Friday, October 17, 2003

பேராயக் கட்சிக்கு ஒரு பாராட்டு

எத்தனை பேருக்கு இப்பொழுது நினைவிருக்கிறது என்று தெரியவில்லை. 1967 க்கு முன்னர் தமிழ்நாட்டில் உயர்நிலைப் பள்ளி வரை படிக்கும் பாடமொழியாகவும், 100க்கு 98/99 பேர் படிக்கும் மொழிப்பாடமாகவும் தமிழ் கொடிகட்டிப் பறந்தது. அன்றைய நிலையில் கல்லூரியில் எப்படித் தமிழைப் பாடமொழி ஆக்குவது என்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். திரு. சி.சுப்பிரமணியம் முதலில் பெருந்தலைவர் காமராசர் அமைச்சரவையிலும் பின் திரு. பக்தவத்சலம் அமைச்சரவையிலும் நல்ல பணிகளைக் கல்வி அமைச்சராய்ச் செய்து வந்தார். பேரறிஞர் அண்ணா முதல்வரான பிறகும் கூட இந்த உருப்படியான நிலை நீடித்தது. கலைக் கல்லூரிகளில் தமிழ் பாடமொழி ஆகிவிடும் என்று தான் எல்லோரும் கனவு கொண்டிருந்தார்கள்.

பிறகு நடந்ததுதான் கூத்து. முன்னேற்றங்கள் பின்னேற்றங்கள் ஆகச் சறுக்கினர். எங்கும் பணம் பண்ணுவதே குறியாகிப் போனது; கழுதை தேய்ந்து கட்டெறும்பாகித் தமிழ் பாடமொழியாவது குதிரைக் கொம்பாகி, மொழிப்பாடம் என்பது கூடக் குறைந்து போனது. தமிழ் படிக்காமலே ஒரு தமிழர்/தமிழ்நாட்டில் குறைந்தது 10 ஆண்டுகளாவது இருந்தவர் பள்ளிப் படிப்பை முடிக்க முடியும் என்ற நிலை வந்து சேர்ந்தது. இப்பொழுது மழலைப் பருவத்திலும் கூடத் தமிழ் படிக்காத ஓர் உயர்ந்த முன்னேற்றத்திற்கு(?)ப் போய்க் கொண்டிருக்கிறோம்.

ஒரு ஒன்றரை ஆண்டுகள் முன்னம் தற்செயலாக பேராசிரியர் தமிழண்ணலோடு ஒரு விழாவில் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது அவர் முந்தைய ஆட்சியில் தமிழ்ப் பாடமொழி பற்றி நடந்த கூத்துக்களையும் மடிக்குழைப் பள்ளிகளில் தமிழ் ஒழிந்து போன கொடுமையையும் கூறி, அவை பெருகிப் போனதும் பற்றியும் சொல்லி, எப்படி ஒரு இந்திய நிர்வாகத் துறை அதிகாரியின் சொல்லுக்குத் தலையாட்டி, இந்தப் பக்கம் தமிழ்ச் சான்றோர் பேச்சைக் கேளாது, வெறும் பரிவுரை அரசாணையோடு கலைஞர் அரசு நின்றுகொண்டது என்று சொன்னார். வியந்து போனேன். சட்டப்பேரவையைக் கூட்டி தனக்கிருந்த உறுப்பினர் பலத்தைக் கொண்டு அந்த ஆணையைச் சட்டம் ஆக்காமல் தயங்கி நின்ற தமிழினத் தலைவர் (?) பற்றி வருத்தத்தோடு சொன்னார். "வேறு என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள் இவரிடம்?" என்று நான் கேட்டேன்.

இதை இங்கு எழுதியதால், அடுத்த கழகம் பற்றி இங்கு கூறவில்லையே என்று யாரும் எண்ண வேண்டாம். தாய் எட்டடி பாய்த்தால் குட்டி பதினாறடி பாயும் என்ற பழமொழிக்கு உகந்த கழகம் தான் அதுவும். தமிழ், தமிழ் என்று சொல்லிக் குழிபறிப்பதில் அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் போட்டி; இதில் என்ன ஒப்பீடு வேண்டியிருக்கிறது? சொல்ல வருவது இதுதான். ஆயிரம் குறையைப் பேராயக் கட்சி மீது சொன்னாலும், அவர்கள் ஆண்ட போது கண்ணும் கருத்துமாகத் தான் தமிழைப் பேணி வந்தார்கள். தமிழ் வளர்ச்சிக்கு ஆவன செய்தார்கள்.

இப்பொழுது சரிந்து போன நிலையை முட்டுக் கட்டி நிறுத்துவதும் பேராயக் கட்சிதான். அடுத்துள்ள புதுச்சேரி மாநிலம் தங்கள் மாநிலத்தில் எந்தப் பள்ளியில் படித்தாலும் அவர்கள் தமிழர்களாக இருப்பின்/ குறிப்பிட்ட காலம் தமிழ் பேசும் பகுதிகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்களாக இருப்பின், தமிழ்மொழிப் பாடத்தை எட்டாவது வரை கட்டாயமாகப் படித்தே தீரவேண்டும் என்று சட்டம் இயற்றி இருக்கிறார்கள்.

அவர்கள் துணிவுள்ளவர்கள்; பாராட்டத்தான் வேண்டும். மயிலே மயிலே இறகு போடு என்றால் அது இறகு போடாது என்பது தமிழ்ப் பழமொழி. மக்களாட்சி என்பது பொறுப்பற்ற, எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்கிற ஆட்சி அல்ல. அரசின் ஆட்சி என்பது ஒருவகையில் அதிரடிச் செயல் தான்.

தமிழ் தழைக்க வேண்டுமானால்........என்ன செய்யலாம்?

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

±ò¾¨É §ÀÕìÌ þô¦À¡ØÐ ¿¢¨ÉÅ¢Õ츢ÈÐ ±ýÚ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. 1967 ìÌ ÓýÉ÷ ¾Á¢ú¿¡ðÊø ¯Â÷¿¢¨Äô ÀûÇ¢ Ũà ÀÊìÌõ À¡¼¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ, 100ìÌ 98/99 §À÷ ÀÊìÌõ ¦Á¡Æ¢ôÀ¡¼Á¡¸×õ ¾Á¢ú ¦¸¡Ê¸ðÊô ÀÈó¾Ð. «ý¨È ¿¢¨Ä¢ø ¸øæâ¢ø ±ôÀÊò ¾Á¢¨Æô À¡¼¦Á¡Æ¢ ¬ìÌÅÐ ±ýÚ §Àº¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷¸û. ¾¢Õ. º¢.ÍôÀ¢ÃÁ½¢Âõ ӾĢø ¦ÀÕó¾¨ÄÅ÷ ¸¡Ááº÷ «¨ÁîºÃ¨Å¢Öõ À¢ý ¾¢Õ. Àì¾ÅòºÄõ «¨ÁîºÃ¨Å¢Öõ ¿øÄ À½¢¸¨Çì ¸øÅ¢ «¨ÁîºÃ¡öî ¦ºöÐ Åó¾¡÷. §ÀÃÈ¢»÷ «ñ½¡ Ó¾øÅÃ¡É À¢ÈÌõ ܼ þó¾ ¯ÕôÀÊÂ¡É ¿¢¨Ä ¿£Êò¾Ð. ¸¨Äì ¸øæâ¸Ç¢ø ¾Á¢ú À¡¼¦Á¡Æ¢ ¬¸¢Å¢Îõ ±ýÚ ¾¡ý ±ø§Ä¡Õõ ¸É× ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷¸û.

À¢ÈÌ ¿¼ó¾Ð¾¡ý ÜòÐ. Óý§ÉüÈí¸û À¢ý§ÉüÈí¸û ¬¸î ºÚ츢É÷. ±íÌõ À½õ ÀñÏŧ¾ ÌȢ¡¸¢ô §À¡ÉÐ; ¸Ø¨¾ §¾öóÐ ¸ð¦¼ÚõÀ¡¸¢ò ¾Á¢ú À¡¼¦Á¡Æ¢Â¡ÅР̾¢¨Ãì ¦¸¡õÀ¡¸¢, ¦Á¡Æ¢ôÀ¡¼õ ±ýÀРܼì ̨ÈóÐ §À¡ÉÐ. ¾Á¢ú ÀÊ측Á§Ä ´Õ ¾Á¢Æ÷/¾Á¢ú¿¡ðÊø ̨Èó¾Ð 10 ¬ñθǡÅÐ þÕó¾Å÷ ÀûÇ¢ô ÀÊô¨À ÓÊì¸ ÓÊÔõ ±ýÈ ¿¢¨Ä ÅóÐ §º÷ó¾Ð. þô¦À¡ØÐ ÁƨÄô ÀÕÅò¾¢Öõ ܼò ¾Á¢ú ÀÊ측¾ µ÷ ¯Â÷ó¾ Óý§ÉüÈò¾¢üÌ(?)ô §À¡öì ¦¸¡ñÊÕ츢§È¡õ.

´Õ ´ýȨà ¬ñθû ÓýÉõ ¾ü¦ºÂÄ¡¸ §ÀẢâÂ÷ ¾Á¢Æñ½§Ä¡Î ´Õ ŢơŢø §Àº¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾§À¡Ð «Å÷ Óó¨¾Â ¬ðº¢Â¢ø ¾Á¢úô À¡¼¦Á¡Æ¢ ÀüÈ¢ ¿¼ó¾ ÜòÐ츨ÇÔõ ÁÊį̀Æô ÀûÇ¢¸Ç¢ø ¾Á¢ú ´Æ¢óÐ §À¡É ¦¸¡Î¨Á¨ÂÔõ ÜÈ¢, «¨Å ¦ÀÕ¸¢ô §À¡ÉÐõ ÀüÈ¢Ôõ ¦º¡øÄ¢, ±ôÀÊ ´Õ þó¾¢Â ¿¢÷Å¡¸ò Ð¨È «¾¢¸¡Ã¢Â¢ý ¦º¡øÖìÌò ¾¨Ä¡ðÊ, þó¾ô Àì¸õ ¾Á¢úî º¡ý§È¡÷ §Àî¨ºì §¸Ç¡Ð, ¦ÅÚõ Àâרà «Ãº¡¨½§Â¡Î ¸¨Ä»÷ «ÃÍ ¿¢ýÚ¦¸¡ñ¼Ð ±ýÚ ¦º¡ýÉ¡÷. Å¢ÂóÐ §À¡§Éý. ºð¼ô§ÀèŨÂì ÜðÊ ¾É츢Õó¾ ¯ÚôÀ¢É÷ ÀÄò¨¾ì ¦¸¡ñÎ «ó¾ ¬¨½¨Âî ºð¼õ ¬ì¸¡Áø ¾Âí¸¢ ¿¢ýÈ ¾Á¢Æ¢Éò ¾¨ÄÅ÷ (?) ÀüÈ¢ ÅÕò¾ò§¾¡Î ¦º¡ýÉ¡÷. "§ÅÚ ±ýÉ ±¾¢÷À¡÷츢ȣ÷¸û þÅâ¼õ?" ±ýÚ ¿¡ý §¸ð§¼ý.

þ¨¾ þíÌ ±Ø¾¢Â¾¡ø, «Îò¾ ¸Æ¸õ ÀüÈ¢ þíÌ ÜÈÅ¢ø¨Ä§Â ±ýÚ Â¡Õõ ±ñ½ §Åñ¼¡õ. ¾¡ö ±ð¼Ê À¡öò¾¡ø ÌðÊ À¾¢É¡ÈÊ À¡Ôõ ±ýÈ ÀƦÁ¡Æ¢ìÌ ¯¸ó¾ ¸Æ¸õ ¾¡ý «Ð×õ. ¾Á¢ú, ¾Á¢ú ±ýÚ ¦º¡øÄ¢ì ÌÆ¢ÀÈ¢ôÀ¾¢ø «ñ½ÛìÌõ ¾õÀ¢ìÌõ §À¡ðÊ; þ¾¢ø ±ýÉ ´ôÀ£Î §ÅñÊ¢Õ츢ÈÐ? ¦º¡øÄ ÅÕÅÐ þо¡ý. ¬Â¢Ãõ ̨ȨÂô §ÀáÂì ¸ðº¢ Á£Ð ¦º¡ýÉ¡Öõ, «Å÷¸û ¬ñ¼ §À¡Ð ¸ñÏõ ¸ÕòÐÁ¡¸ò ¾¡ý ¾Á¢¨Æô §À½¢ Åó¾¡÷¸û. ¾Á¢ú ÅÇ÷ìÌ ¬ÅÉ ¦ºö¾¡÷¸û.

þô¦À¡ØÐ ºÃ¢óÐ §À¡É ¿¢¨Ä¨Â ÓðÎì ¸ðÊ ¿¢ÚòÐÅÐõ §ÀáÂì ¸ðº¢¾¡ý. «ÎòÐûÇ ÒÐâ Á¡¿¢Äõ ¾í¸û Á¡¿¢Äò¾¢ø ±ó¾ô ÀûǢ¢ø ÀÊò¾¡Öõ «Å÷¸û ¾Á¢Æ÷¸Ç¡¸ þÕôÀ¢ý/ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¸¡Äõ ¾Á¢ú §ÀÍõ À̾¢¸Ç¢ø Å¡úóÐ ¦¸¡ñÊÕó¾Å÷¸Ç¡¸ þÕôÀ¢ý, ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ô À¡¼ò¨¾ ±ð¼¡ÅРŨà ¸ð¼¡ÂÁ¡¸ô ÀÊò§¾ ¾£Ã§ÅñÎõ ±ýÚ ºð¼õ þÂüÈ¢ þÕ츢ȡ÷¸û.

«Å÷¸û н¢×ûÇÅ÷¸û; À¡Ã¡ð¼ò¾¡ý §ÅñÎõ. Á¢§Ä Á¢§Ä þÈÌ §À¡Î ±ýÈ¡ø «Ð þÈÌ §À¡¼¡Ð ±ýÀÐ ¾Á¢úô ÀƦÁ¡Æ¢. Áì¸Ç¡ðº¢ ±ýÀÐ ¦À¡ÚôÀüÈ, ±¨¾ §ÅñÎÁ¡É¡Öõ ¦ºöÂÄ¡õ ±ý¸¢È ¬ðº¢ «øÄ. «Ãº¢ý ¬ðº¢ ±ýÀÐ ´ÕŨ¸Â¢ø «¾¢ÃÊî ¦ºÂø ¾¡ý.

¾Á¢ú ¾¨Æì¸ §ÅñÎÁ¡É¡ø........±ýÉ ¦ºöÂÄ¡õ?

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

Thursday, October 16, 2003

தோல்பித்தவன்

சென்ற வாரத்திற்கு முந்திய காரிக் கிழமை (சனிக்கிழமை)யன்று பிற்பகலில் பொழுது போகாமல் தொலைக்காட்சியில் வரும் ஓடைகளை மாற்றிக் கொண்டு இருந்தேன். கையில் தூரக்கட்டு இருந்தால் ஓர் ஓடையில் நிலைக்காமல் இப்படி மாற்றிக் கொண்டே இருக்கச் சொல்லும்; வீட்டுக்காரி பல தடவை சொல்லி இருக்கிறாள்; இன்னும் கேட்கிற படியாய் இல்லை;
கெட்ட பழக்கம் தான், இருந்தாலும் மன நிலை அந்த நேரத்தில் அப்படி இருந்தது, எதிலும் நிலை கொள்ளவில்லை.

இந்த விவரம் கெட்ட அலைவில், திடீரென்று ஆசியா நெட் மலையாளத் தொலைக்காட்சி அகப்பட்டது. மலையாளம் ஓரளவு தெரியும் என்பதால், சில போது மலையாளத் திரைப்படங்களின் தொடக்கமும் முடிவும் அறியாமல் கூட, பார்க்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் என்னை மறந்து ஆழ்ந்து போனது உண்டு. அன்றைக்கு ஒரு மோகன்லால் திரைப்படம். அழுத்தம் திருத்தமான ஒலிப்போடு மோகன்லால் மலையாளம் பேசும் பாணி என்னை எப்பொழுதுமே கவர்ந்தது உண்டு.

ஒரு இடத்தில் "ஞங்களைத் தோல்பிச்சவனை ஞான் தோல்பிக்கணும்" என்ற வாசகம் கேட்டு எங்கோ நெஞ்சுள் மணி ஒலிக்கத் தொடங்கியது; இப்படி ஒரு வினை தமிழில் ஏன் இல்லாது போனது? எப்போது தொலைத்தோம்? மனம் வேறொரு பக்கம் யோசிக்கத் தொடங்கியது. நாம் தொலைத்ததை மலையாளமாவது காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறதே என்று நிறைவு கொண்டேன்.

நான் தோற்றேன்; தோற்கிறேன்; தோற்பேன் இப்படித் தமிழில் உண்டு. ஆனால் பிறவினை என்று வரும்போது நம்மை அறியாமல் பெயர்ச் சொல்லோடு துணை வினை போட்டு ஏன் சுற்றி வளைக்கிறோம்? அவனை நான் தோற்கச் செய்தேன் என்று சுற்றி வளைத்து ஏன் சொல்கிறோம்? இல்லாவிட்டால் தோற்க வைத்தேன் என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா? மலையாளத்தில் உள்ளது போல் தோற்பித்தேன் என்று எளிதாகச் சொல்லலாமே? என்ன ஆயிற்று நமக்கு? பகரம் வேண்டாம் என்றால் வகரம் இட்டுச் சொல்லலாமே! தோல்வித்தேன் என்று கூட ஏன் சொல்ல மாட்டேன் என்கிறோம்? செய்தேன்/செய்வித்தேன், படித்தேன்/ படிப்பித்தேன் என்று வரும் போது தோற்றேன்/தோற்பித்தேன் என்பது ஏன் வழக்கில்லாமற் போயிற்று?

எளிதாக இரண்டு மூன்று அசையில் சொல்லக் கூடிய வினைச் சொற்களை எல்லாம் இப்படித் தொலைத்தெறிந்து பெயர்ச் சொல்லோடு துணைவினை சேர்க்கும் பழக்கம் அளவிற்கு மீறி இந்தக் காலத் தமிழுக்கு எப்பொழுது வந்தது? 18, 19ம் நூற்றாண்டுகளிலா? தெரியவில்லை. இது ஒரு செயற்கையான சுற்றி வளைத்த கிரியோல் மொழியை உருவாக்குகிறது அல்லவா? யாராவது ஆராய்ச்சி பண்ணினால் தெரியக் கூடும்.

இந்தச் சிந்தனையில் எழுந்த, நண்பர்கள் செய்யக் கூடிய, ஒரு நல்ல உருப்படியான பணி பற்றிச் சொல்லலாம் என்று எண்ணுகிறேன். தமிழும் மலையாளமும் நன்கு அறிந்த ஒரு நண்பர் (என் மலையாள அறிவு அவ்வளவு ஆழமானது அல்ல; ஏதோ ஓரளவு ஒப்பேற்றிக் கொள்ளலாம் என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம்.) தனித்தோ, அல்லது இன்னொரு தமிழ் தெரிந்த மலையாள நண்பருடன் கூடியோ, தமிழில் உள்ள வினைச்சொற்கள், அதற்கு இணையான மலையாளச் சொற்கள், தமிழில் இல்லாத முறையில் மலையாளத்தில் அதைப் புழங்கும் பாங்கு, அதே புழக்கத்தைத் தமிழில் கொண்டுவர முடியுமானால் எப்படிக் கொண்டுவரலாம், அதற்கு உள்ள முன்னீடு என்று ஒரு பட்டியல் இடலாமே? அகர முதலி செய்பவர்களுக்கும் பயன்படுமே?

இது போன்ற ஒரு ஆக்கத்தை, தமிழுக்குச் செய்யும் நல்ல தொண்டை, தமிழ் உலகம் போன்ற மடற்குழுவில் உள்ள ஆவணக் காப்பில் இடலாம். வெறும் பேச்சு மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய பகுதி நேர உழைப்பும் நாட்படப் பயனாகுமே? யாராவது முன்வருவீர்களா?

மேலே சொன்னது போல் கன்னடத்திலும், தெலுங்கிலும் கூடச் செய்யலாம். தமிழுக்கு மிக நெருங்கியது மலையாளம், அடுத்தது கன்னடம். கொஞ்சம் தள்ளித் தெலுங்கு. இந்த மூன்று மொழிகளில் இருந்து, தமிழ் வளருவதற்காக, நாம் மீட்கவேண்டிய மொழி மரபுகள், புழக்கங்கள் மிகப் பல என்றே தோன்றுகிறது.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

§¾¡øÀ¢ò¾Åý

¦ºýÈ Å¡Ãò¾¢üÌ Óó¾¢Â ¸¡Ã¢ì ¸¢Æ¨Á (ºÉ¢ì¸¢Æ¨Á)ÂýÚ À¢üÀ¸Ä¢ø ¦À¡ØÐ §À¡¸¡Áø ¦¾¡¨Ä측ðº¢Â¢ø ÅÕõ µ¨¼¸¨Ç Á¡üÈ¢ì ¦¸¡ñÎ þÕó§¾ý. ¨¸Â¢ø àÃì¸ðÎ þÕó¾¡ø µ÷ µ¨¼Â¢ø ¿¢¨Ä측Áø þôÀÊ Á¡üÈ¢ì ¦¸¡ñ§¼ þÕì¸î ¦º¡øÖõ; Å£ðÎ측â ÀÄ ¾¼¨Å ¦º¡øÄ¢ þÕ츢ȡû; þýÛõ §¸ð¸¢È ÀÊ¡ö þø¨Ä;
¦¸ð¼ ÀÆì¸õ ¾¡ý, þÕó¾¡Öõ ÁÉ ¿¢¨Ä «ó¾ §¿Ãò¾¢ø «ôÀÊ þÕó¾Ð, ±¾¢Öõ ¿¢¨Ä ¦¸¡ûÇÅ¢ø¨Ä.

þó¾ Å¢ÅÃõ ¦¸ð¼ «¨ÄÅ¢ø, ¾¢Ë¦ÃýÚ ¬º¢Â¡ ¦¿ð Á¨Ä¡Çò ¦¾¡¨Ä측𺢠«¸ôÀð¼Ð. Á¨Ä¡Çõ µÃÇ× ¦¾Ã¢Ôõ ±ýÀ¾¡ø, º¢Ä §À¡Ð Á¨Ä¡Çò ¾¢¨ÃôÀ¼í¸Ç¢ý ¦¾¡¼ì¸Óõ ÓÊ×õ «È¢Â¡Áø ܼ, À¡÷ìÌõ þ¨¼ôÀð¼ §¿Ãò¾¢ø ±ý¨É ÁÈóÐ ¬úóÐ §À¡ÉÐ ¯ñÎ. «ý¨ÈìÌ ´Õ §Á¡¸ýÄ¡ø ¾¢¨ÃôÀ¼õ. «Øò¾õ ¾¢Õò¾Á¡É ´Ä¢ô§À¡Î §Á¡¸ýÄ¡ø Á¨Ä¡Çõ §ÀÍõ À¡½¢ ±ý¨É ±ô¦À¡ØЧÁ ¸Å÷ó¾Ð ¯ñÎ.

´Õ þ¼ò¾¢ø "»í¸¨Çò §¾¡øÀ¢îºÅ¨É »¡ý §¾¡øÀ¢ì¸Ïõ" ±ýÈ Å¡º¸õ §¸ðÎ ±í§¸¡ ¦¿ïÍû Á½¢ ´Ä¢ì¸ò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ; þôÀÊ ´Õ Å¢¨É ¾Á¢Æ¢ø ²ý þøÄ¡Ð §À¡ÉÐ? ±ô§À¡Ð ¦¾¡¨Äò§¾¡õ? ÁÉõ §Å¦È¡Õ Àì¸õ §Â¡º¢ì¸ò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. ¿¡õ ¦¾¡¨Äò¾¨¾ Á¨Ä¡ÇÁ¡ÅÐ ¸¡ôÀ¡üÈ¢ ¨Åò¾¢Õ츢ȧ¾ ±ýÚ ¿¢¨È× ¦¸¡ñ§¼ý.

¿¡ý §¾¡ü§Èý; §¾¡ü¸¢§Èý; §¾¡ü§Àý þôÀÊò ¾Á¢Æ¢ø ¯ñÎ. ¬É¡ø À¢ÈÅ¢¨É ±ýÚ ÅÕõ§À¡Ð ¿õ¨Á «È¢Â¡Áø ¦ÀÂ÷î ¦º¡ø§Ä¡Î Ш½ Å¢¨É §À¡ðÎ ²ý ÍüÈ¢ ŨÇ츢§È¡õ? «Å¨É ¿¡ý §¾¡ü¸î ¦ºö§¾ý ±ýÚ ÍüÈ¢ ŨÇòÐ ²ý ¦º¡ø¸¢§È¡õ? þøÄ¡Å¢ð¼¡ø §¾¡ü¸ ¨Åò§¾ý ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ þø¨Ä¡? Á¨Ä¡Çò¾¢ø ¯ûÇÐ §À¡ø §¾¡üÀ¢ò§¾ý ±ýÚ ±Ç¢¾¡¸î ¦º¡øÄÄ¡§Á? ±ýÉ ¬Â¢üÚ ¿ÁìÌ? À¸Ãõ §Åñ¼¡õ ±ýÈ¡ø ŸÃõ þðÎî ¦º¡øÄÄ¡§Á! §¾¡øÅ¢ò§¾ý ±ýÚ Ü¼ ²ý ¦º¡øÄ Á¡ð§¼ý ±ý¸¢§È¡õ? ¦ºö§¾ý/¦ºöÅ¢ò§¾ý, ÀÊò§¾ý/ ÀÊôÀ¢ò§¾ý ±ýÚ ÅÕõ §À¡Ð §¾¡ü§Èý/§¾¡üÀ¢ò§¾ý ±ýÀÐ ²ý ÅÆ츢øÄ¡Áü §À¡Â¢üÚ?

±Ç¢¾¡¸ þÃñÎ ãýÚ «¨ºÂ¢ø ¦º¡øÄì ÜÊ Ţ¨Éî ¦º¡ü¸¨Ç ±øÄ¡õ þôÀÊò ¦¾¡¨Äò¦¾È¢óÐ ¦ÀÂ÷î ¦º¡ø§Ä¡Î Ш½Å¢¨É §º÷ìÌõ ÀÆì¸õ «ÇÅ¢üÌ Á£È¢ þó¾ì ¸¡Äò ¾Á¢ØìÌ ±ô¦À¡ØÐ Åó¾Ð? 18, 19õ áüÈ¡ñθǢġ? ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. þÐ ´Õ ¦ºÂü¨¸Â¡É ÍüÈ¢ ŨÇò¾ ¸¢Ã¢§Â¡ø ¦Á¡Æ¢¨Â ¯ÕÅ¡ì̸¢ÈÐ «øÄÅ¡? ¡áÅÐ ¬Ã¡ö Àñ½¢É¡ø ¦¾Ã¢Âì ÜÎõ.

þó¾î º¢ó¾¨É¢ø ±Øó¾, ¿ñÀ÷¸û ¦ºöÂì ÜÊÂ, ´Õ ¿øÄ ¯ÕôÀÊÂ¡É À½¢ ÀüÈ¢î ¦º¡øÄÄ¡õ ±ýÚ ±ñϸ¢§Èý. ¾Á¢Øõ Á¨Ä¡ÇÓõ ¿ýÌ «È¢ó¾ ´Õ ¿ñÀ÷ (±ý Á¨ÄÂ¡Ç «È¢× «ùÅÇ× ¬ÆÁ¡ÉÐ «øÄ; ²§¾¡ µÃÇ× ´ô§ÀüÈ¢ì ¦¸¡ûÇÄ¡õ ±ýÚ §ÅñÎÁ¡É¡ø ¦º¡øÄÄ¡õ.) ¾É¢ò§¾¡, «øÄÐ þý¦É¡Õ ¾Á¢ú ¦¾Ã¢ó¾ Á¨ÄÂ¡Ç ¿ñÀÕ¼ý Üʧ¡, ¾Á¢Æ¢ø ¯ûÇ Å¢¨É¡ü¸û, «¾üÌ þ¨½Â¡É Á¨Ä¡Çî ¦º¡ü¸û, ¾Á¢Æ¢ø þøÄ¡¾ ӨȢø Á¨Ä¡Çò¾¢ø «¨¾ô ÒÆíÌõ À¡íÌ, «§¾ ÒÆì¸ò¨¾ò ¾Á¢Æ¢ø ¦¸¡ñÎÅà ÓÊÔÁ¡É¡ø ±ôÀÊì ¦¸¡ñÎÅÃÄ¡õ, «¾üÌ ¯ûÇ ÓýɣΠ±ýÚ ´Õ ÀðÊÂø þ¼Ä¡§Á? «¸Ã ӾĢ ¦ºöÀÅ÷¸ÙìÌõ ÀÂýÀΧÁ?

þÐ §À¡ýÈ ´Õ ¬ì¸ò¨¾, ¾Á¢ØìÌî ¦ºöÔõ ¿øÄ ¦¾¡ñ¨¼, ¾Á¢ú ¯Ä¸õ §À¡ýÈ Á¼üÌØÅ¢ø ¯ûÇ ¬Å½ì ¸¡ôÀ¢ø þ¼Ä¡õ. ¦ÅÚõ §ÀîÍ ÁðÎõ þøÄ¡Áø ¿õÓ¨¼Â À̾¢ §¿Ã ¯¨ÆôÒõ ¿¡ðÀ¼ô ÀÂɡ̧Á? ¡áÅÐ ÓýÅÕÅ£÷¸Ç¡?

§Á§Ä ¦º¡ýÉÐ §À¡ø ¸ýɼò¾¢Öõ, ¦¾Öí¸¢Öõ Ü¼î ¦ºöÂÄ¡õ. ¾Á¢ØìÌ Á¢¸ ¦¿Õí¸¢ÂÐ Á¨Ä¡Çõ, «Îò¾Ð ¸ýɼõ. ¦¸¡ïºõ ¾ûÇ¢ò ¦¾ÖíÌ. þó¾ ãýÚ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø þÕóÐ, ¾Á¢ú
ÅÇÕžü¸¡¸, ¿¡õ Á£ð¸§ÅñÊ ¦Á¡Æ¢ ÁÃÒ¸û, ÒÆì¸í¸û Á¢¸ô ÀÄ ±ý§È §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

ஆணுறை அணிதல் - 2

ஆணுறை அணிதல் என்ற சொல்லாட்சி ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதா என்ற உரையாட்டைத் தொடங்கி ஒரு விளம்பரத்தை குறிப்பிட்டிருந்தேன். அந்த விளம்பரம் தேவையா என்ற கேள்விக்குள் போகாது, சொற்களின் நெகிழ்ச்சித் தன்மை பற்றிய கேள்வியையே இங்கு எழுப்பியிருந்தேன். விளம்பரங்கள், அவற்றில் உள்ள மொழிபெயர்ப்புக் குழப்பங்கள் பற்றிய செய்திகளைச் சில நண்பர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள். அந்தச் செய்திகளை நான் மறுக்கக் கூடியவன் அல்லன்.

இருந்தாலும் நான் சொல்ல வந்தது வேறு ஒன்றைப் பற்றியது. கொஞ்சம் ஆழ்ந்து பார்த்தால், புள் என்னும் வேரில் இருந்து போடுதலும், முள் என்ற வேரில் இருந்து மாட்டுதலும், அள் என்ற வேரில் இருந்து அணிதலும் பிறந்திருக்க வேண்டும்.

முதலில் போடுதலைப் பற்றிப் பார்ப்போம். புள்>(பூள்)>பூண்>பூட்டு = பொருத்து; பொருத்துதல், எறிதல், இடுதல், தரித்தல், ஈனுதல், இணைத்தல், தொடுத்தல், செருகுதல், செலுத்துதல், உட்கொள்ளுதல்; பூட்டுதல்>போட்டுதல்>போடுதல்; இன்னொரு விதமாகப் பார்த்தால், புள்குதல்>புஃகுதல்>புகுதல்>புகுத்துதல்>புகட்டுதல்>போட்டுதல்>போடுதல்; மேலே உள்ள இரண்டு முறைகளில் எந்த முறையில் போட்டுதல்>போடுதல் என்ற வினையின் சொற்பிறப்பு எழுந்தது என்று தெளிவாகச் சொல்ல முடிவதில்லை.

அடுத்தது மாட்டுதல் என்ற சொல் பிறந்த வகை. முள்>மூள் மூளுதல் = பொருந்துதல்; மூள்>மூள்+து>மூட்டு>மூட்டுதல் = பொருத்துதல், இணைத்தல், தைத்தல்; முட்டுதல் = எதிர்ப்படுதல், நெருங்குதல், கூடுதல், பொருந்துதல், இடுகுதல்; மூட்டு = உடல், அணி முதலியவற்றின் பொருத்து, "கவசத்தையும் மூட்டறுத்தான்" (கம்பரா.சடாயுவ.113); மூட்டை = பொதி; மூட்டு>*(மோட்டு)>மாட்டு, மாட்டுதல் = இணைத்தல், பொருத்துதல், அளவிக் காட்டுதல், கொளுவிக் கொள்ளுதல், பற்றிக் கொள்ளுதல்

கடைசியாக அணிதல் என்ற சொல்பிறந்த வகை; அள்>அள்+நு>அண்ணு = நெருங்கு; அண்ணுதல்>அண்ணித்தல்>அணிதல்; அண்ணித்தல் = கிட்டுதல், பொருந்துதல், சூடல், சாத்துதல், புனைதல், அழகாதல், அலங்கரித்தல், உடுத்தல், பூணுதல், பொருந்துதல், படைவகுத்தல், சூழ்தல்

கிட்டத்தட்ட மூன்று சொற்கள் இப்படி அருகருகே நெருங்கிய பொருட்பாடுகளைக் கொண்டிருந்தும், ஒன்றை மட்டுமே இப்பொழுது புழங்கி, மற்றவற்றின் வழக்குக் குறைந்துவருவது ஏன் என்பது பற்றி நாம் யோசிக்க வேண்டும். போடுதல், மாட்டுதல், அணிதல் என்ற மூன்று வினைகளில் இப்பொழுதெல்லாம் அணிதல் என்பதேயே மிகவும் பயனாக்குகிறோம். அது ஏன்? மூன்றிற்கும் உள்ள ஒரு பொதுவான கருத்து பொருத்துதலே. ஒன்றை இன்னொன்றோடு இணைப்பது, பொருத்துவது என்றே மற்ற பொருட்பாடுகள் கிளைக்கும். மூன்று சொற்களில் ஒன்று உயர்த்தி, மற்றவை தாழ்த்தி என்ற பொருளா? அல்லது இது பழக்கத் தோயமா? ஏன் இப்பொழுது எழுத்துத் தமிழில் எல்லாவற்றையும் மாட்டிக் கொள்ளாது, போட்டுக் கொள்ளாது, அணிந்து கொள்ளுவதில் பெருமைப் படுகிறோம்? ஆணுறை போட்டுக் கொள்ளுதல் என்பது சரியான புழக்கம் தான் என்றாலும் அணிதல் என்னும் போது ஒரு நளினம் வந்ததாக உணருகிறோமா? ஒருவேளை அணிதல் என்பது விதப்பாக நகை அணிதலுக்குப் பயன்பட்டு, அணிதல் என்ற வினைக்கே செல்வத் தோற்றம் வந்து, பிறகு மற்றவற்றையும் அணிவதாகச் சொல்லுகிறோமோ? மொத்தத்தில் இதுவும் ஒருவகை இடக்கர் அடக்கல் தானோ?

இது போல வாத்தியார் என்ற சொல் கொச்சையாகவும், ஆசிரியர் என்ற சொல் உயர்ச்சியாகவும் பலருக்கும் தோன்றுகிறது இல்லையா? மாந்த வாழ்வில் குமுகாய அழுத்தத்தில் இப்படிச் சுமையேற்றிய சொற்கள் எப்படித் தோன்றுகின்றன? அதைப் பற்றிக் கவனித்திருக்கிறீர்களா? மொழியின் ஆழம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் புரியும்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

¬Ï¨È «½¢¾ø - 2

¬Ï¨È «½¢¾ø ±ýÈ ¦º¡øġ𺢠²üÚì ¦¸¡ûÇì Üʾ¡ ±ýÈ ¯¨Ã¡ð¨¼ò ¦¾¡¼í¸¢ ´Õ Å¢ÇõÀÃò¨¾ ÌÈ¢ôÀ¢ðÊÕó§¾ý. «ó¾ Å¢ÇõÀÃõ §¾¨Å¡ ±ýÈ §¸ûÅ¢ìÌû §À¡¸¡Ð, ¦º¡ü¸Ç¢ý ¦¿¸¢úò ¾ý¨Á ÀüȢ §¸ûÅ¢¨Â§Â þíÌ ±ØôÀ¢Â¢Õó§¾ý. Å¢ÇõÀÃí¸û, «ÅüÈ¢ø ¯ûÇ ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒì ÌÆôÀí¸û ÀüȢ ¦ºö¾¢¸¨Çî º¢Ä ¿ñÀ÷¸û ¦º¡øĢ¢Õó¾¡÷¸û. «ó¾î ¦ºö¾¢¸¨Ç ¿¡ý ÁÚì¸ì ÜÊÂÅý «øÄý.

þÕó¾¡Öõ ¿¡ý ¦º¡øÄ Åó¾Ð §ÅÚ ´ý¨Èô ÀüÈ¢ÂÐ. ¦¸¡ïºõ ¬úóÐ À¡÷ò¾¡ø, Òû ±ýÛõ §Åâø þÕóÐ §À¡Î¾Öõ, Óû ±ýÈ §Åâø þÕóÐ Á¡ðξÖõ, «û ±ýÈ §Åâø þÕóÐ «½¢¾Öõ À¢Èó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.

ӾĢø §À¡Î¾¨Äô ÀüÈ¢ô À¡÷ô§À¡õ. Òû>(âû)>âñ>âðÎ = ¦À¡ÕòÐ; ¦À¡Õòоø, ±È¢¾ø, þξø, ¾Ã¢ò¾ø, ®Û¾ø, þ¨½ò¾ø, ¦¾¡Îò¾ø, ¦ºÕ̾ø, ¦ºÖòоø, ¯ð¦¸¡ûÙ¾ø; âðξø>§À¡ðξø>§À¡Î¾ø; þý¦É¡Õ Å¢¾Á¡¸ô À¡÷ò¾¡ø, Òû̾ø>ҷ̾ø>Ò̾ø>ÒÌòоø>Ò¸ðξø>§À¡ðξø>§À¡Î¾ø; §Á§Ä ¯ûÇ þÃñΠӨȸǢø ±ó¾ ӨȢø §À¡ðξø>§À¡Î¾ø ±ýÈ Å¢¨É¢ý ¦º¡üÀ¢ÈôÒ ±Øó¾Ð ±ýÚ ¦¾Ç¢Å¡¸î ¦º¡øÄ ÓÊž¢ø¨Ä.

«Îò¾Ð Á¡ðξø ±ýÈ ¦º¡ø À¢Èó¾ Ũ¸. Óû>ãû ãÙ¾ø = ¦À¡Õóоø; ãû>ãû+Ð>ãðÎ>ãðξø = ¦À¡Õòоø, þ¨½ò¾ø, ¨¾ò¾ø; Óðξø = ±¾¢÷ôÀξø, ¦¿Õí̾ø, Üξø, ¦À¡Õóоø, þÎ̾ø; ãðÎ = ¯¼ø, «½¢ ӾĢÂÅüÈ¢ý ¦À¡ÕòÐ, "¸Åºò¨¾Ôõ ãð¼Úò¾¡ý" (¸õÀá.º¼¡ÔÅ.113); ã𨼠= ¦À¡¾¢; ãðÎ>*(§Á¡ðÎ)>Á¡ðÎ, Á¡ðξø = þ¨½ò¾ø, ¦À¡Õòоø, «ÇÅ¢ì ¸¡ðξø, ¦¸¡ÙÅ¢ì ¦¸¡ûÙ¾ø, ÀüÈ¢ì ¦¸¡ûÙ¾ø

¸¨¼º¢Â¡¸ «½¢¾ø ±ýÈ ¦º¡øÀ¢Èó¾ Ũ¸; «û>«û+Ñ>«ñÏ = ¦¿ÕíÌ; «ñϾø>«ñ½¢ò¾ø>«½¢¾ø; «ñ½¢ò¾ø = ¸¢ðξø, ¦À¡Õóоø, ݼø, º¡òоø, Ҩɾø, «Æ¸¡¾ø, «Äí¸Ã¢ò¾ø, ¯Îò¾ø, âϾø, ¦À¡Õóоø, À¨¼ÅÌò¾ø, Ýú¾ø

¸¢ð¼ò¾ð¼ ãýÚ ¦º¡ü¸û þôÀÊ «Õ¸Õ§¸ ¦¿Õí¸¢Â ¦À¡ÕðÀ¡Î¸¨Çì ¦¸¡ñÊÕóÐõ, ´ý¨È ÁðΧÁ þô¦À¡ØÐ ÒÆí¸¢, ÁüÈÅüÈ¢ý ÅÆìÌì ̨ÈóÐÅÕÅÐ ²ý ±ýÀÐ ÀüÈ¢ ¿¡õ §Â¡º¢ì¸ §ÅñÎõ. §À¡Î¾ø, Á¡ðξø, «½¢¾ø ±ýÈ ãýÚ Å¢¨É¸Ç¢ø þô¦À¡Ø¦¾øÄ¡õ «½¢¾ø ±ýÀ§¾§Â Á¢¸×õ ÀÂÉ¡ì̸¢§È¡õ. «Ð ²ý? ãýÈ¢üÌõ ¯ûÇ ´Õ ¦À¡ÐÅ¡É ¸ÕòÐ ¦À¡Õòо§Ä. ´ý¨È þý¦É¡ý§È¡Î þ¨½ôÀÐ, ¦À¡ÕòÐÅÐ ±ý§È ÁüÈ ¦À¡ÕðÀ¡Î¸û ¸¢¨ÇìÌõ. ãýÚ ¦º¡ü¸Ç¢ø ´ýÚ ¯Â÷ò¾¢, ÁüȨŠ¾¡úò¾¢ ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¡? «øÄÐ þÐ ÀÆì¸ò §¾¡ÂÁ¡? ²ý þô¦À¡ØÐ ±ØòÐò ¾Á¢Æ¢ø ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ Á¡ðÊì ¦¸¡ûÇ¡Ð, §À¡ðÎì ¦¸¡ûÇ¡Ð, «½¢óÐ ¦¸¡ûÙž¢ø ¦ÀÕ¨Áô Àθ¢§È¡õ? ¬Ï¨È §À¡ðÎì ¦¸¡ûÙ¾ø ±ýÀÐ ºÃ¢Â¡É ÒÆì¸õ ¾¡ý ±ýÈ¡Öõ «½¢¾ø ±ýÛõ §À¡Ð ´Õ ¿Ç¢Éõ Å󾾡¸ ¯½Õ¸¢§È¡Á¡? ´Õ§Å¨Ç «½¢¾ø ±ýÀРŢ¾ôÀ¡¸ ¿¨¸ «½¢¾ÖìÌô ÀÂýÀðÎ, «½¢¾ø ±ýÈ Å¢¨É째 ¦ºøÅò §¾¡üÈõ ÅóÐ, À¢ÈÌ ÁüÈÅü¨ÈÔõ «½¢Å¾¡¸î ¦º¡øÖ¸¢§È¡§Á¡? ¦Á¡ò¾ò¾¢ø þÐ×õ ´ÕŨ¸ þ¼ì¸÷ «¼ì¸ø ¾¡§É¡?

þÐ §À¡Ä Å¡ò¾¢Â¡÷ ±ýÈ ¦º¡ø ¦¸¡î¨ºÂ¡¸×õ, ¬º¢Ã¢Â÷ ±ýÈ ¦º¡ø ¯Â÷¡¸×õ ÀÄÕìÌõ §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ þø¨Ä¡? Á¡ó¾ Å¡úÅ¢ø ÌÓ¸¡Â «Øò¾ò¾¢ø þôÀÊî ͨÁ§ÂüȢ ¦º¡ü¸û ±ôÀÊò §¾¡ýÚ¸¢ýÈÉ? «¨¾ô ÀüÈ¢ì ¸ÅÉ¢ò¾¢Õ츢ȣ÷¸Ç¡? ¦Á¡Æ¢Â¢ý ¬Æõ ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡¸ô ÒâÔõ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

Tuesday, October 07, 2003

ஆணுறை அணிதல் - 1

எங்கு பார்த்தாலும் எங்களூரில் இப்பொழுது புள்ளிராசாவைப் பற்றித் தான் பேச்சு. "புள்ளிராசா குடிபோதையில் ஆணுறை அணிய மறந்து போவாரா?" என்ற புதுக் கேள்வி சென்ற ஒரு வாரத்தில் ஒரு சுற்றாக வந்திருக்கிறது. இன்னும் என்னென்ன கேள்விகள் வருமோ என்ற எதிர்பார்ப்பும் பலரிடம் இருக்கிறது. "விழிப்புணர்வு கொண்டு வருவதற்காக இது போல விளிம்பிற்கு அருகில் உள்ள விளம்பரங்களைப் பொது இடத்திற் செய்யலாமா? இதில் நல்லது விளையுமா?" என்ற உரையாடலுக்குள் நான் போகவில்லை.

என் கவனிப்பு இந்தச் சொற்றொடரில் தமிழ் புழங்கும் முறையைப் பற்றியது. இங்கே வரும் 'அணிய' என்ற சொல் எப்படி எல்லாம் நெகிழ்ந்து போயிருக்கிறது, பார்த்தீர்களா? மலர் அணிவதில் தொடங்கி, நகை அணிவதாக நீண்டு, பின் ஆடை அணிவதற்கும் மாறி இப்பொழுது எது எதோ அணிவதாக இறங்கிப் போயிருக்கிறது பாருங்கள். மொழி என்பது இப்படி எல்லாவற்றிற்கும் வளைந்து கொடுக்கிறது. அதனால் தான் மொழியில் நீக்குப் போக்கு இருக்க வேண்டும்; முழு ஏரணம் இருக்கக் கூடாது என்று சொல்லுகிறார்கள். புதிய பயன்பாட்டிற்கு மிக இயல்பாக வளைந்து கொடுக்க வேண்டும். தமிழ் வளைந்து கொடுக்கிறது என்பதால் தான் எதிர்காலம் நம்பிக்கை கொடுக்கிறது. புதுக் கருத்துக்களைத் தமிழில் சொல்ல முடியும் என்ற உறுதி வலுக்கிறது.

இடக்கர் அடக்கல் என்பது நம் மொழியில் உள்ள பெரும் விந்தைதான். இங்கே மாட்டிக் கொண்டார் என்று சொன்னால் ஏதோ போல் இருக்கிறது. போட்டுக் கொண்டார் என்றாலோ இன்னும் சப்பென்று இருக்கிறது. உடுத்திக் கொண்டார் என்று சொல்ல முடியாது; கடைசியில் அணிந்து கொண்டார் என்றால் ஒரு மரியாதை வந்து விடுகிறது, இல்லையா? இப்படி சில சொற்களின் அடிப்பொருள் உயர்வதும் தாழ்வதும் மொழியின் புழக்கத்தில் நிகழ்வது தான். கர்ப்பூரம் நாறுமோ? கமலப்பூ நாறுமோ? - முன்னுள்ளே பொருளே வேறு. இன்றைக்கு ஆண்டாள் போல் எழுத முடியுமோ?

இனி அணிதல் என்ற வினைக்குத் திருப்பியும் வருவோம். இங்கே பூ,மலர் அணிதலும், நகை அணிதலும், ஆணுறை அணிதலும் ஒன்றா? இது என்ன அலங்காரமா? இல்லையே? அப்படி என்றால் அணிதல் என்பதின் இன்றையப் பொருள் என்ன? இந்தப் பொருள் விரிவு பற்றி எண்ணிப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? நண்பர்களே! ஓர்ந்து பாருங்களேன்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

¬Ï¨È «½¢¾ø - 1

±íÌ À¡÷ò¾¡Öõ ±í¸éâø þô¦À¡ØÐ ÒûǢạ¨Åô ÀüÈ¢ò ¾¡ý §ÀîÍ. "ÒûǢạ ÌʧÀ¡¨¾Â¢ø ¬Ï¨È «½¢Â ÁÈóÐ §À¡Å¡Ã¡?" ±ýÈ ÒÐì §¸ûÅ¢ ¦ºýÈ ´Õ Å¡Ãò¾¢ø ´Õ ÍüÈ¡¸ Åó¾¢Õ츢ÈÐ. þýÛõ ±ý¦ÉýÉ §¸ûÅ¢¸û ÅÕ§Á¡ ±ýÈ ±¾¢÷À¡÷ôÒõ ÀÄâ¼õ þÕ츢ÈÐ. "ŢƢôÒ½÷× ¦¸¡ñÎ ÅÕžü¸¡¸ þÐ §À¡Ä ŢǢõÀ¢üÌ «Õ¸¢ø ¯ûÇ Å¢ÇõÀÃí¸¨Çô ¦À¡Ð þ¼ò¾¢ü ¦ºöÂÄ¡Á¡? þ¾¢ø ¿øÄРިÇÔÁ¡?" ±ýÈ ¯¨Ã¡¼ÖìÌû ¿¡ý §À¡¸Å¢ø¨Ä.

±ý ¸ÅÉ¢ôÒ þó¾î ¦º¡ü¦È¡¼Ã¢ø ¾Á¢ú ÒÆíÌõ ӨȨÂô ÀüÈ¢ÂÐ. þí§¸ ÅÕõ '«½¢Â' ±ýÈ ¦º¡ø ±ôÀÊ ±øÄ¡õ ¦¿¸¢úóÐ §À¡Â¢Õ츢ÈÐ, À¡÷ò¾£÷¸Ç¡? ÁÄ÷ «½¢Å¾¢ø ¦¾¡¼í¸¢, ¿¨¸ «½¢Å¾¡¸ ¿£ñÎ, À¢ý ¬¨¼ «½¢Å¾üÌõ Á¡È¢ þô¦À¡ØÐ ±Ð ±§¾¡ «½¢Å¾¡¸ þÈí¸¢ô §À¡Â¢Õ츢ÈÐ À¡Õí¸û. ¦Á¡Æ¢ ±ýÀÐ þôÀÊ ±øÄ¡ÅüÈ¢üÌõ ŨÇóÐ ¦¸¡Î츢ÈÐ. «¾É¡ø ¾¡ý ¦Á¡Æ¢Â¢ø ¿£ìÌô §À¡ìÌ þÕì¸ §ÅñÎõ; ÓØ ²Ã½õ þÕì¸ì ܼ¡Ð ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢È¡÷¸û. Ò¾¢Â ÀÂýÀ¡ðÊüÌ Á¢¸ þÂøÀ¡¸ ŨÇóÐ ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ. ¾Á¢ú ŨÇóÐ ¦¸¡Î츢ÈÐ ±ýÀ¾¡ø ¾¡ý ±¾¢÷¸¡Äõ ¿õÀ¢ì¨¸ ¦¸¡Î츢ÈÐ. ÒÐì ¸ÕòÐ츨Çò ¾Á¢Æ¢ø ¦º¡øÄ ÓÊÔõ ±ýÈ ¯Ú¾¢ ÅÖ츢ÈÐ.

þ¼ì¸÷ «¼ì¸ø ±ýÀÐ ¿õ ¦Á¡Æ¢Â¢ø ¯ûÇ ¦ÀÕõ Ţ󨾾¡ý. þí§¸ Á¡ðÊì ¦¸¡ñ¼¡÷ ±ýÚ ¦º¡ýÉ¡ø ²§¾¡ §À¡ø þÕ츢ÈÐ. §À¡ðÎì ¦¸¡ñ¼¡÷ ±ýÈ¡§Ä¡ þýÛõ ºô¦ÀýÚ þÕ츢ÈÐ. ¯Îò¾¢ì ¦¸¡ñ¼¡÷ ±ýÚ ¦º¡øÄ ÓÊ¡Ð; ¸¨¼º¢Â¢ø «½¢óÐ ¦¸¡ñ¼¡÷ ±ýÈ¡ø ´Õ Á⡨¾ ÅóРŢθ¢ÈÐ, þø¨Ä¡? þôÀÊ º¢Ä ¦º¡ü¸Ç¢ý «Êô¦À¡Õû ¯Â÷ÅÐõ ¾¡úÅÐõ ¦Á¡Æ¢Â¢ý ÒÆì¸ò¾¢ø ¿¢¸úÅÐ ¾¡ý. ¸÷ôâÃõ ¿¡Ú§Á¡? ¸ÁÄôâ ¿¡Ú§Á¡? - ÓýÛû§Ç ¦À¡Õ§Ç §ÅÚ. þý¨ÈìÌ ¬ñ¼¡û §À¡ø ±Ø¾ ÓÊÔ§Á¡?

þÉ¢ «½¢¾ø ±ýÈ Å¢¨ÉìÌò ¾¢ÕôÀ¢Ôõ Åէšõ. þí§¸ â,ÁÄ÷ «½¢¾Öõ, ¿¨¸ «½¢¾Öõ, ¬Ï¨È «½¢¾Öõ ´ýÈ¡? þÐ ±ýÉ «Äí¸¡ÃÁ¡? þø¨Ä§Â? «ôÀÊ ±ýÈ¡ø «½¢¾ø ±ýÀ¾¢ý þý¨ÈÂô ¦À¡Õû ±ýÉ? þó¾ô ¦À¡Õû Å¢Ã¢× ÀüÈ¢ ±ñ½¢ô À¡÷ò¾¢Õ츢ȣ÷¸Ç¡? ¿ñÀ÷¸§Ç! µ÷óÐ À¡Õí¸§Çý.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

Sunday, October 05, 2003

சங்கப் பலகை

முயன்றால் முடியாதது ஒன்றும் இல்லை தான்.

இன்று அலுவத்தில் (office) இருந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கும் போது, ஒரு பேருந்தின் பின் பக்கம் தொங்கிக் கொண்டிருந்ததில் "சங்கப் பலகை" என்ற விளம்பரம் பார்த்தேன். இதைப் பற்றி முன்னரே முனைவர் சந்திர போசு தமிழ் உலகத்தில் (tamil ulagam e-mail list) தெரிவித்திருக்கிறார்.

"தமிழில் எழுத, படிக்க, தமிழ்க் கணினி" என்று விளம்பரம் செய்து குயவுப் பலகையோடு (key board) ஒரு பொதி வட்டைச் (compact disc) சேர்த்து ரூ 500 க்கு விற்பதாகச் சொல்லி நிறுவனத்தின் பெயரும், முகவரியும், தொலைபேசி எண்ணும் குறித்திருந்தனர். (compact disc - இதை குறுவட்டு, குறுந்தட்டு என்றெல்லாம் மொழி பெயர்ப்பதை என்னால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை. அந்த வட்டின் குறு அளவு முகமையானதல்ல. அது இன்னும் கூடக் குறுகலாம்; யார் கண்டார்கள்? அதற்குள் பொதிந்திருக்கும் அடக்கம், பொதிப்புத் (compactness) தான் மிகப் பெரிது. அவ்வளவு விவரங்களை உள்ளே அடக்கிப் பொதித்திருப்பதால் தான் அது பொதிவட்டு. விட்டத்தால் எந்த அளவாக இருந்தாலும் அது பொதிவட்டுத் தான். )

அங்கும் இங்கும் துள்ளுந்திலும் (scooter), நகரி (மிதி) வண்டியிலும் (motor cycle), சீருந்திலும் (car), பேருந்திலும் (bus) பயணிக்கும் சென்னைக்காரர்களுக்கு, குறிப்பாக பாதைச் சந்திப்புகளில் (road junction) ஒளிச் சைகைக்காகக் (signal) காத்துக் கிடக்கும் நேரத்தில், பேருந்தின் பின்புறம் இது போன்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கத் தூண்டுவது ஒரு பெரிய மாறுகூற்று (marketing) உத்தி (tactic) தான். அதற்குப் பலன் உண்டு. இப்படி கணித்தமிழ் பரப்புவதில் அந்த உத்தி பயன்பட்டது எனக்கு வியப்பு.

அந்த நிறுவனத்தார் மென்மேலும் வளரட்டும். இது போன்ற உத்திகளை மற்ற தமிழ்க்கணி (tamil computer) வணிகர்கள் பயன்படுத்துவது தமிழகத்தில் கணியறிவைக் கூட்டுவதற்குப் பயன்படும். செய்வார்களா என்று தெரியாது. ஆண்டோ பீட்டர் போன்றவர்கள் ஓர்ந்து பார்க்க வேண்டும். மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் பேசுவதில் பயனொன்றில்லை. விளம்பரம் இல்லாமல் இன்று எதுவும் இல்லை. வாய்பகரம் (trade-வியாபாரம்) செய்வதும் பகர்ச்சிக்கு (price - விலை பற்றிய இன்னொரு தமிழ்ச்சொல்) விற்பதும் குறைபட்டதல்ல.

புலம்பெயர் தமிழர்களுக்கு எளிதில் கணியின் அணுக்கம் (contact) இருப்பதால், இ-கலப்பை, முரசு அஞ்சல் போன்றவற்றை இலவயமாகக் (இலவசமாய்) கீழிறக்கி அஞ்சல் முறையில் பயன்படுத்தி தமிழில் எழுதுவது எளிதாக இருக்கலாம். TSCII வளரலாம். ஆனால், அதை இலவயமாகச் செய்ய முடியும் என்று சொல்லுவதற்குக் கூட இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஆளில்லை. ரூ.25000 கொடுத்து கணி வைத்திருக்கிற தமிழ்நாட்டுத் தமிழருக்கு ரூ 500 ல் தமிழ் எழுத்துக்கள் உள்ள பொத்தான்கள் கொண்ட குயவுப் பலகையும் கொடுத்து இப்படி ஒரு பொதிவட்டையும் கொடுக்கும் போது சற்று விலை கூட என்றாலும் வாங்குவார்கள் என்றே தோன்றுகிறது. இப்படியாகத் தானே TAB தமிழ்நாட்டில் பரவுவது வியப்பில்லை. அதே பொழுது TSCII காரர்கள் இது போன்ற உத்திகளைக் கொண்டுவந்து தமிழ்நாட்டிற்குள் எப்பொழுது விற்பார்கள் என்று தெரியவில்லை. மாறுகூற்று உத்திகள் (marketing tactics) பற்றி அவர்கள் சிந்திக்கவில்லையா என்று தோன்றுகிறது.

கொஞ்சம் போட்டியைக் கொண்டு வாருங்கள், அய்யா! ரூ500, இந்தப் போட்டியில் ரூ.200 ஆகட்டும். நண்பர்களே, ஒருங்குறி விளையாட்டிற்கு இப்பொழுது நான் வரவில்லை. :-). இந்த மடலுக்குப் பின்னூட்டு செய்பவர்கள் தயவு செய்து அதைக் காட்டாதீர்கள். :-) வேறொரு மடலில் அதை விவாதிக்கலாம்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

ºí¸ô ÀĨ¸

ÓÂýÈ¡ø ÓÊ¡¾Ð ´ýÚõ þø¨Ä ¾¡ý.

þýÚ «ÖÅò¾¢ø (office) þÕóÐ ¾¢ÕõÀ¢ ÅóÐ ¦¸¡ñÊÕìÌõ §À¡Ð ´Õ §ÀÕó¾¢ý À¢ý Àì¸õ ¦¾¡í¸¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾¾¢ø "ºí¸ô ÀĨ¸" ±ýÈ Å¢ÇõÀÃõ À¡÷ò§¾ý. þ¨¾ô ÀüÈ¢ Óýɧà ӨÉÅ÷ ºó¾¢Ã §À¡Í þíÌ ¾Á¢ú ¯Ä¸ò¾¢ø ¦¾Ã¢Å¢ò¾¢Õ츢ȡ÷.

"¾Á¢Æ¢ø ±Ø¾, ÀÊì¸, ¾Á¢úì ¸½¢É¢" ±ýÚ Å¢ÇõÀÃõ ¦ºöÐ ÌÂ×ô ÀĨ¸§Â¡Î (key board) ´Õ ¦À¡¾¢ Åð¨¼î (compact disc) §º÷òÐ å 500 ìÌ Å¢üÀ¾¡¸î ¦º¡øÄ¢ ¿¢ÚÅÉò¾¢ý ¦ÀÂÕõ, Ó¸ÅâÔõ, ¦¾¡¨Ä§Àº¢ ±ñÏõ ÌÈ¢ò¾¢Õó¾É÷. (compact disc - þ¨¾ ÌÚÅðÎ, ÌÚó¾ðÎ ±ý¦ÈøÄ¡õ ¦Á¡Æ¢ ¦ÀÂ÷ôÀ¨¾ ±ýÉ¡ø ²üÚì ¦¸¡ûÇ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. «ó¾ ÅðÊý ÌÚ «Ç× Ó¸¨Á¡ɾøÄ. «Ð þýÛõ ܼì Ìڸġõ; ¡÷ ¸ñ¼¡÷¸û? «¾üÌû ¦À¡¾¢ó¾¢ÕìÌõ «¼ì¸õ, ¦À¡¾¢ôÒò ¾¡ý Á¢¸ô ¦ÀâÐ. compactness. «ùÅÇ× Å¢ÅÃí¸¨Ç ¯û§Ç «¼ì¸¢ô ¦À¡¾¢ò¾¢ÕôÀ¾¡ø ¾¡ý «Ð ¦À¡¾¢ÅðÎ. Å¢ð¼ò¾¡ø ±ó¾ «ÇÅ¡¸ þÕó¾¡Öõ «Ð ¦À¡¾¢ÅðÎò ¾¡ý. )

«íÌõ þíÌõ ÐûÙó¾¢Öõ (scooter), ¿¸Ã¢ (Á¢¾¢)ÅñÊ (motor cycle), º£Õó¾¢Öõ (car), §ÀÕó¾¢Öõ (bus) À½¢ìÌõ ¦ºý¨É측Ã÷¸ÙìÌ, ÌÈ¢ôÀ¡¸ À¡¨¾î ºó¾¢ôҸǢø (road junction) ´Ç¢î ¨º¨¸ì¸¡¸ì (signal) ¸¡òÐì ¸¢¼ìÌõ §¿Ãò¾¢ø §ÀÕó¾¢ý À¢ýÒÈõ þÐ §À¡ýÈ Å¢ÇõÀÃí¸¨Çô À¡÷ì¸ò àñÎÅÐ ´Õ ¦Àâ Á¡ÚÜüÚ (marketing) ¯ò¾¢ (tactic) ¾¡ý. «¾üÌô ÀÄý ¯ñÎ. þôÀÊ ¸½¢ò¾Á¢ú ÀÃôÒž¢ø «ó¾ ¯ò¾¢ ÀÂýÀð¼Ð ±ÉìÌ Å¢ÂôÒ.

«ó¾ ¿¢ÚÅÉò¾¡÷ ¦Áý§ÁÖõ ÅÇÃðÎõ. þÐ §À¡ýÈ ¯ò¾¢¸¨Ç ÁüÈ ¾Á¢ú츽¢ Ž¢¸÷¸û ÀÂýÀÎòÐÅÐ ¾Á¢Æ¸ò¾¢ø ¸½¢ÂÈ¢¨Åì ÜðΞüÌô ÀÂýÀÎõ. ¦ºöÅ¡÷¸Ç¡ ±ýÚ ¦¾Ã¢Â¡Ð. ¬ñ§¼¡ À£ð¼÷ §À¡ýÈÅ÷¸û µ÷óÐ À¡÷ì¸ §ÅñÎõ. Á¨ÈÅ¡¸ ¿ÁìÌû§Ç ÀÆí¸¨¾¸û §ÀÍž¢ø À¦ɡýÈ¢ø¨Ä. Å¢ÇõÀÃõ þøÄ¡Áø þýÚ ±Ð×õ þø¨Ä. Å¡öÀ¸Ãõ (trade-Ţ¡À¡Ãõ) ¦ºöÅÐõ À¸÷ìÌ (price - Å¢¨Ä ÀüȢ þý¦É¡Õ ¾Á¢ú¡ø) Å¢üÀÐõ ̨ÈÀð¼¾øÄ.

ÒÄõ¦ÀÂ÷ ¾Á¢Æ÷¸ÙìÌ ±Ç¢¾¢ø ¸½¢Â¢ý «Ïì¸õ (contact) þÕôÀ¾¡ø, þ-¸Äô¨À, ÓÃÍ «ïºø §À¡ýÈÅü¨È þÄÅÂÁ¡¸ì (þÄźÁ¡¸ì) ¸£Æ¢È츢 «ïºø ӨȢø ÀÂýÀÎò¾¢ ¾Á¢Æ¢ø ±ØÐÅÐ ±Ç¢¾¡¸ þÕì¸Ä¡õ. TSCII ÅÇÃÄ¡õ. ¬É¡ø, «¨¾ þÄÅÂÁ¡¸î ¦ºö ÓÊÔõ ±ýÚ ¦º¡øÖžüÌì ܼ þí§¸ ¾Á¢ú¿¡ðÊø ¬Ç¢ø¨Ä. å.25000 ¦¸¡ÎòÐ ¸½¢ ¨Åò¾¢Õì¸¢È ¾Á¢ú¿¡ðÎò ¾Á¢ÆÕìÌ å 500 ø ¾Á¢ú ±ØòÐì¸û ¯ûÇ ¦À¡ò¾¡ý¸û ¦¸¡ñ¼ ÌÂ×ô ÀĨ¸Ôõ ¦¸¡ÎòÐ þôÀÊ ´Õ ¦À¡¾¢Åð¨¼Ôõ ¦¸¡ÎìÌõ §À¡Ð ºüÚ Å¢¨Ä ܼ ±ýÈ¡Öõ Å¡íÌÅ¡÷¸û ±ý§È §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ. þôÀÊ¡¸ò ¾¡§É TAB ¾Á¢ú¿¡ðÊø ÀÃ×ÅРŢÂôÀ¢ø¨Ä. «§¾ ¦À¡ØÐ TSCII ¸¡Ã÷¸û þÐ §À¡ýÈ ¯ò¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎÅóÐ ¾Á¢ú¿¡ðÊüÌû ±ô¦À¡ØРŢüÀ¡÷¸û ±ýÚ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. Á¡ÚÜüÚ ¯ò¾¢¸û (marketing tactics) ÀüÈ¢ «Å÷¸û º¢ó¾¢ì¸Å¢ø¨Ä¡ ±ýÚ §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ.

¦¸¡ïºõ §À¡ðʨÂì ¦¸¡ñÎ Å¡Õí¸û, «ö¡! å500, þó¾ô §À¡ðÊ¢ø å.200 ¬¸ðÎõ. ¿ñÀ÷¸§Ç, ´ÕíÌÈ¢ Å¢¨Ç¡ðÊüÌ þô¦À¡ØÐ ¿¡ý ÅÃÅ¢ø¨Ä. :-) þó¾ Á¼ÖìÌô À¢ýëðÎ ¦ºöÀÅ÷¸û ¾Â× ¦ºöÐ «¨¾ì ¸¡ð¼¡¾£÷¸û. :-) §Å¦È¡Õ Á¼Ä¢ø «¨¾ Ţš¾¢ì¸Ä¡õ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.