது. கும் என்னும் முன்னொட்டை வைத்தே ஏகப் பட்ட இணையான தமிழ்ச் சொற்களை உருவாக்கி விடலாம். ஆனால் ஏற்கனவே வேறு வகையில் சொற்கள் பழகி வந்திருந்தால் அவற்றை மாற்றுவது மிகக்கடினம். எது நிலைக்கும் என்று காலம் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும். துவிச் சக்கரம் போய் ஈருளியும் போய் மிதி வண்டி முடிவில் வரவில்லையா? கீழே நான் பரிந்துரிப்பவை எல்லாம், புழக்கத்தில் இருப்பவற்றை தூக்கித் தள்ளுபவை அல்ல. இவற்றையும் எண்ணிப் பார்க்கலாம் என்றே சொல்லுகிறேன்.

இப்பொழுது மேலே குறிப்பிட்ட சொல் வரிசையில் முதலில் பார்க்க வேண்டிய சொல் common.

இதற்கும் general என்பதற்கும் பொது என்ற சொல்லே இது நாள் வரை பயன்பட்டு வருகிறது. (எ.கா. Generally common people do not mind this mix up. பொதுவாகப் பொது மக்கள் இந்தக் கலப்பைப் பொருட்படுத்துவது இல்லை.) சீர்மை வேண்டும் என்று இன்றைக்குப் பொது என்னும் சொல்லை மாற்றப் புகுவது கிட்டத் தட்ட முடியாத கதை. ஒருவகையில் பார்த்தால் வேண்டாதது கூட என்று தோன்றும்.

அடுத்தது, commune (noun) - a group of people who live together, though not of the same family, and who share their lives and possessions. இந்தச் சொல்லுக்கு குமுகு என்ற சொல் தமிழ் பால் பற்றுக் கொண்ட சில பொதுவுடைமையாளர்கள் இடையே மிகச் சிறிதளவு பயன்பட்டு வருகிறது. (குமுன் என்றே சொல்லலாம் என்பது என் பரிந்துரை. 'கு-முன்' என்னும் தமிழ் ஒலிப்பு 'கு-ம்யுன்' என்று ஒலிப்பு மாறி 'கும்யுன்' என இந்தோ-ஈரோப்பிய மொழிகளில் பலுக்கப் படும். இந்த நடைமுறை விதியை நான் தலை கீழாகப் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன். மேலும் மற்ற ஈறுகள் சேர்ப்பதற்கும் 'குமுகு' என்பதைக் காட்டிலும் 'குமுன்' என்பது எளிதாக இருக்கும்.)

மூன்றாவது, commune (verb) (used with together) - to exchange thoughts, ideas or feelings . The friends were communing together until darkness fell. இரவு வரும்வரை நண்பர்கள் தங்களுக்குள் குமுந்து (அதாவது கலந்து) கொண்டிருந்தார்கள்.

நான்காவது, community. பெரிய அளவான குமுகு, தமிழில் அம் எனும் ஈறு சேர்த்துக் குமுகம் என்றாகும். அதாவது community (குமுகங்களின் ஆயம் குமுகாயம் = society). குமுகாயத்தைத் தான் அரை வட மொழியில் சம்>சமுது என்னும் முன்னொட்டை வைத்துச் சமுதாயம் என்று சில ஆண்டுகளின் முன் கூறிவந்தோம். இப்பொழுது பலரும் குமுகாயம் என்றே பரவலாகப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளனர். (குமுன் என்பதை ஒட்டி சொல்லாக்கினால் குமுனம் எனலாம். அதே பொழுது குமுகம் என்பதே நன்றாகத்தான் இருக்கிறது.)

ஐந்தாவது, communal= குமுனார்ந்த. (எ.கா. Such communal practices demean the society. அத்தகைய குமுனார்ந்த வழக்கங்கள் குமுகாயத்தையே இழிவு படுத்துகின்றன.)

ஆறாவது, communism = குமுனியம். பொது உடைமை என்ற சொல் ஊறிப் போன பிறகு மாற்ற முடியுமா என்பது ஐயப் பாடே.

ஏழாவது, communion = குமுனூர்வு (the state of sharing religious beliefs and practices; குமுனோடு ஊர்வது (ஒன்றுவது) குமுனூர்வு. எ.கா. our church is in communion with the pope - எங்கள் குறுக்கையம் சமயத் தந்தையோடு குமுனூர்ந்து இருக்கிறது.)

எட்டாவது, communique = குமுனிகை (அதே பொழுது, குமுகு/குமுன் என்னும் முன்னொட்டையே தவிர்த்து வெறுமே அறி(வி)க்கை, அல்லது தெரி(வி)க்கை என்று சொல்லலாம் என்றும் தோன்றுகிறது. அறிக்கை என்பது notice எனப் பழகும் போது, தெரிக்கை என்றே communique -ற்கு ஈடாகச் சொல்லலாம்)

ஒன்பதாவது, communicable = குமுனிக்கத் தக்க, குமுனிக்கும் (எ.கா. எய்ட்ஸ் ஒரு குமுனிக்கும் நோய் அல்ல. அது ஒருவரிடம் இருந்து மற்றவர்க்கு தொட்டாலே ஒட்டிக் கொள்ளும் நோய் அல்ல.) இதைப் படரும் என்று கூடச் சொல்லலாம்.

பத்து, மற்றும் பதினொன்றாவது, communicate, communication = குமுனிடு, குமுனீடு (வெளியிடு, முறையிடு என்பதைப் போன்ற சொல்லாக்கம்) (குமுன் என்னும் முன்னொட்டைத் தவிர்த்துப் பொருள் கொள்ள நினைத்தால் 'தெரிவி, தெரிவித்தல்' என்பதையே 'communicate, communication' என்பதற்கு இணையாகப் புழங்கலாம் என்று தோன்றுகிறது. இதே பொருளில் 'inform' என்று வந்தால் பரவாயில்லை. 'communication', 'inform' ஆகிய இரண்டிற்கும் 'to make known' என்ற பொருள் இருப்பதால், இது குழப்பம் தராது. அதே பொழுது, 'அறிவித்தல்' என்பது 'announce' என்பதற்குப் பழகி வரும் காரணத்தால், அதைப் பயன் படுத்த இயலாது.

தெரிதல் - to know; தெரிவித்தல் - to make known

எடுத்துக் காட்டான சில கூற்றுக்கள்:

I communicated to him - நான் அவரிடம் தெரிவித்தேன்.
His communication was very clear - அவருடைய தெரிவிப்பு மிகத் தெளிவாக இருந்தது.
I had communications with him - அவருக்குப் பல தெரிவிப்புகள் செய்திருந்தேன்.

இறுதியாக, ex-communication = குமுனீக்கம் (குல நீக்கம் என்பதும் கூட ஏற்புடையது தான்)

பல இடங்களிலும் communication என்பதற்குத் தொடர்பு எனும் சொல்லைப் பலரும் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இணையத்திலும் அதே சொல்லை வைத்துப் பலரும் தங்கள் கருத்தை வலியுறுத்தியிருந்தார்கள். தமிழகத்தில் நிலவும் ஆட்சித் தமிழும் அதை ஆதரித்திருக்கிறது. ஆனால் நான் வேறு படுகிறேன். எனக்கென்னவோ தொடர்பு என்பது contact என்பதற்குத் தான் மிகவும் சரி என்று படுகிறது.

tele-communications என்பதற்கு தொலைத் தொடர்பு எனச் சுருக்கமாக அழைக்கத் தலைப் பட்டாலும் அது tele contact என்று தான் பொருள் படுகிறது. அதைத் தொலைத் தெரிவிப்பு என்றால் என்ன? அதே பொழுது பாடமாக வந்தால், தொலைத் தெரிவிப்பியல் (tele-communications) என்றே கூறலாம்.

மொத்தத்தில் என் பரிந்துரை:

1. common (n,adj) - பொது
2. commune (n) - குமுன்
3. commune (v) - குமுதல்
4. community (n) - குமுகம்/குமுனம்
5. communal (adj) - குமுனார்ந்த
6. communism (n) - பொது உடைமை/ குமுனியம்
7. communion (n) - குமுனார்ந்த
8. communique (n) - தெரி(வி)க்கை/குமுனிகை
9. communicable (adj) - படரும்/குமுனிக்கத் தக்க, குமுனிக்கும்
10. communicate (v) - தெரிவி/குமுனிடு
11. communication (n) - தெரிவிப்பு/குமுனீடு
12. ex-communication (n)- குல நீக்கம்/ குமுனீக்கம்

கடைசியாக உள்ள சொல் procurement. ஒரு புதுக்கம் அல்லது விளைவிற்பிற்குத் தேவையான பொருள்களைத் தேடிக் கொண்டுவந்து சேர்த்தல் என்பதையே procurement என்ற சொல் தெரிவிக்கிறது. அதில் காசு கொடுத்து வாங்கியிருத்தல் என்பது பொருட்டல்ல. காசு கொடுக்காமல் பெற்றிருந்தாலும் அது procurement தான். procurement என்பது வாங்குதல் அல்ல. இங்கே cure கொண்டு தருதல் என்ற பொருளிலேயே வந்திருக்கிறது. கொண்டுதரல் என்ற வினை பிணைந்து சுருங்கி கொணர்தல் என்றே இப்பொழுதெல்லாம் புழங்கி வருகிறது. அந்தச் சொல்லே procure என்பதில் வரும் cure என்பதற்குச் சரியாக இருக்கும்.

procurement = முற்கொணரல்
can you procure this? இதை முற்கொணர முடியுமா?

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

ÒÈò¾¢ðÎ Á¡É¨¸ (project management)

«ñ¨Á¢ø ¿ñÀ÷ ´ÕÅ÷ project management ÀüȢ º¢Ä ¦º¡ü¸ÙìÌò ¾É¢Á¼Ä¢ø ¾Á¢Æ¡ì¸õ §¸ðÊÕó¾¡÷. «ÅÕìÌ «ÛôÀ¢Â ¾É¢Á¼ø, ÀÄÕìÌõ ¦À¡ÐÅ¢ø ÀÂýÀÎõ ±ýÀ¾¡ø þíÌ «ÛôÒ¸¢§Èý.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

«ýÒ¨¼Â£÷,

¿£í¸û §¸ðÊÕó¾ ¦º¡ü¸Ç¢ø ӾġÉÐ project. þó¾î ¦º¡ø§Ä¡Î, jet, jetty, jettyson, project (v), projective, projectively, projection, projectile, subject (v), subjective, subjectively, subjection, object (v), objection, objectionable, object (n), objective, objectively, reject (v), reject (n), rejection, conjecture (v), conjecture (n) ¬¸¢Â ¦º¡ü¸¨Ç ´Õ ¦¾¡Ì¾¢Â¡¸ô À¡÷츧ÅñÎõ. «ô¦À¡Øо¡ý ´ýÈ¢Â(uniform)¾¡¸î ¦º¡øÄ¡ì¸ ÓÊÔõ. ¾Á¢Æ¢ø ÀÄ §¿Ãõ ´Õ À̾¢¨Â ÁðÎõ À¡÷òÐÅ¢ðÎ ÁüÈ ¦¾¡¼÷ÒûÇ ¦º¡ü¸ÙìÌ «Ð ±ôÀÊ «¨ÁÔõ «øÄÐ þ¼Ú ¦ºöÔõ ±ýÚ À¡Ã¡Á§Ä§Â ´Õ À¡ò¾¢ ¸ðÎõ §À¡ì¸¢ø (compartmentalized approach) ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ì¸ ÓüÀθ¢§È¡õ.

§Á§Ä ¦¸¡ÎòÐûÇ ¦¾¡Ì¾¢Â¢ø ÅÕõ ´Õ ¦º¡øÄ¡É conjecture ÀüÈ¢ «ñ¨Á¢ø ¾¢Õ §Ã¡º¡ źóò ±ýÛ¨¼Â ŨÄôÀ¾¢Å¢ø §¸ðÊÕó¾¡÷. «¾üÌ «Ç¢ò¾ ÁÚ¦Á¡Æ¢Â¢ø þÕóÐ ÀÄÅü¨È Á£ñÎõ ±ÎòÐ ¯í¸ÙìÌ ÓýÅâ츢§Èý.

ӾĢø jet ±ýÈ ¦º¡ø¨Äô À¡÷ì¸ §ÅñÎõ. ¬í¸¢Äò¾¢ø ±È¢ ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ¾¡ý þÐ ÅÕ¸¢ÈÐ. þÐ Ó¾ýÓ¾ø ÒÆí¸¢Â ¬ñÎ 1420, "to prance, strut, swagger," from M.Fr. jeter "to throw, thrust," from L.L. jectare, abstracted from dejectare, projectare, etc., in place of L. jactare "toss about," freq. of jacere "to throw, cast," from PIE base *ye- "to do" (cf. Gk. iemi, ienai "to send, throw;" Hitt. ijami "I make"). Meaning "to sprout or spurt forth" is from 1692. The noun sense of "stream of water" is from 1696; that of "spout or nozzle for emitting water, gas, fuel, etc." is from 1825. Hence jet propulsion (1867) and the noun meaning "airplane driven by jet propulsion" (1944, from jet engine, 1943). The first one to be in service was the Ger. Messerschmitt Me 262. Jet stream is from 1947. Jet set first attested 1951, slightly before jet commuter plane flights began.

¾Á¢Æ¢ø Ðø ±ýÛõ §Å÷ þЧÀ¡ýÚ §ÁÄ¢ÎŨ¾ì ÌÈ¢ìÌõ. Ðø>¦¾ø>¦¾üÚ ±ýÚ ¾¢Ã¢Ôõ. ¦¾üÚ ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ý ÀÂýÀ¡ð¨¼ ӾĢü ÒâóÐ ¦¸¡û٧šõ.

¦¾üÚô Àø ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ «øÄÅ¡? «Ð ¦ÅÇ¢§Â ¿£ðÊì ¦¸¡ñÊÕìÌõ Àø. It is a tooth which is jetting out. ¦¾üÚ¾ø = ¦ÅÇ¢§Â ¿£ðÊì ¦¸¡ñÊÕó¾ø. ¦¾üÚ¸¢ýÈ Àø¨Ä "¦¾Úò¾¢ì ¦¸¡ñÎ þÕôÀ¾¡"¸×õ ¦º¡ø֧šõ. Ðø ±ýÈ §Åâø þÕóÐ ÐÕòоÖõ, ÐÚòоÖõ þ§¾ ¦À¡Õ¨Çì ÌÈ¢òÐî ¦º¡ü¸Ç¡ö ±Øõ. ¿£ðÊì ¦¸¡ñÊÕìÌõ ±Ð×õ ÐÕò¾¢ ¾¡ý. "ÐÕò¾¢ì¸¢Ï Åñ¼¡õ À¡Õ" ±ýÚ ¦ºý¨Éò¾Á¢Æ¢ø ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ þø¨Ä¡? ¿£÷ ¿¢¨Ä¢ø, ¬üÈ¢ø, ¸¼Ä¢ø, ¿¢Äõ ¿£ÕìÌû ¿£ðÊì ¦¸¡ñÎ þÕó¾¡Öõ «¨¾ò ÐÕò¾¢ ±ýÚ ¾¡ý ¦º¡ø֧šõ. ¸¡Å¢Ã¢ìÌõ, ̼ÓÕðÊìÌõ þ¨¼Â¢ø ¯ûÇ °÷ ¾¢ÕâóÐÕò¾¢. «ôÀáø À¡¼ô¦ÀüÈ ¾Äõ. Á¢ġÎШÈìÌ «Õ¸¢ø ¯ûÇ Ìò¾¡Äõ ±ýÈ ¾Äõ ¾¢ÕòÐÕò¾¢ ±ýÚ «¨Æì¸ô ÀÎõ. º¢Å¦¿È¢ì ÌÃÅ÷ ¿¡øÅáÖõ À¡¼ô¦ÀüÈ ¾Äõ. ÐÕò¾¢ ±ýÀÐ §ÅÚ ´ýÚÁ¢ø¨Ä. ¬í¸¢Äò¾¢ø ¦º¡øÖõ jetty ¾¡ý. This can be a river jetty or sea jetty. Any harbour can have a jetty. ±ó¾ò ШÈÓ¸ò¾¢Öõ ÐÕò¾¢ þÕì¸Ä¡õ.

ÐÕòÐ>ÐÕò¾¢ = jetty

1418, from O.Fr. jetee "a jetty, a projecting part of a building," from fem. pp. of jeter "to throw" (see jet (v.)). Notion is of a structure "thrown out" past what surrounds it.

¦¾üÚ¾ø ±ýÈ Å¢¨É¡ø¨ÄÔõ, ÒÈ ±ýÈ Óý¦É¡ð¨¼Ôõ ¨ÅòÐ, project (v), projective, projectively, projection, projectile ±ýÀÅüÈ¢üÌ Ó¨È§Â ÒÈò¦¾üÚ, ÒÈò¦¾üÈ¡É, ÒÈò¦¾üÈ¡¸, ÒÈò¦¾üÈõ, ÒÈò¦¾üÚ ±ýÚ ¦º¡øÄÄ¡õ. ´§Ã ¦º¡ø º¢Ä§À¡Ð Å¢¨É¡¸×õ ÁüÈ §À¡Ð ¦ÀÂá¸×õ ¬ûž¢ø Å¢ÂôÀ¢ø¨Ä.

Ðø ±ýÛõ §Å÷ Ðø>¾ø>¾ûÙ ±ýÚõ ¾¢Ã¢Ôõ. þ¨¾ô ÀÂýÀÎò¾¢ ±üÈ¢ò ¾ûÙ = jettyson ±ýÚ ¬ÇÓÊÔõ.

1425 (n.) "act of throwing overboard," from Anglo-Fr. getteson, from O.Fr. getaison "act of throwing (goods overboard)," especially to lighten a ship in distress, from L.L. jactionem (nom. jactatio), from jactatus, pp. of jectare "toss about" (see jet (v.)). The verb is first attested 1848.

þÉ¢ò ¦¾üÚ ±ýÀÐ ¾¢üÚ ±É×õ ¾¢Ã¢Ôõ. ¯¼õÀ¢ø «øÄÐ ¬¨¼Â¢ø ¾¢üÚò ¾¢üÈ¡¸ «Ãò¾ì ¸¨È (blood stain) þÕ츢ÈÐ ±ýÚ ¦º¡øÖõ §À¡Ð þôÀÊ ¦¾üÈ¢ò ¦¾Ã¢Å¨¾§Â ÌȢ츢§È¡õ. «ó¾ò ¾¢ü§È ºüÚ ¦À⾡¸ þÕó¾¡ø «¨¾ò ¾¢ðÎ ±ýÚ ¦º¡ø֧šõ. "«§¾¡, «ó¾ Á½ø ¾¢ðÊø ¾¡ý «ó¾ì Ìʨº þÕó¾Ð." "¬üÈ¢ý ¿ÎÅ¢ø ¾¢ðÎì¸û ¯ûÇÉ." ¿¢Äò¾¢ý ¿ÎÅ¢ø ¾¢ðÎì¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌÅÐ þó¾ì ¸¡Äô ÀÆì¸õ. There is a petrochemical project in Manali. þ¨¾î ¦º¡øžüÌò ¾¢ðÎ ±ýÀ¨¾ò¾¡ý §º÷ì¸ÓÊÔõ. ²¦ÉýÈ¡ø þÐ ¦ÀâÂÐ «øÄÅ¡?

project (n) = ÒÈò¾¢ðÎ; Á½Ä¢Â¢ø ´Õ À¡¨È§Å¾¢Âø ÒÈò¾¢ðÎ ¯ûÇÐ. [¾¢ðÊø þÕóÐ ¾¢ð¼õ ±ýÀ¨¾ ¯ñ¼¡ì¸¢ «¨¾ plan, project, scheme, act þýÛõ ±ý¦Éýɧš ÀÄÅüÈ¢üÌ ´Õ para-acetamol §À¡Ä "º÷ŧḠ¿¢Å¡Ã½¢"¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢§È¡õ. ÐøÄ¢Âõ (pecision) À¡÷측¾¾¡ø, ¾Á¢Æ¢ø ±¨¾Ôõ ¦º¡øÄ ÅáР±ýÚ þÐ §À¡ýÈÅüÈ¡ø ¿¡§Á ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡û¸¢§È¡õ. §¿Ãõ ¦ºÄÅÆ¢ò¾¡ø ±¨¾Ôõ ¦ºöÂÓÊÔõ. ±ýÉ, ¦¸¡ïºõ Ţ⚸ô À¡÷츧ÅñÎõ, «ùÅÇ× ¾¡ý.]

þÉ¢ «Îò¾ ¦¾¡Ì¾¢ subject (v), subjective, subjectively, subjection. þ¨¾ «¸õ ±ýÈ Óý¦É¡ð¨¼ ¨ÅòÐ ±Ç¢¾¡¸ «¸ò¦¾üÚ, «¸ò¦¾üÈ¡É, «¸ò¦¾üÈ¡¸, «¸ò¦¾üÈõ ±ýÚ ¦º¡øĢŢ¼Ä¡õ. «§¾ ¦À¡ØÐ subject (n) ±ýÀ¨¾ò ¦¾üÚ ¨ÅòÐî ¦º¡øÄÓÊ¡Ð. «¨¾ «¸ò¾¢ðÎ ±ýÚ ¦º¡øÄÄ¡õ. º¢Ä§À¡Ð «¸ò¾£Î ±ýÚõ ¿¡ý ¦º¡øĢ¢Õ츢§Èý. «¨¾ì ¸¡ðÊÖõ «¸ò¾¢ðÎ ±ýÀÐ þýÛõ ¯¸ó¾Ð ±ýÚ þô§À¡Ð ÀâóШÃ츢§Èý. what is the subject matter of this discussion? þó¾ ¯¨Ã¡¼Ä¢ø «¸ò¾¢ðÎô ¦À¡Õû ±ýÉ? How many subjects you have taken? ±ùÅÇ× «¸ò¾¢ðθ¨Ç ¿£ ±Îò¾¢Õ츢ȡö? (þ¾üÌô À¡¼õ ±ýÈ ¦º¡ø¨Ä þô§À¡Ð ÀÂýÀÎòи¢§È¡õ. subject, study, lesson ±É ±øÄ¡ÅüÈ¢üÌõ ´§Ã ¦º¡ø¨Äô ÀÂýÀÎò¾¢ ¦Á¡Æ¢ ¿¨¼¨Â ÁØí¸ÊòÐì ¦¸¡ñÊÕ츢§È¡õ.)

ãýÈ¡ÅÐ ¦¾¡Ì¾¢ object (v), objection, objectionable þ¨¾ ÁÚò¦¾üÚ, ÁÚò¦¾üÈõ, ÁÚò¦¾üÈ¡É ±ýÚ ¦º¡øÄÄ¡õ. §ÀîÍÅÆ츢ø ±üÚ ±ýÀ¨¾ Å¢Îò§¾ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ. þ¼õ, ¦À¡Õû, ²Åø À¡÷òÐ «¨¾ «ôÀÊî ÍÕì¸Ä¡õ. ¾ÅÚ þø¨Ä. º¢Ä ºð¼ ¬Å½í¸Ç¢ø «ôÀÊ ±Ø¾ ÓÊ¡Ð. ¦ÅÚõ ÁÚôÒ ±ýÀÐ ¾ð¨¼Â¡¸ þÕìÌõ.

þÉ¢ object (n), objective, objectively ±ýÈ ¦¾¡Ì¾¢. þí§¸ ¦ÅÇ¢/«øÄÐ ¦À¡Ð ±ýÈ Óý¦É¡ð¨¼ þ¼ò¾¢üÌò ¾Ìó¾¡ü §À¡ø ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ. ¦ÅÇ¢ò¾¢ðÎ, ¦ÅÇ¢ò¾¢ð¼¡É, ¦ÅÇ¢ò¾¢ð¼¡¸ (¦À¡Ðò¾¢ðÎ, ¦À¡Ðò¾¢ð¼¡É, ¦À¡Ðò¾¢ð¼¡¸) ±ýÀ¨Å þÂøÀ¡¸ «¨ÁÔõ.

«Îò¾Ð reject (v), reject (n), rejection, þíÌ Å¢ÄìÌ ±ýÈ Å¢¨É§Â Óý¦É¡ð¼¡¸ «¨ÁÔõ. Å¢Ä즸üÚ, Å¢Ä즸üÚ, Å¢Ä즸üÈõ. §Á§Ä ¦º¡ýÉ ÁÚô¨Àô §À¡Ä ±üÚ ±ýÈ Å¢¨É¨Â Å¢ÎòÐî ÍÕ츢Ôõ º¢Ä§À¡Ð¸Ç¢ø ¦º¡øÄÄ¡õ.

ÓÊÅ¡¸ conjecture -ìÌ ÅÕ¸¢§Èý. þ¾üÌî ¦º¡üÀ¢ÈôÀ¢Âø «¸ÃӾĢ c.1384, from L. conjectura "conclusion, interpretation," from conjectus, pp. of conicere "to throw together," from com- "together" + jacere "to throw." Originally of interpretation of signs and omens; sense of "forming of opinion without proof" is 1535 ±ýÚ ÌÈ¢ôÒò ¾Õõ.

ÌõÓ¾ø ±ýÈ Å¢¨É¢ø þÕóÐ Ìõ ±ýÈ Óý¦É¡ðÎ ÅÕõ ±ýÈ¡Öõ þí§¸ ¦º¡øÖžüÌ ±Ç¢¾¡ö §º÷¾ø ±ýÈ Å¢¨É¨Âô À¢ÄÄ¡õ. þÉ¢ ¦¾üÚ ±ýÈ Å¢¨É¢ø Ó¾ø ¦Áö¨Â ¿£ì¸¢Ôõ ¾Á¢Æ¢ø «§¾ ¦À¡Õû ÅÕõ. þó¾ô ÀÆì¸õ ¾Á¢Æ¢ø ¦¿Î¿¡ð¸û ¯ñÎ. «¾¡ÅÐ ±üÚ ±ýÈ¡Öõ ¾ûÙ ±ýÈ ¦À¡Õû ÅÕõ. "«Åý Àó¨¾ ±üȢɡý (±ò¾¢É¡ý)" ±ýÈ ¬ðº¢¨Âô À¡Õí¸û. ±üÚ ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ý Óý¦É¡Ä¢ ¿£ñÎ ²üÚ ±ýÚõ ÅÕõ. þÐ×õ ¾ûÙÅÐ ¾¡ý. ¬É¡ø §Á§Ä ¾ûÙÅÐ ±ýÈ ¦À¡Õ¨Çì ¦¸¡ûÙõ. ²üÚ ±ýÀÐ ¦ÀÂ÷¡øÄ¡Ôõ «¨ÁÔõ.

conjecture (v), conjecture (n)
§º÷ó§¾üÚ, §º÷ó§¾üÚ

¦¾üÚ ±ýÀ¨¾ô §À¡Ä ¦¿üÚ>¦¿üÈ¢ ±ýÀÐõ Ó¸ò¾¢ø ÓýÅóÐ §Á¼¡ö þÕìÌõ À̾¢¨Âì ÌÈ¢ìÌõ. ¿¸Ã, Á¸Ãô §À¡Ä¢Â¢ø ¦¿üÚ ¦ÁüÚ ¬¸¢ ¦ÁüÚ>§ÁüÚ>§ÁðÎ ±ýÚõ §ÁüÌ ±ýÚõ ¾¢Ã¢óÐ §ÁðÎô À̾¢¨ÂÔõ, §Áø>§ÁÎ ±ýÈ ¦º¡ø¨ÄÔõ ¯ÕÅ¡ìÌõ. þýÛõ ÀÄ ´ôÒî ¦º¡ü¸¨Ç ±ÎòÐì ÜÈÄ¡õ. «ôÒÈõ ±øÄ¡Á¡öô ¦ÀâР¿£ñÎÅ¢Îõ.

«ÎòÐ ¿£í¸û ¦¸¡Îò¾ ¦º¡ø scope. «ÇţΠ±ýÀÐ Á¡ó¾ Å¡úÅ¢ø ¸ñ ±ýÛõ ÒÄÉ¡ø ¾¡ý ӾĢø ¿¼ì¸¢ÈÐ. When we say what is the scope, we mean how much of details we can see or indicate. «¾¡ÅÐ ±ùÅÇ× ¸¡½ìÜÎõ ±ý§È ¦À¡Õû ¦¸¡ûÙ¸¢§È¡õ. ¦º¡øÖžüÌ, ¬öžüÌ, Å¢ÇìÌžüÌ, ŢâôÀ¾üÌ scope ¸¢¨¼Â¡Ð ±ýÈ¡ø ¸¡ðΞüÌ «íÌ ´ýÚõ þø¨Ä ±ýÚ ¦À¡Õû. ¸ñÏìÌò ¦¾Ã¢ÅÐ ¸¡ðº¢ ±ýÈ¡Öõ, ¿õÓ¨¼Â ¸ðÒÄý (¸¡Ï¸¢ýÈ ÒÄý) ¾¢ÈÛìÌ §Áø ´ýÚ þÕìÌÁ¡É¡ø «¨¾ì ¸¡½ ¿ÁìÌì ¸ÕÅ¢ §¾¨ÅôÀθ¢ÈÐ. ¦¾¡¨ÄÅ¢ø þÕôÀ¨¾ì ¸¡½ ¯¾×õ ¸ÕÅ¢ telescope. þÐ §À¡Ä ÀÄ scope ¸û ¯ûÇÉ.

þó¾ scope ¸¨Ç ±øÄ¡õ þп¡û Ũà ¾ýÅ §¿¡ì¸¢§Ä§Â ¾Á¢Æ¢ø À¡÷òÐ "§¿¡ì¸¢" ±ýÚ ¦º¡øÄ¢ Åó¾¡÷¸û. ¬É¡ø §¿¡ì¸¢ ±ýÈ ¦º¡ø, Á¡ó¾¨Éô §À¡Ä, ¾¡É¡¸ §¿¡ìÌõ ¾ý¨Á ¦¸¡ñ¼¨Å¸ÙìÌ ÁðΧÁ ¯ûÇ ¾ýÅ¢¨Éî ¦º¡ø. þ¨¾ì ¸ÕÅ¢¸ÙìÌõ ¿£ðÊî ¦º¡øÖõ ¬ðº¢ ¾ÅÚ ±ýÀÐ ±ý Å¡¾õ. §¿¡ì̾ø, ¸¡Ï¾ø, À¡÷ò¾ø, ŢƢò¾ø ±ýÈ Å¢¨É¡ü¸û ¾ýÅ¢¨Éî ¦º¡ü¸û. þí§¸ §¿¡ì̾ø («øÄÐ ¸¡Ï¾ø) ±ýÈ ¾ýÅ¢¨Éî ¦º¡øÄ¢üÌ Á¡È¡¸ì ¸¡ñÀ¢ò¾ø §À¡ýÈ À¢ÈÅ¢¨Éî ¦º¡ø§Ä ÀÂýÀ¼ §ÅñÎõ. «ô¦À¡ØÐ ¾¡ý ¸ÕÅ¢ ±ýÈ ¯ð¦À¡Õ¨Ç Å¢¾ôÀ¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ. ±É§Å, ¦¾¡¨Ä¨Âì ¸¡ñÀ¢ôÀÐ ¦¾¡¨Ä측ñÀ¢ (telescope) ±ýÚ ¦º¡øÖŧ¾ ºÃ¢ ±ýÚ ¿¢¨É츢§Èý.

«ÎòÐ microscope ±ýÀ¾üÌô §À¡ÌÓýÉ¡ø, ´Õ º¢Ä Óý¦É¡ðÎ츨Çî º¸ðΧÁÉ¢ìÌ ´§Ã ¦º¡ø¨Ä ¨ÅòÐ "Ñϸ" ±ýÚ À¢¨Æ¡¸î ¦º¡øÖŨ¾ô ÀüÈ¢ þíÌ ¿¡ý ¯¨Ãì¸ §ÅñÎõ. þôÀÊ º¸ðΧÁÉ¢ìÌî ¦º¡øÖÅÐ §Á§Ä¡ð¼ô §Àø ºÃ¢¦ÂýÈ¡Öõ, «È¢Å¢Âø ±ýÚ ÅÕõ§À¡Ð Ññ¨Áò¾ý¨Á ¦ÅÇ¢ôÀ¼¡Ð. minute (1/60), milli (1/1000), micro(1/1000000), nano(1/1000000000) ±ýÈ ¿¡ý¸¢üÌõ §ÅÚÀ¡Î ¸¡ð¼ §ÅñÎõ ±ýÀ¾¡ø minute ±ýÀ¨¾ ÑÏò¾ ±ýÚõ, milli ±ýÀ¨¾ ÑøÄ¢(Â) ±ýÚõ, micro ±ýÀ¨¾ Ḡ±ýÚõ, nano á½ ±ýÚõ ¦º¡øÖÅÐ ¿øÄÐ ±ýÚ ¦º¡øÄ¢ ÅÕ¸¢§Èý. minute changes ±ýÀÐ ÑÏò¾ Á¡üÈí¸û ±ýÚõ, milli flow ±ýÀ¨¾ ÑøĢ ¦ÅûÇõ ±ýÚõ, microwave oven ±ýÀ¨¾ á¸¨Ä «ÎôÒ ±ýÚõ, microscope ±ýÀ¨¾ á¸ì ¸¡ñÀ¢ ±ýÚõ, nano particles ±ýÀ¨¾ á½ò иû¸û ±ýÚõ §ÅÚ §ÅÚ ´ðÎì¸¨Ç («§¾ ¦À¡ØÐ á ±ýÈ ´§Ã §Åâ§Ä þÕóÐ §¾¡ýȢ ´ðÎ츨Ç) ¨ÅòРŢ¾ôÀ¡É §ÅÚÀ¡Î¸¨Çì ¸¡ð¼Ä¡õ.

þ§¾ §À¡Ä ¦¿ïÍò ÐÊô¨Àì ¸¡ðÎõ ¸ÕÅ¢¨Â ÐÊôÒì ¸¡ñÀ¢ (stethoscope) ±ýÚ ¦º¡øÄÄ¡õ.

þ§¾ §À¡Ä scope ±ýÛõ ¦À¡Ð¨Áì ¸Õò¾¢üÌ, ¸ÕÅ¢ ¸¡ðÎõ "þ" ±ýÛõ ®ü¨Èò ¾Å¢÷òÐ, ¸¡ñÒ ±ý§È ÅøĨÁô ¦À¡ÕÇ¢ø ¦º¡øÄÄ¡õ. "þ¾üÌ §Áø ¬ö× ¦ºöÂ, ŢâòÐî ¦º¡øÄ, «¾üÌì ¸¡ñÒ ¸¢¨¼Â¡Ð. There is no more scope to research and describe in an expanded manner. ´Õ ¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ñÒ þÕó¾¡ø ¾¡ý ¸¡ðº¢ ¿ÁìÌì ¸¢¨¼ìÌõ.

ãýÈ¡ÅÐ ¦º¡ø risk

þ¨¾ô ÀüÈ¢ ¿¡ý ¯í¸Ç¢¼õ §¿Ã¢ø §ÀÍõ §À¡Ð ÜÈ¢§Éý. ÅÆìÌî ¦º¡ø§Ä º¢Å¸í¨¸ô Àì¸õ þÕ츢ÈÐ. þìÌ ±ýÈ ¦º¡ø þíÌ ¦ÀâÐõ ¦À¡ÕóÐõ. "þ¾¢ø ´Õ þìÌõ ¸¢¨¼Â¡Ð. There is no risk in this". "¯í¸Ç¢¼õ þì¸¡É §Å¨Ä¨Â ¿¡ý ¦º¡øÄÅ¢ø¨Ä. I am not telling you a risky job". "¿£í¸û ²ý þùÅÇ× þì¸¢ì ¦¸¡ûÙ¸¢È£÷¸û? why do you risk yourself this much?"

¿¡Ä¡ÅÐ ¦º¡ø communication. þ¾üÌ þ¨½Â¡¸ ¦ÅÚ§Á ¦¾¡¼÷Ò ±ýÚ ¦º¡øÖž¢ø ±ÉìÌ ´ÕôÀ¡Î ¸¢¨¼Â¡Ð. þíÌõ ´Õ ¦Àâ ¦¾¡Ì¾¢ þÕ츢ÈÐ. ÓýÒ ¾Á¢ú þ¨½Âò¾¢§Ä¡, ¾Á¢ú ¯Ä¸ò¾¢§Ä¡ þÐ ÀüÈ¢ô §Àº¢Â¢Õ츢§È¡õ. communication ±ýÈ ¦º¡ø¨Äô À¡÷ôÀ¾üÌ Óý, «Ð ¦¾¡¼÷À¡É ÁüÈ ¦º¡ü¸¨Ç Å⨺¡¸ô À¡÷ì¸ §ÅñÎõ. «¨Å:

1. common (n,adj)
2. commune (n)
3. commune (v)
4. community (n)
5. communal (adj)
6. communism (n)
7. communion (n)
8. communique (n)
9. communicable (adj)
10. communicate (v)
11. communication (n)
12. ex-communication (n)

«ÊôÀ¨¼ §Å÷ô ¦À¡Õû ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÊ, ´Õ etymological dictionary -¢ø com (=together) + munis (=to share) ±ýÚ þÕôÀ¨¾ô À¡÷ò§¾ý. ±øÄ¡ þ¼í¸Ç¢Öõ þôÀÊ ¯¨¼òÐô À¡÷òÐô ¦À¡Õû ¦¸¡ûÅÐ þ󧾡-®§Ã¡ôÀ¢Â ¦Á¡Æ¢¸ÙìÌô ÀÆì¸õ. º¢Ä¦À¡ØÐ ãÄõ ¦¾Ã¢Â¡Áø þôÀÊô À¢Ã¢ôÀÐ ¬Æõ ¦¾Ã¢Â¡Áø ¸¡¨Ä Å¢ÎÅÐ §À¡Ä º¢ì¸Ä¢ø Á¡ðÊÅ¢Îõ ±ýÀ¾¡ø ±ýÉ¡ø ÓüÈ¢Öõ ²üÚì ¦¸¡ûÇ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ÌÈ¢ôÀ¡¸ munis ±ýÈ À¢Ã¢ô¨Àô ÀüÈ¢ ±ÉìÌ Á¢¸§Å §¸ûÅ¢ìÌÈ¢. þó¾î ¦º¡ü¸û ±øÄ¡õ ´Õ ÌØÅ¢É⨼§Â/ ÌØŢɨÃô ÀüȢ ¦º¡ü¸Ç¡¸ò ¾¡ý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢ø þÕó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. þô¦À¡ØÐ ÌبÅô ÀüȢ ¸ÕòÐ ¯ð¦À¡ÕÇ¡¸ þÕóÐ «§¾ ¦À¡ØÐ ¦ÅÇ¢ôÀΞ¢ø¨Ä. («¾¡ÅÐ ÌØÅ¢ÉÕìÌû ÁðÎõ þøÄ¡Áø ¡Õõ ¡ÕìÌõ communicate ¦ºöÂÄ¡õ.)

ºÃ¢, ¾Á¢ú §Å÷ô ¦À¡Õû À¡÷ô§À¡õ ±ýÚ Ð½¢ó§¾ý.

¾Á¢Æ¢ø 'Ìø' ±ýÛõ «Ê§Åâø þÕóÐ Üξø, §ºÕ¾ø, ÌÅ¢¾ø ±ýÛõ ¦À¡ÕÇ¢ø ÀÄ ¦º¡ü¸û À¢Èó¾¢Õ츢ÉÈÉ. «ÅüÈ¢ø ÀÄ þ󧾡-®§Ã¡ôÀ¢Â ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø °¼¡ÊÔõ Åó¾¢Õ츢ýÈÉ. þíÌ ¦¾¡¼÷ÒûǨ¾ ÁðÎõ ÌÈ¢ôÀ¢Î¸¢§Èý.

Ìø-Ìû-ÌØ-ÌØÓ¾ø;
ÌõÓ¾ø=Üξø;
Ìõ-ÌõÒ, ÌõÒ¾ø=Üξø, ÌõÀø,
Ìõ-ÌÁ¢-ÌÅ¢, ÌÁ¢ - ÌÁ¢Âø,
ÌÅ¢¾ø = Üξø, ÜõÒ¾ø,
Ìõ-ÌÓ-ÌÓìÌ=Üð¼õ
Ìø-ÌÄõ=Å£Î, tribe, clan etc.
ÌõÒ-ÌôÒ-ÌôÀõ=º¢üê÷, ÌôÒ - Ìô¨À, ÌôÒ-ÌôÀ¢
Ìõ-ÌÓ-ÌÓ¾õ = À¸Ä¢ø ÌÅ¢Ôõ ¬õÀø

þ¾¢ø Ìõ ±ýÛõ «Ê¡ø com, con, col, cor, co ±ýÚ ¬í¸¢Äò¾¢Öõ, sym, syn, syl ±ýÚ ¸¢§Ãì¸ò¾¢Öõ, …õ ±ýÚ Å¼ ¦Á¡Æ¢Â¢Öõ ¾¢Ã¢óÐ ¬Â¢Ãì¸½ì¸¡É ¦º¡ü¸¨Çò §¾¡üÚÅ¢òÐûÇÐ. Ìõ ±ýÛõ Óý¦É¡ð¨¼ ¨Åò§¾ ²¸ô Àð¼ þ¨½Â¡É ¾Á¢úî ¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢 Å¢¼Ä¡õ. ¬É¡ø ²ü¸É§Å §ÅÚ Å¨¸Â¢ø ¦º¡ü¸û ÀƸ¢ Åó¾¢Õó¾¡ø «Åü¨È Á¡üÚÅÐ Á¢¸ì¸ÊÉõ. ±Ð ¿¢¨ÄìÌõ ±ýÚ ¸¡Äõ ¾¡ý À¾¢ø ¦º¡øÄ §ÅñÎõ. ÐÅ¢î ºì¸Ãõ §À¡ö ®ÕÇ¢Ôõ §À¡ö Á¢¾¢ ÅñÊ ÓÊÅ¢ø ÅÃÅ¢ø¨Ä¡? ¸£§Æ ¿¡ý ÀâóÐâôÀ¨Å ±øÄ¡õ, ÒÆì¸ò¾¢ø þÕôÀÅü¨È à츢ò ¾ûÙÀ¨Å «øÄ. þÅü¨ÈÔõ ±ñ½¢ô À¡÷ì¸Ä¡õ ±ý§È ¦º¡øÖ¸¢§Èý.

þô¦À¡ØÐ §Á§Ä ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¦º¡ø Å⨺¢ø ӾĢø À¡÷ì¸ §ÅñÊ ¦º¡ø common.

þ¾üÌõ general ±ýÀ¾üÌõ ¦À¡Ð ±ýÈ ¦º¡ø§Ä þÐ ¿¡û Ũà ÀÂýÀðÎ ÅÕ¸¢ÈÐ. (±.¸¡. Generally common people do not mind this mix up. ¦À¡ÐÅ¡¸ô ¦À¡Ð Áì¸û þó¾ì ¸Äô¨Àô ¦À¡ÕðÀÎòÐÅÐ þø¨Ä.) º£÷¨Á §ÅñÎõ ±ýÚ þý¨ÈìÌô ¦À¡Ð ±ýÛõ ¦º¡ø¨Ä Á¡üÈô ÒÌÅÐ ¸¢ð¼ò ¾ð¼ ÓÊ¡¾ ¸¨¾. ´ÕŨ¸Â¢ø À¡÷ò¾¡ø §Åñ¼¡¾Ð ܼ ±ýÚ §¾¡ýÚõ.

«Îò¾Ð, commune (noun) - a group of people who live together, though not of the same family, and who share their lives and possessions. þó¾î ¦º¡øÖìÌ ÌÓÌ ±ýÈ ¦º¡ø ¾Á¢ú À¡ø ÀüÚì ¦¸¡ñ¼ º¢Ä ¦À¡Ðר¼¨Á¡Ç÷¸û þ¨¼§Â Á¢¸î º¢È¢¾Ç× ÀÂýÀðÎ ÅÕ¸¢ÈÐ. (ÌÓý ±ý§È ¦º¡øÄÄ¡õ ±ýÀÐ ±ý ÀâóШÃ. 'Ì-Óý' ±ýÛõ ¾Á¢ú ´Ä¢ôÒ 'Ì-õÔý' ±ýÚ ´Ä¢ôÒ Á¡È¢ 'ÌõÔý' ±É þ󧾡-®§Ã¡ôÀ¢Â ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ÀÖì¸ô ÀÎõ. þó¾ ¿¨¼Ó¨È Å¢¾¢¨Â ¿¡ý ¾¨Ä ¸£Æ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ þÕ츢§Èý. §ÁÖõ ÁüÈ ®Ú¸û §º÷ôÀ¾üÌõ 'ÌÓÌ' ±ýÀ¨¾ì ¸¡ðÊÖõ 'ÌÓý' ±ýÀÐ ±Ç¢¾¡¸ þÕìÌõ.)

ãýÈ¡ÅÐ, commune (verb) (used with together) - to exchange thoughts, ideas or feelings . The friends were communing together until darkness fell. þÃ× ÅÕõŨà ¿ñÀ÷¸û ¾í¸ÙìÌû ÌÓóÐ («¾¡ÅÐ ¸ÄóÐ) ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷¸û.

¿¡ý¸¡ÅÐ, community. ¦Àâ «ÇÅ¡É ÌÓÌ, ¾Á¢Æ¢ø «õ ±Ûõ ®Ú §º÷òÐì ÌÓ¸õ ±ýÈ¡Ìõ. «¾¡ÅÐ community (ÌÓ¸í¸Ç¢ý ¬Âõ ÌÓ¸¡Âõ = society). ÌÓ¸¡Âò¨¾ò ¾¡ý «¨Ã ż ¦Á¡Æ¢Â¢ø ºõ>ºÓÐ ±ýÛõ Óý¦É¡ð¨¼ ¨ÅòÐî ºÓ¾¡Âõ ±ýÚ º¢Ä ¬ñθǢý Óý ÜÈ¢Å󧾡õ. þô¦À¡ØÐ ÀÄÕõ ÌÓ¸¡Âõ ±ý§È ÀÃÅÄ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ò ¦¾¡¼í¸¢ÔûÇÉ÷. (ÌÓý ±ýÀ¨¾ ´ðÊ ¦º¡øġ츢ɡø ÌÓÉõ ±ÉÄ¡õ. «§¾ ¦À¡ØÐ ÌÓ¸õ ±ýÀ§¾ ¿ýÈ¡¸ò¾¡ý þÕ츢ÈÐ.)

³ó¾¡ÅÐ, communal= ÌÓÉ¡÷ó¾. (±.¸¡. Such communal practices demean the society. «ò¾¨¸Â ÌÓÉ¡÷ó¾ ÅÆì¸í¸û ÌÓ¸¡Âò¨¾§Â þÆ¢× ÀÎòи¢ýÈÉ.)

¬È¡ÅÐ, communism = ÌÓÉ¢Âõ. ¦À¡Ð ¯¨¼¨Á ±ýÈ ¦º¡ø °È¢ô §À¡É À¢ÈÌ Á¡üÈ ÓÊÔÁ¡ ±ýÀÐ ³Âô À¡§¼.

²Æ¡ÅÐ, communion = ÌÓë÷× (the state of sharing religious beliefs and practices; ÌӧɡΠ°÷ÅÐ (´ýÚÅÐ) ÌÓë÷×. ±.¸¡. our church is in communion with the pope - ±í¸û ÌÚ쨸Âõ ºÁÂò ¾ó¨¾§Â¡Î ÌÓë÷óÐ þÕ츢ÈÐ.)

±ð¼¡ÅÐ, communique = ÌÓÉ¢¨¸ («§¾ ¦À¡ØÐ, ÌÓÌ/ÌÓý ±ýÛõ Óý¦É¡ð¨¼§Â ¾Å¢÷òÐ ¦ÅÚ§Á «È¢(Å¢)쨸, «øÄÐ ¦¾Ã¢(Å¢)쨸 ±ýÚ ¦º¡øÄÄ¡õ ±ýÚõ §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ. «È¢ì¨¸ ±ýÀÐ notice ±Éô ÀÆÌõ §À¡Ð, ¦¾Ã¢ì¨¸ ±ý§È communique -üÌ ®¼¡¸î ¦º¡øÄÄ¡õ)

´ýÀ¾¡ÅÐ, communicable = ÌÓÉ¢ì¸ò ¾ì¸, ÌÓÉ¢ìÌõ (±.¸¡. ±öðŠ ´Õ ÌÓÉ¢ìÌõ §¿¡ö «øÄ. «Ð ´ÕÅâ¼õ þÕóÐ ÁüÈÅ÷ìÌ ¦¾¡ð¼¡§Ä ´ðÊì ¦¸¡ûÙõ §¿¡ö «øÄ.) þ¨¾ô À¼Õõ ±ýÚ Ü¼î ¦º¡øÄÄ¡õ.

ÀòÐ, ÁüÚõ À¾¢¦É¡ýÈ¡ÅÐ, communicate, communication = ÌÓÉ¢Î, ÌÓɣΠ(¦ÅǢ¢Î, Ó¨È¢Π±ýÀ¨¾ô §À¡ýÈ ¦º¡øÄ¡ì¸õ) (ÌÓý ±ýÛõ Óý¦É¡ð¨¼ò ¾Å¢÷òÐô ¦À¡Õû ¦¸¡ûÇ ¿¢¨Éò¾¡ø '¦¾Ã¢Å¢, ¦¾Ã¢Å¢ò¾ø' ±ýÀ¨¾§Â 'communicate, communication' ±ýÀ¾üÌ þ¨½Â¡¸ô ÒÆí¸Ä¡õ ±ýÚ §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ. þ§¾ ¦À¡ÕÇ¢ø 'inform' ±ýÚ Åó¾¡ø ÀÚ¢ø¨Ä. 'communication', 'inform' ¬¸¢Â þÃñÊüÌõ 'to make known' ±ýÈ ¦À¡Õû þÕôÀ¾¡ø, þÐ ÌÆôÀõ ¾Ã¡Ð. «§¾ ¦À¡ØÐ, '«È¢Å¢ò¾ø' ±ýÀÐ 'announce' ±ýÀ¾üÌô ÀƸ¢ ÅÕõ ¸¡Ã½ò¾¡ø, «¨¾ô ÀÂý ÀÎò¾ þÂÄ¡Ð.

¦¾Ã¢¾ø - to know; ¦¾Ã¢Å¢ò¾ø - to make known

±ÎòÐì ¸¡ð¼¡É º¢Ä ÜüÚì¸û:

I communicated to him - ¿¡ý «Åâ¼õ ¦¾Ã¢Å¢ò§¾ý.
His communication was very clear - «ÅÕ¨¼Â ¦¾Ã¢Å¢ôÒ Á¢¸ò ¦¾Ç¢Å¡¸ þÕó¾Ð.
I had communications with him - «ÅÕìÌô ÀÄ ¦¾Ã¢Å¢ôÒ¸û ¦ºö¾¢Õó§¾ý.

þÚ¾¢Â¡¸, ex-communication = ÌÓÉ£ì¸õ (ÌÄ ¿£ì¸õ ±ýÀÐõ ܼ ²üÒ¨¼ÂÐ ¾¡ý)

ÀÄ þ¼í¸Ç¢Öõ communication ±ýÀ¾üÌò ¦¾¡¼÷Ò ±Ûõ ¦º¡ø¨Äô ÀÄÕõ ÀÂýÀÎò¾¢Â¢Õ츢ȡ÷¸û. þ¨½Âò¾¢Öõ «§¾ ¦º¡ø¨Ä ¨ÅòÐô ÀÄÕõ ¾í¸û ¸Õò¨¾ ÅÄ¢ÔÚò¾¢Â¢Õó¾¡÷¸û. ¾Á¢Æ¸ò¾¢ø ¿¢Ä×õ ¬ðº¢ò ¾Á¢Øõ «¨¾ ¬¾Ã¢ò¾¢Õ츢ÈÐ. ¬É¡ø ¿¡ý §ÅÚ Àθ¢§Èý. ±É즸ýɧš ¦¾¡¼÷Ò ±ýÀÐ contact ±ýÀ¾üÌò ¾¡ý Á¢¸×õ ºÃ¢ ±ýÚ Àθ¢ÈÐ.

tele-communications ±ýÀ¾üÌ ¦¾¡¨Äò ¦¾¡¼÷Ò ±Éî ÍÕì¸Á¡¸ «¨Æì¸ò ¾¨Äô Àð¼¡Öõ «Ð tele contact ±ýÚ ¾¡ý ¦À¡Õû Àθ¢ÈÐ. «¨¾ò ¦¾¡¨Äò ¦¾Ã¢Å¢ôÒ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? «§¾ ¦À¡ØÐ À¡¼Á¡¸ Åó¾¡ø, ¦¾¡¨Äò ¦¾Ã¢Å¢ôÀ¢Âø (tele-communications) ±ý§È ÜÈÄ¡õ.

¦Á¡ò¾ò¾¢ø ±ý ÀâóШÃ:

1. common (n,adj) - ¦À¡Ð
2. commune (n) - ÌÓý
3. commune (v) - ÌÓ¾ø
4. community (n) - ÌÓ¸õ/ÌÓÉõ
5. communal (adj) - ÌÓÉ¡÷ó¾
6. communism (n) - ¦À¡Ð ¯¨¼¨Á/ ÌÓÉ¢Âõ
7. communion (n) - ÌÓÉ¡÷ó¾
8. communique (n) - ¦¾Ã¢(Å¢)쨸/ÌÓÉ¢¨¸
9. communicable (adj) - À¼Õõ/ÌÓÉ¢ì¸ò ¾ì¸, ÌÓÉ¢ìÌõ
10. communicate (v) - ¦¾Ã¢Å¢/ÌÓÉ¢Î
11. communication (n) - ¦¾Ã¢Å¢ôÒ/ÌÓÉ£Î
12. ex-communication (n)- ÌÄ ¿£ì¸õ/ ÌÓÉ£ì¸õ

¸¨¼º¢Â¡¸ ¯ûÇ ¦º¡ø procurement. ´Õ ÒÐì¸õ «øÄРިÇÅ¢üÀ¢üÌò §¾¨ÅÂ¡É ¦À¡Õû¸¨Çò §¾Êì ¦¸¡ñÎÅóÐ §º÷ò¾ø ±ýÀ¨¾§Â procurement ±ýÈ ¦º¡ø ¦¾Ã¢Å¢ì¸¢ÈÐ. «¾¢ø ¸¡Í ¦¸¡ÎòÐ Å¡í¸¢Â¢Õò¾ø ±ýÀÐ ¦À¡Õð¼øÄ. ¸¡Í ¦¸¡Î측Áø ¦ÀüÈ¢Õó¾¡Öõ «Ð procurement ¾¡ý. procurement ±ýÀÐ Å¡í̾ø «øÄ. þí§¸ cure ¦¸¡ñÎ ¾Õ¾ø ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢§Ä§Â Åó¾¢Õ츢ÈÐ. ¦¸¡ñξÃø ±ýÈ Å¢¨É À¢¨½óÐ ÍÕí¸¢ ¦¸¡½÷¾ø ±ý§È þô¦À¡Ø¦¾øÄ¡õ ÒÆí¸¢ ÅÕ¸¢ÈÐ. «ó¾î ¦º¡ø§Ä procure ±ýÀ¾¢ø ÅÕõ cure ±ýÀ¾üÌî ºÃ¢Â¡¸ þÕìÌõ.

procurement = Óü¦¸¡½Ãø
can you procure this? þ¨¾ Óü¦¸¡½Ã ÓÊÔÁ¡?

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.